Digitální stát na blockchainu s algoritmem D21 a moudrostí sedmi zákonů

28. 11. 2021
 Přehrát audiostopu

Rozhodl jsem se napsat zase takový trochu odbornější článek. Je, omlouvám se, dost hutný a budete ho číst asi 15 minut. Vezmu vás v něm na průlet stávajícími řešeními digitální reputace a taky na závěr řeknu, proč jsme se rozhodli v našem novém produktu, komunikačním modulu a sociální síti pro firmy XIXOUT použít široce diskutovaný hlasovací systém D21 Karla Janečka.

Sedm zákonů D21
Obr. 1 Sedm zákonů v sociální síti XIXOUT na Blockchainu Genesis a hlasováním D21

Máte firmu? Obchodujete? Tak potřebujete reputaci.

Co vlastně může vaše firma využít v nově se formujícím digitálním prostředí, kde se z pouhé informace na webu stává nástroj pro formování a ovlivňování reputace? Reputace je něco, co firma i lidé, jejichž jména jsou s ní spojená, budují celý život. A proto je životně důležité, aby vznikala prostředí, kde se s reputací pracuje skutečně podle pravidel.

Ovlivnit reputaci v současných systémech je dnes poměrně jednoduché, protože na sociálních sítích i v médiích chybí možnost postihovat digitální identity osob v případě, že je jejich jednání v systémech toxické. Ve státech je to řešeno ústavou, případně národní nebo evropskou legislativou.

A mezi firmami, při uzavírání obchodů, ve finančním prostředí?

Tam to samozřejmě nestačí. Opět vidíme střet starého a nového, který probíhá ve společnosti, politice, v technologiích, v církvi, prostě všude.

Chybí pravidla, regulace, jež by například v momentě, kdy se snaží některá identita vyvolat radikální změnu na trhu v tématu, pro které jí chybí vzdělání i praxe, mohla být postižena.

A pokud k němu přistoupíme s pomocí nástrojů „starého světa“, tak dosahujeme často nepoužitelných výsledků, připomeňme jen Facebook s jeho šířením dezinformací v extrémně ovlivnitelném a tím toxickém prostředí, a snahu Evropské komise a eurokomisařky Věry Jourové jej regulovat. Nejde to a nepůjde to, i když jde o počin, který si zasluhuje pozornost a obdiv a měli bychom ho podporovat, jak to jen půjde.

Asi se shodneme, že je životně důležité, aby vznikala digitální prostředí, ve kterých je možné kompetenci podpořit růstem hodnot ratingu, a nekompetenci naopak postihnout jeho snížením. Podobná řešení již dnes naštěstí vznikají. Díky pokračující digitalizaci tradičního prostředí, jehož principy se do prostředí digitálního přenáší. Tradiční prostředí má totiž mnoho ochranných prvků, které přímo s možností ochrany reputace pracují.

XIX D21
Obr. 2 Měsíc po spuštění celonárodní kampaně „Věříme v budoucnost“ má XIXOIO 301.000 leadů

Typickým příkladem je Bankovní identita, kterou reprezentuje BankID. Tu budeme zanedlouho všichni používat, abychom se přihlásili do datové schránky nebo k technologickým službám státu i jiných subjektů, třeba do Tečky. BankID přenáší identitu osoby do jakéhokoliv prostředí, se kterým je propojena, a to podle jasných pravidel. Identita je přenášena důvěryhodně, protože je přímo zaručena ratingem svého dodavatele. Pokud jsou tímto dodavatelem banky, je důvěra maximální, protože banky mají nejvyšší důvěru ve společnosti. Pracují totiž primárně s riziky a jejich letitá praxe jim v dalším vývoji přirozeně pomáhá.

Přenos důvěry do nedůvěryhodného veřejného digitálního prostředí, ve kterém doposud panují pravidla války a boje, se tak v dnešní době stává novým trhem. Aby tento nový trh mohl skutečně efektivně růst, potřebuje k tomu moderní prostředí, jež mu to umožní. Současně také principy, chceme-li zákony, jež jsou historicky ověřené, že fungují. A v neposlední řadě algoritmy, které nám v tomto prostředí umožní se férově rozhodovat.

Jednoduše řečeno se nám hodí:

  1. technologie
  2. zákony
  3. hlasování

A protože se dnes primárně potkáváme v digitálním prostředí a hodnota reputace nám v něm roste, řekneme si dnes něco víc o nově vznikající sociální síti pro firmy, našem komunikačním modulu, kterému říkáme XIXOUT.COM. Sociální síti, jejíž principy jsou založeny na výsledcích dlouholetého výzkumu časové řady dějin i možnostech, jež nám přináší moderní algoritmy a technologie. Hovoříme zde o ověřených profilech, digitálních identitách osobních i firemních a s nimi spojeným ratingem.

