IPCO proces

6. 3. 2022

Blockchain Bankovní Ekosystém od XIXOIO má za cíl přinést trhu alternativní způsob financování firem a projektů, a to za pomoci moderní technologie blockchainu. Tím rozhodně neříkáme, že zmizí všechny klasické způsoby financování jako jsou úvěry, úpis akcií na burzu nebo emise dluhopisů. Říkáme, že vznikne další způsob, který tyto tradiční metody může vhodně doplňovat.

Jedním ze základních kamenů, na kterém celé XIXOIO stojí, je takzvaný IPCO proces, který vám na následujících řádcích blíže představíme.

Začneme tím, co to vůbec IPCO znamená. Zkratka IPCO znamená Initial Public Coin Offering, tedy spojení již dvou existujících nástrojů na trhu. IPO (Initial public offering), což je nabídka akcií na klasické regulované burze a ICO (Initial coin offering), což je emise vlastního tokenu na blockchainu. IPCO kombinuje to nejlepší z obou nástrojů a propojuje regulatorní principy IPO s flexibilitou ICO. To doposud virtuálním aktivům emitovaným na blockchainu chybělo a začaly být pro investory nedůvěryhodné.

Právě inovativní IPCO proces od XIXOIO dodá emisi digitálních tokenů na blockchainu řád a připraví ji na budoucí národní regulaci, která bude nutně následovat připravené právní předpisy EU v oblasti regulace kryptoaktiv. Na půdě EU byl od roku 2020 připravován regulatorní rámec pro poskytovatele služeb spojených s virtuálními aktivy přinášející jednotná pravidla pro dosud nejednotnou praxi členských států. Konkrétně se jedná o návrh nařízení o trzích s kryptoaktivy (tzv. MiCA) a návrh nařízení o pilotním režimu pro tržní infrastrukturu vedenou na DLT (tzv. Pilot DLT). Cílem těchto právních předpisů je mimo jiné umožnit fungování trhů s kryptoaktivy, tokenizaci některých typů tradičních finančních aktiv a širší využití DLT ve finančních službách. Podle plánu schvalování by měl být Pilot DLT platný a účinný již od prosince tohoto roku.

Realizační kroky IPCO procesu

IPCO proces je charakterizován několika fázemi, které musí každý projekt nebo firma absolvovat. Od představení úvodního záměru, přes emisi tokenů, po uvolnění prostředků získaných z jejich prodeje k vlastní realizaci projektu.

On-boarding klienta a jeho projektu a zpracování Whitepaperu

Cílem on-boardingové fáze je nejen připravit vlastní záměr, ale i pomoci předkladatelům projektu připravit projekt v potřebné kvalitě a rozsahu, odpovídající IPCO předpisu tokenizovaných projektů. V této fázi zájemce o tokenizaci projektu představuje tzv. Whitepaper. Jedná se o dokument, který budoucím investorům/tokenholderům představuje vše podstatné, co se tokenizovaného projektu týká. Od osob, které za ním stojí, přes parametry a byznys plán samotného projektu, po ekonomiku emitovaného tokenu a způsob jeho vypořádání.

Vydání tokenu a získávání finančních prostředků pro projekt

V této fázi dochází k samotné emisi a prodeji tokenu dle specifikací představených ve Whitepaperu. Existuje mnoho možností, jak emitovaný token nastavit. Může garantovat budoucí podíl na výnosech z tokenizovaného projektu, nebo fungovat fakticky jako dluhopis, digitální akcie či zaručovat materiální výhody ze svého držení (sleva na službu nebo produkt atd.) Stejně tak existuje mnoho možností, jak nově emitovaný token v primární emisi dostat k budoucím tokenhloderům. Všechny emitované tokeny ale musí mít společné to, že jich je předem stanovené a neměnné množství (tzv. hard cap), ze kterého se spolu s požadovanou výší kapitálu na projekt určuje úvodní cena primární emise tokenů. Unikátní vlastností IPCO procesu je fakt, že cena primární emise tokenu není v čase neměnná. Primární emise probíhá po jednotlivých tranších a na základě toho, jak se milníky projektu plní v čase a mimo jiné také jaký je o jednotlivé tranše zájem, se algoritmem počítá cena tokenu v následující tranši. Čili pokud se první tranše vyprodá extrémně rychle, jsou tokeny v následující tranši dražší.

Po zprovoznění burzy podporující IPCO standard tokenu, budou po primární emisi uvolněny tokeny i na sekundární trh.

Jak IPCO proces funguje

Kontrola plnění milníků projektu a uvolňování prostředků z prodeje tokenů

Specifickým rysem IPCO procesu je postupné uvolňování vybraných investičních prostředků na základě plnění předem stanovených milníků projektů.

Dosažení milníků je kontrolováno prostřednictvím tzv. smartkontraktu. Ten v sobě obsahuje algoritmus, který spustí uvolnění prostředků z bankovního účtu emitenta v okamžiku splnění konkrétní podmínky. Finanční prostředky vybrané od tokenholderů jsou kumulovány na specifickém vázaném účtu společnosti. Společnost může z tohoto účtu čerpat pouze prostředky určené na právě probíhající fázi projektu.

Vypořádání závazků tokenholderům

Vypořádávání závazků k tokenholderům (výplata dividendy, výplata podílu na tržbách, úrok, věcné plnění apod.) realizuje automaticky smartkontrakt v návaznosti na splnění do něj vtělené podmínky a probíhá v nativním coinu pro celý ekosystém s názvem GEN. GENy jsou krví celého ekosystému. GENy lze v clearingovém centru měnit za FIAT měnu, či za ně kupovat další tokeny. Plná automatizace spuštění smartkontraktu vyžaduje navázání blockchainu na informační systémy emitující společnosti. Pakliže v těchto systémech dojde k transakci (např. realizaci tržby z prodeje) odešle systém infromaci do blockchainu, kde automaticky spustí realizaci připraveného smartkontraktu.

Vyzýváme ty, kteří se chtějí podílet na změně

Na řádcích výše jsme si představili základní obrysy IPCO procesu, skrze který budou firmy získávat prostředky a nové zákazníky pro své projekty. Celý systém je samozřejmě mnohem komplexnější a propracovanější, ale do většího detailu v jednom blogovém příspěvku nepůjdeme. Pokud vás ale slova výše zaujala a chcete se podílet na budování nového ekosystému, ze kterého budou benefitovat všichni a který je vytvářen v souladu se stávajícími institucemi, tak se nám určitě ozvěte na: info@xixoio.com.