Je budoucnost financování v DeFi?

2. 7. 2021

Decentralizované financování (DeFi) představuje svobodný a decentralizovaný finanční sektor, který ze všech služeb a operací eliminuje tradiční prostředníky, jako jsou banky, burzy nebo makléřské společnosti. Místo nich využívá chytrých kontraktů zakotvených v blockchainu. Uživatelům navíc zajišťuje naprostou anonymitu, což má za následek transformaci mnoha již dlouho zaběhnutých procesů z finančního odvětví.

Je De-Fi budoucnost?

Jak to vlastně funguje? DeFi je postavené na bázi smart contracts (chytrých kontraktů), tedy počítačových softwarů a protokolů zapsaných na blockchain, nejčastěji na veřejných sítích Ethereum, případně na Binance Smart Chain. Právě chytré kontrakty zaručují řádné splnění všech předem stanovených podmínek mezi zúčastněnými stranami, a proto jsou nedílnou součástí nového ekosystému, který decentralizované finance tvoří. Lidský faktor nehraje v realizaci těchto kontraktů žádnou roli a to přináší mnohá pozitiva. Celý proces je automatizovaný, tím pádem i daleko rychlejší a levnější. Riziko vzniku jakékoliv chyby či podvodu je tak minimalizováno. Jak je navíc u blockchainu zvykem, všechny transakce jsou veřejné a dostupné k nahlédnutí komukoliv, bez výjimky. Zároveň ale neexistuje způsob, jak provedenou transakci zrušit nebo zpětně reklamovat.

Pro lepší pochopení si nejprve uveďme rozdíly mezi decentralizovanými a tradičními centralizovanými financemi. Zde se jedná o míru kontroly jedince nad jeho finančními prostředky, která je v DeFi absolutní. Tradiční financování se také nemusí v některých směrech zdát příliš flexibilní a nadměrné množství byrokracie může uživatele často stát nadměrný čas a úsilí. Decentralizovaná varianta poskytuje prostor pro vylepšení těchto nedostatků, jako například možnost odesílat a přijímat prostředky v rámci několika málo okamžiků, navíc bez zdlouhavých autorizačních procesů u větších finančních objemů. A jak už bylo zmíněno, jedním z pilířů celého konceptu decentralizovaného financování je anonymita uživatelů. Pokud si jako příklad uvedeme rozhodnutí vzít si půjčku, u DeFi, narozdíl od tradičního financování, nevzniká žádná povinnost prokazovat svou totožnost, dokládat není třeba ani potvrzení o příjmech ze zaměstnání. Jednoduše řečeno; pokud uživatel disponuje dostatečnými prostředky vyžadovanými k uzavření chytrého kontraktu, nestojí mu v cestě už zhola nic.

Již dnes existuje celá řada reálných způsobů využití DeFi a právě půjčky se v tomto kontextu skloňují nejčastěji. Jelikož se pohybujeme ve zcela anonymním prostředí, věřitelé pochopitelně vyžadují jistou formu záruky, kterou se pojistí před případnou ztrátou v případě nesplnění podmínek druhou stranou. Zajištění představuje ve většině případů kryptoměna Ethereum (ETH). Výši zajištění pak do jisté míry určuje ukazatel LTV (Loan to Value - procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitost), lišit se však může i dle vůle věřitele. Pro představu; pokud si chcete půjčit prostředky ve výši 1 ETH, obvykle budete muset složit záruku ve výši alespoň 150 %, tedy 1,5 ETH. Tento typ půjčky je vhodný především pro firmy a společnosti se záměrem investovat do různých projektů. Pro obyčejné smrtelníky, zejména pro ty, kteří potřebují vykrýt deficit finančních prostředků, je tato služba vzhledem k povinnosti složit poměrně vysokou záruku ve většině případů nedosažitelná. Mezi další způsoby využití patří správa aktiv klientů, poskytování pojištění či hypoték, případně možnost decentralizované burzy.

Kategorie #DeFi byla v roce 2020 mezi významnými investory velice populární a tvořila zhruba 31 % všech jejich investic. Podle výzkumu, v rámci kterého byl analyzován celkový počet 873 investičních obchodů souvisejících s blockchainem, k nimž během loňského roku došlo, patří mezi nejaktivnější krypto fondy společnosti Alameda Research, Coinbase Ventures, CoinFund, ConsenSys Labs, Digital Currency Group, Dragonfly Capital, Hashkey Capital, NGC Ventures, Pantera Capital a Polychain Capital.

V době psaní tohoto článku, tedy v červnu 2021, činila tržní kapitalizace DeFi kryptoměn více než 65 miliard amerických dolarů. A to se s velkou pravděpodobností nacházíme pouze na samém počátku, dokonce by se dalo říct v jakési experimentální fázi, kdy se celý trh teprve formuje. Není navíc žádným tajemstvím, že tato oblast se vždy potýkala s mnohem výraznější volatilitou než například tradiční trh, a to především kvůli absenci prakticky jakýchkoliv regulací, což se i v posledních týdnech projevuje poklesem trhu s kryptoměnami.

Na otázku, zda má DeFi dostatečný potenciál v budoucnosti nahradit tradiční financování, nemusíme ale nutně hledat odpověď. Obě varianty skýtají některá pozitiva i negativa a nelze s naprostou jistotou určit, kterým směrem se bude v nejbližších letech sektor financování vyvíjet. Nabízí se však možnost sloučit kladné vlastnosti obou systémů a dosáhnout tak co nejlepšího výsledku. A právě zde vstupuje do hry XIXOIO.

XIXOIO spojuje to nejlepší z obou světů centralizovaných i decentralizovaných financí a vydává se cestou CeDeFi (Centralizovaná identita s decentralizovaně uloženými financemi). Spoluprací s (centrálními) identitami, využíváním výhod a přínosů decentralizace, i koordinací s tradičními autoritami a regulátory XIXOIO úspěšně pokračuje v budování tohoto finančního systému budoucnosti.

Pokrývá dosud chybějící mezikrok, do systému kooperativně integruje banky, burzy a další tradiční hráče. Tyto společnosti dostávají jedinečnou příležitost modifikovat způsob svého podnikání a zefektivnit své služby na nově vzniklém trhu ve prospěch svůj i klientů samotných. XIXOIO tímto mezikrokem vždy zohledňuje a plně respektuje veškeré národní zvyklosti a způsoby chování. Proto také nedávno veřejně oznámilo, že spouští první produkty, na kterých prezentuje, jak základy moderních principů DeFi navázané na ty tradiční, fungují v praxi. Zajímáte-li se o to, jak fungují, více se dozvíte ZDE.