Trošku mě v této chvíli napadá citát Václava Klause: „Rozumný a zodpovědný člověk ví, že v lidském životě není nic zadarmo a jen tak. Že bez úsilí, bez námahy, bez rizik, bez vědomé formulace vlastních zájmů a bez střetávání se při jejich prosazování nelze získat nic.“

Technologie

O blockchainu hovoří celý svět. Zaujal i tradiční společnosti jako VISA, Mastercard či banky. Zaujal samozřejmě také mainstream, protože nám umožňuje ukládat data v řetězcích tak, aby je vždy bylo možné zpětně kontrolovat, byla transparentní, nefalzifikovatelná a nesmazatelná. Kryptoměny a decentralizace jsou však jen prvními z mnoha příležitostí, jež nám blockchain, zvláště v dnešní době, skutečně přináší. Ještě před pár lety se o tom nesměle hovořilo a například použití blockchainu pro stát bylo nahlíženo jako trochu úsměvné a příliš progresivní.

Podívejme se kolem sebe teď. Jednoduše řečeno se nacházíme uprostřed technologické transformace podobné té, kterou nám na konci devadesátých let minulého století přinesl internet. Na internetu vyrostlo mnoho projektů. Největší sílu však internet získal v momentě, kdy na něj vstoupily firmy a uživatelé s tradičními potřebami. Amazon prodával knihy, eBay cokoliv, co kdo nabídl a například náš Seznam se stal vstupní branou na internet pro každého.

Protože se o blockchainu také hovoří jako o otevřené účetní knize, je jasné, že nám toto prostředí přináší možnost vkládat na něj hodnoty. S účetnictvím jsou přímo spojeny nejen firmy, ale také lidé. A s lidmi, firmami a účetnictvím je pak přímo spojený rating. Rating je tak vlastně digitální reputací každého z nás. Pokud s touto reputací začneme pracovat na blockchainu, bude tam jednou provždy. A to ať už je naše reputace vysoká či nízká. Nebude ji tak jako v případě Facebooku určovat support, který je outsourcovaný v některém ze států typu Indie, který vám může doživotně odepřít vstup na platformu, protože se na vás několik lidí domluví a sníží vám rating reportováním vašeho obsahu.

Potřebujeme nový rating. Použitelný v podnikání, Takový, který ovlivňuje nejen to, co děláme a s jakými výsledky (účetnictví), ale také jak se v tomto prostředí chováme (pravidla a hodnocení). Potřebujeme rating na blockchainu.

Lidé a firmy na blockchainu reprezentují jejich profily. Jelikož hovoříme o účetnictví, pravidlech a hodnocení, tak formou profilu člověka či firmy na blockchainu je jeho digitální peněženka. Aby naše digitální peněženka byla důvěryhodná, musí mít rating od důvěryhodných autorit.

Vaše blockchain peněženka
Obr. 3 BlockID je decentralizovaná digitální peněženka s důvěryhodným ratingem

Například BankID. BankID může digitálně přenášet důvěru z důvěryhodného prostředí bank do jakékoliv naší digitální peněženky a ověřit tak, že se jedná skutečně o náš profil. Pokud je tato peněženka decentralizovaná (například na naší sociální síti XIXOUT.COM je takovou peněženkou BlockID), může následně fungovat v jakékoliv aplikaci na jakémkoliv kompatibilním blockchainu.

Jednoduše řečeno jsme v digitálním prostředí důvěryhodní.

Náš ověřený digitální profil (peněženka BlockID), však získá rating od různých rating providerů, nejenom od BankID. Rating poskytne stát, instituce či jakákoliv soukromá společnost a také lidé lidem (jedno BlockID jinému). Hodnotu ratingu ovlivní naše vzdělání, praxe, zkušenosti, úspěchy i neúspěchy a chování, jež náš rating v digitálním prostředí přímo ovlivní. Blockchain je tak prostředí podporující regulace pro dnes neregulované sociální sítě. Jako v tom antickém citátu. „Velká společnost je taková, ve které muži sázejí stromy, o nichž vědí, že v jejich stínu nebudou odpočívat.“

Zákony

Sociální prostředí utváří lidé a komunity, jež se v něm potkávají. Na naší sociální síti XIXOUT.COM to budou firmy, projekty a lidé, kteří do digitálního prostředí na blockchainech přenášejí svou reputaci z tradičního světa. Vznikají tak digitální civilizace. Jedná se o komplexní, sociálně rozvrstvenou společnost, která se skládá z velkého množství komunit žijících na jednom společném, digitálním území. Tato společnost může být řízena vládou.

