IPCO standard předchází podvodným investičním praktikám

16. 9. 2021

IPCO platforma společnosti XIXOIO, technologického lídra na trhu CeDeFi, umožňuje uživatelům efektivně minimalizovat rizika digitálních transakcí. Díky specifickému IPCO procesu staví základy jedinečnému a bezpečnému finančnímu ekosystému budoucnosti.

IPCO standard předchází podvodným investičním praktikám

Unikátní IPCO (Initial Public Coin Offering) platforma z dílny XIXOIO spojuje dohromady to nejlepší z obou standardů IPO (Initial Public Offering) a ICO (Initial Coin Offering), a dává si za cíl ochránit peníze klientů a investorů díky souboru komplexních bezpečnostních a kontrolních nástrojů. Pomáhá tak klientům rozpoznat projekty a společnosti, založené na podvodných investičních metodách, jako je například nechvalně proslulé Ponziho schéma.

Ponziho schéma, pojmenované v roce 1919 podle podvodníka Charlese Ponziho, podobně jako pyramidové schéma láká investory na nezvykle vysokou míru návratnosti jejich investic a minimální nebo dokonce nulové riziko. Systém funguje na principu získávání co nejvyššího počtu nových investorů, jejichž vklady jsou posléze využívány k přerozdělování finančních prostředků majitelům společnosti a také déle zapojeným investorům. Těm jsou tyto peníze prezentovány jako podíl z výnosů a zisků společnosti, což pomáhá udržet iluzi perfektně fungujícího podniku a často vede k dalšímu napumpování projektu. Jestli je pro Ponziho schéma něco naprosto klíčové, je to neustálý přísun dalších klientů a investorů.

Dosud nejrozsáhlejší podvod tohoto typu v historii má na svědomí bývalý předseda burzy NASDAQ Bernard Madoff, který zpronevěřil částku dosahující 65 miliard amerických dolarů. Jeho počínání zastavila až globální finanční krize v roce 2008, kdy nemohl uspokojit raketový nárůst potřeby klientů okamžitě vybrat peníze. Madoff byl odsouzen k maximálnímu možnému trestu odnětí svobody na 150 let, ve vězení zemřel v dubnu letošního roku.

Jaké konkrétní nástroje a metody tedy XIXOIO k identifikaci problémových subjektů používá?

Pro všechny projekty, které budou chtít na platformě vydávat svůj vlastní token, je nastaven rámec pravidel, jejichž dodržování se přímo projeví do ratingu jak projektu samotného, tak společnosti jako celku. Oba tyto ratingy získávané na základě zpracování mnoha různých vstupů plánuje XIXOIO v budoucnosti vyhodnocovat pomocí chytrých kontraktů a celý proces tak plně automatizovat. Pravdivost poskytnutých informací ověřují neutrální subjekty (státní i nestátní instituce, auditoři, notáři, právníci, oborové organizace, třetí stranou ověřená data z informačních systémů - např. informace z výrobní linky). Tyto subjekty mohou vstupy pro projekty do systému také přímo vkládat.

Navázání tokenu na reálnou hodnotu a způsoby jeho využití musí být investorům podrobně popsány takovým způsobem, aby bylo naprosto jasné, co z držení aktiva plyne. Projekt musí doložit svou podnikatelskou aktivitu, vykázat počet uživatelů a řádně získat ověřenou digitální identitu BlockID.

Splnění vstupních podmínek se také váže na soubor přísných AML (Anti-Money Laundering) pravidel nastavených Evropskou komisí. V rámci zvýšení míry regulací v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu byl 20. července 2021 představen legislativní balíček čtyř návrhů. Vzniknout by podle jeho znění měl dohledový a koordinační unijní orgán, nová pravidla by se pak vztahovala na poskytovatele služeb v odvětví kryptoaktiv a blockchainu, což bude mít za následek nutnost dokládat u případných transakcí některé doplňující informace. V pravidlech dále můžeme najít i záměr provádět u určitých klientů hloubkovou kontrolu identity a skutečného vlastnictví. Zahrnut je také limit 10 000 EUR pro objemné hotovostní platby v rámci EU. Navrhovaný právní rámec nyní čeká projednání a schvalování v Evropském parlamentu a v Evropské radě.

Kombinací všech zmíněných mechanismů tedy XIXOIO umožňuje účinně předcházet jakékoliv integraci podvodných a nekompetentních entit do ekosystému. Uživatelům a klientům nabízí transparentní prostor pro nakládání a obchodování s digitálními aktivy. Vznikem a použitím IPCO standardu se snižuje riziko investic a otevírá se zcela nový svět způsobů zhodnocení kapitálu.