Centrální vláda, dokáže vybírat daně, sestavit vlastní armádu a přinutit své členy dodržovat zákony. V tomto případě splývá výraz civilizace se slovem stát, kde se ovšem nemusí vyskytovat všechny výše zmíněné prvky. Sociální sítě vznikající na blockchainech tak mohou reprezentovat digitální formát moderního státu, který sdružuje různé komunity, například, hovořící stejným jazykem.

Na stole mi leží knížka Sedm Zákonů od profesora Miroslava Bárty, ke které se často vracím. Nabízí možnost podívat se na dnešní svět jako na součást dlouhé časové řady dějin, procesů i dílčích událostí, jejichž charakteristiky prozrazují, že existuje sedm univerzálních zákonů, kterým podléhají všechny civilizace. Tyto zákony se týkají jak našich současných tradičních, tak moderních digitálních civilizací, které se formují na existujících i nových sociálních sítích.

Ve prospěch těchto zákonů mluví možná i to, že státy, které zvládly v roce 2020 a 2021 pandemii covidu nejlépe, jsou vesměs těmi, kde existuje silná občanská společnost, špičková věda, politika s legitimitou, leadership a silná ekonomika. Integrace těchto zákonů do moderních blockchainových technologií, na kterých rostou nové civilizace a státy ve formátu sociálních sítí, tak přímo navazuje na tyto vědecké poznatky. O jaké zákony se tedy jedná? Dovolím si ocitovat a okomentovat.

I. ZÁKON KOLAPSU A REGENERACE

Všechny společnosti a civilizace jsou omezené v čase a prostoru. Na jejich začátku i konci stojí obvykle konflikt. Jejich kolaps neznamená zánik, ale zásadní přeměnu, kdy daná společnost nebo civilizace obvykle přechází do jiné. V prostředí sociálních sítí pro firmy na blockchainech tento zákon znamená nutnost inovovat a schopnost rozpoznat, kdy je nutné do společnosti, například soukromé či obchodní, integrovat konkrétní stupeň této inovace, aby mohla dále správně fungovat.

II. ZÁKON SKOKOVÉ ZMĚNY

K zásadním změnám ve vývoji společností a civilizací dochází náhle, jakoby skokově, nikoliv lineárně. Během těchto skoků se zcela mění způsob jejich fungování. V digitálním prostředí lze využívat predikce související s analytikou a odhady. Skoková změna může souviset s civilizací, jejíž skok může být chráněn alternativou, která již svým skokovým algoritmem prošla. Je tak možné přijmout opatření, na základě kterých se zvýší bezpečnost komunit.

Sedm zákonů 2
Obr. 4 pozvolné změny zvyšují komplexitu systému, zvyšují oscilaci a vedou ke změně skokové

III. HÉRAKLEITŮV ZÁKON

To co přivedlo společnost a civilizaci na vrchol, obvykle způsobí i jejich krizi. Sametová revoluce znamenala pád systému. Pád systému narušil pravidla, a to vytvořilo prostor pro jejich nový růst. Růst nových systémů, pravidel a regulací nás však dnes, po třiceti letech, dostává opět do podobné situace. Digitální prostředí blockchainů je tak přirozenou alternativou, která díky sociálním sítím vytváří nové civilizace. Protože digitální světy nyní rostou, můžeme v nich nastolit pravidla a regulace tak, aby rostla v souladu se zákony.

IV. ZÁKON SDÍLENÝCH HODNOT A VIZÍ

Každá společnost a civilizace je založena na společně sdílených hodnotách, vizích a implicitním právu. Digitální sociální prostředí deklarované komunitními sítěmi pro firmy, je tak elegantním formátem, který přímo vytváří prostor, kde mohou projekty i lidé, jež za nimi stojí, přinášet společnosti vize, na kterých se díky technologii blockchainu a tokenizaci mohou přímo exekutivně či finančně, podílet. V digitálních světech tak dochází k synergiím, kdy se socium potkává s kapitálem u společných zájmů, protknutých sdílenými hodnotami a vizemi.

V. ZÁKON SPOLEČENSKÉ SMLOUVY

Každá civilizace a společnost potřebuje pro svou stabilní existenci funkční společenskou smlouvu založenou na vzájemné spolupráci jednotlivých částí společnosti. Na její kvalitu a charakter mají zásadní vliv představitelé tzv. elit. V digitálním prostředí sociální sítě XIXOUT.COM, jsou lidé a firmy reprezentovány decentralizovanými peněženkami BlockID. Jejich rating je přímo ovlivňován rating providery, jakým je například BankID a další. Rating konkrétního BlockID tak jasně ukazuje kvalitu identity, která má pak možnost aktivně se podílet na vzájemné spolupráci. Podle ratingu se lehce pozná, zdali jde o standardní či elitní představitele.

VI. ZÁKON ENERGETICKÉ A TECHNOLOGICKÉ DETERMINACE

Vývoj každé společnosti a civilizace je determinován technologiemi a zdroji energie. Bez objektivně levné energie nemůže civilizace a společnost růst ani udržet svou komplexitu. Digitální technologie ve spojení s otevřenými účetními knihami blockchainů vytváří virtuální prostředí Matrixu. Státy mohou drahé úředníky i finančně a energeticky náročné státní úřady postupně přesunout do prostředí sociálních sítí.

VII. ZÁKON ADAPTACE

O úspěšnosti každé společnosti a civilizace rozhoduje míra jejich schopnosti adaptovat se na proměny přírodního prostředí. Přírodním prostředím současné doby můžeme však chápat také prostředí virtuální, a to se všemi vlivy, jež samo o sobě přináší. Schopnost sledovat nové trendy a využívat je v rámci vlastního digitálního státu, tak nese komunitě spojené například vlastním jazykem, celosvětovou výhodu, jež je monetizovatelná napříč celým digitálním prostorem. Využíváním této výhody tak mohou státy, firmy, projekty i lidé v nich působících získávat přirozené impakty, jež přináší vysokou míru adaptace zvyšující míru bezpečí.

XIXOIO
Obr. 5 Dimenzionální logo XIXOIO a 301.000 potenciálních uživatelů komunity

Může to být však také decentralizovaná vláda, která nastaví demokratické parametry tak, že se dodržování digitálních zákonů i využívání armády přímo podřídí pravidlům a regulacím, na kterých se decentralizované peněženky BlockID shodnou. Aby v tomto novém a moderním digitálním světě mohlo docházet ke shodám férově, je nutné využívat volební a hlasovací metody, které nacházejí řešení, na kterých se nejvíce lidí shodne.

Hlasování

Když se vrátím k Masarykovi, „Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost, to je matematika humanity.“

V moderním digitálním prostředí blockchainů hovoříme o férovém systému hlasování, které není založeno jen na doposud známém like/dislike (algoritmy které krom jiných problémů nejsou veřejné a markantně zvyšují společenský tlak v zájmu… čeho vlastně?) a komentářích, nýbrž na algoritmu s jasně deklarovanými pravidly. Algoritmu, který nachází společenskou shodu, podporuje upřímnou volbu, odhaluje kontroverzní možnosti a je jednouchý i intuitivní. Hovoříme o moderním algoritmu, jež bude využíván na blockchainu v sociálních sítích pro firmy s ratingem.

Využívat jej bude například náš XIXOUT.COM, který pracuje s decentralizovanými peněženkami BlockID a reputací. Mnoho z nás totiž již možná zažilo, jaké to je, když se na jakékoliv téma na sociálních sítích vyjadřuje kdokoliv. Facebook, Twitter, Linkedin, WhatsApp, Messenger nebo jakýkoliv druh komentářů pod jakýmkoliv článkem. Kdokoliv se vyjadřuje k čemukoliv, přičemž nikde není jasné, zdali k tomu má či nemá kompetenci.

Jasně, jakmile někdo dneska veřejně napíše byť jen název firmy, analytické a monitorovací systémy to téma označí a propojí jej ve vzájemném řetězci informací dohromady. Pro projekty firem, které svou reputaci teprve vytváří, může být takový řetězec informací hotovou pohromou. Totéž pak platí pro lidi i společnosti, kteří projekty podporují. Čím více inovativní tyto projekty jsou, tím větší odpor většinou vyvolají.

Každá firma a lidé v ní působící velmi dobře ví, že kvalita projektu přímo souvisí s kvalitou lidí, jež jej reprezentují. Nejde tedy o kvantitu. Sociální sítě a běžná média však s kvantitou přímo pracují. Tento fakt je tak v přímém konfliktu zájmů, a proto je vyloučeno, aby kvalitativně a dlouhodobě projektované aktivity firem byly v digitálním prostředí na těchto sítích dále soustřeďovány. Chybí zde reputace a pravidla, která ji hodnotí důvěryhodným ratingem.

Blockchain Genesis
Obr. 6 Blockchain Genesis je v souladu s českou legislativou a připravený pro regulaci finančního trhu

XIXOUT.COM je první sociální sítí na světě, která je připravena pro vstup tradičních firem do našeho prostředí Blockchainu Genesis. Blockchain Genesis je proto vystavěn na protokolu Proof Of Authority. Tato otevřená účetní kniha pracuje s ratingem, jehož hodnota ovlivňuje možnosti validace transakcí. Transakci lze však hodnotit také jako hlasování, neboli volbou. K volbě tak dochází nejen u validátorů, tedy elit systému, ale také u konkrétních projektů a firem.

Aby se firma, projekt či lidé, kteří v projektech pracují, do tohoto reputačního prostředí sociální sítě XIXOUT.COM dostali, musí si nejprve vytvořit decentralizovanou identitu, jež reprezentuje naše decentralizovaná peněženka BlockID. Poté musí doložit náležitosti firmy podobné, jako když dnes firmu hodláme zapsat do Obchodního rejstříku. Jakmile dojde k zápisu, dojde k tokenizaci firmy a do její peněženky se zapíší místo akcií, digitální tokeny.

Malý model.

Představme si, že 70 % digitálních tokenů drží tokenholdeři, kteří za ně uhradili akcionářům kupní cenu. 30 % tokenů tak stále vlastní akcionáři. Zatímco akcionářů je 5, tak tokenholderů je 300. V situaci, kdy jde o strategické rozhodnutí a rozhoduje se o něčem závažném, je důležité, aby došlo k legitimnímu konsensu. Klasické pro a proti je zavádějící, protože hlasování může ovlivnit situace na trhu, média atd. Běžné sociální sítě to zkrátka neumí.

A hlasovací systémy existují. Asi každý jsme si všimli snahy našeho předního matematika a autora algoritmu D21, pana Karla Janečka. Je to bezesporu jeden z horkých kandidátů na vyzkoušení v různých oblastech. Pár veřejně dostupných informací souvisejících s touto metodou, které tady ocituji a najdete je také na webu ih21.org. D21 – Janečkova moderní hlasovací metoda zefektivňuje skupinové rozhodování. Umožňuje použít více hlasů, v rámci kterých nabízí jeden či více hlasů minusových.

Civilizace XIX D21
Obr. 7 Metoda hlasování D21, jež umožňuje využít více hlasů plusových na jeden mínusový

S více hlasy můžeme přesněji vyjádřit své preference, což nám umožní nalézt řešení, na kterém se nejvíce shodneme. D21 – Janečkova moderní hlasovací metoda se již úspěšně používá v participativních rozpočtech ve městech i ve školách. Slouží k prioritizaci témat v neziskovém sektoru, v interní komunikaci či k rozhodování ve firmách nebo zájmových spolcích.

Tak si říkám, že právě náš nový XIXOUT.COM je pro pilotní nasazení této metody jak dělaný. Už proto, že metoda se opírá o účinek efektu více hlasů a poskytuje příležitost vyjádření svého nesouhlasu udělením minusového hlasu. S více plusovými hlasy a jejich překryvy je možné nalézt spolehlivě výsledek, na kterém se nejvíce lidí shodne. Minusový hlas identifikuje ty možnosti, které jsou rozporuplné a nepřijatelné. Tato metoda je ideální pro sociální sítě firem na blockchainech s pravidly, protože se zde pracuje s reputací.

V případě použití metody D21 na sociální síti pro firmy XIXOUT.COM, jež je provozována v otevřené účetní knize Blockchainu Genesis s protokolem Proof Of Authority, tak bude docházet ke spravedlivým a férovým hlasováním, jehož hodnoty přímo ovlivňují rating decentralizovaných peněženek BlockID. Dochází tak k individuálnímu hlasování se silným efektem souvisejícím s nejlepší shodou a rozhodnutím.

A aby toho nebylo málo, tak nakonec si dovolím výzvu. Řekli jsme si, že dnešní média jsou primárně provozována na základech protokolu Proof Of Stake. Znamená to, že ten, kdo je vlastní, tak rozhoduje. Ten, kdo rozhoduje hájí své zájmy a preference.

Jedny noviny o nás napsaly. Nic hezkého. A proto jsme se rozhodli, že tomu věnujeme trochu času a vám školení v oblasti Kryptoaktiv ZDARMA. Víc se dozvíte na www.rizikosrozumem.cz.

Vaše XIXOIO.

A Richard Watzke.