Kodex XIXOIO

24. 5. 2022
 Přehrát audiostopu

XIXOIO stojí mezi dvěma světy. Mezi světem “krypta” a klasických financí a my si z každého bereme to nejvíce funkční. Z krypto světa využíváme technologii blockchainu. Transparentní a nefalzifikovatelnou technologii, která umožňuje rychle zapisovat informace, využívat digitální smlouvy (tzv. smart contracty) a emitovat přes ni tokeny. Tady ale podobnost s krypto-světem končí.

Kodex

Tokenizujeme klasické firmy z reálného světa, které by pravděpodobně nikdy do klasického ICO (emise vlastního tokenu přes veřejný blockchain) nešly. Identifikujeme naše uživatele dle KYC/AML předpisů, podobně jako klasické finanční instituce. A celý ekosystém XIXOIO budujeme s respektem k současným i plánovaným regulacím na evropské i české úrovni.

XIXOIO je o budování komunit. Komunit držitelů tokenů, fanoušků firem a zkrátka všech lidí, kteří věří tomu, že lze vybudovat lepší a spravedlivější finanční systém, ale ne cestou revoluce, ale naopak evoluce.

Základem práce s komunitou je informovanost. Každý člen komunity musí (pokud má zájem) vědět, co se v XIXOIO děje a proč děláme rozhodnutí taková, jaká děláme a jak se díváme na rozvoj celé firmy. A i proto vznikl tento článek.

Jaký je tedy náš kodex?

1) Silný fundament

Věříme v postupný a kontrolovaný růst založený na silném fundamentu. Není naším cílem prodat co nejvíce tokenů co nejrychleji. Chceme vybudovat udržitelný a dlouhodobý byznys, který nás všechny přežije. Proto také začínáme v České republice, v zemi plné schopných a pracovitých lidí, kteří se umí ve správné chvíli semknout a podporovat se. Česká republika ale není náš cílový ani jediný trh. Naším cílem je vybudovat globální společnost, a proto musí být základy celého ekosystému pevné.

2) Rada zkušených

Abychom netvořili fundamenty jen na základě vize, ale také v respektu k reálným zkušenostem z trhu, zakládáme tzv. Radu zkušených. Ta bude složena z předních odborníků na finance, obchod, technologie, právo, účetnictví a daně a která bude fungovat jako poradní orgán pro vedení XIXOIO právě proto, abychom mohli XIXOIO rozvíjet dle hodnot “zainteresovaného kapitalismu” (tzv. stakeholderský kapitalismus), které definoval prezident Světového ekonomického fóra prof. Klaus Schwab (viz bod 6).

3) Máme odvahu

Stavíme na schopných lidech, kteří se nebojí jít proti proudu. A kteří mají rádi život a riskují proto, aby vzniklo něco skvělého a nového. Zkrátka něco, co naši společnost pozvedne na globální úroveň a přinese jí v rámci Evropy výhodu. Výhodu, kterou mohou využít naši čeští podnikatelé, kompetentní lidé, kteří vytváří pracovní příležitosti v naší zemi a také tokenholdeři.

4) Kopeme první sami

Rada zkušených nám poradí, jak na „vykopání základů“, kde by bylo vhodné začít kopat, abychom udělali co nejméně chybných pohybů…. Ale je jen na nás, interním týmu XIXOIO, to vše odpracovat. Jednoduše řečeno si sami nejprve zašpiníme ruce, projdeme si vším, co k tomu patří a jakmile víme, že jsou procesy popsány a odzkoušeny, můžeme je dále delegovat.

5) Automatizace fungujícího

Pokud něco zvládneme sami dělat ručně a standardizovaně, začneme to automatizovat formou produktu. Ať už se jedná o tokenizaci, udílení ratingu firmám nebo cokoliv jiného.

6) Zastáváme hodnoty “zainteresovaného kapitalismu” (stakeholder capitalism)

Věříme, že firmy neexistují jen proto, aby tvořily krátkodobý zisk pro své akcionáře. V současném globálně propojeném světě mají firmy mnohem větší odpovědnost vůči všem zainteresovaným stranám a společnosti jako celku. Od zaměstnanců, přes akcionáře, zákazníky, dodavatele, a především planetu a životní prostředí. Firmy také nejsou na světě samy. Musí koexistovat se státy, občanskou společností a v rámci mezinárodního řádu a při své činnosti myslet na všechny tyto zúčastněné strany. To jsou i hodnoty hluboko zakořeněné v celém XIXOIO, protože jsme přesvědčeni, že dlouhodobá prosperita lidstva jako celku není bez těchto hodnot možná a věříme, že právě tokenizace je jedním z nástrojů, jak všechny tyto zájmy efektivně propojit.

Kodex 2

Závěrem malé shrnutí:

  1. Hlavní je kvalita a ne kvantita.
  2. Vše si nejprve odpracujeme sami vlastníma rukama.
  3. Necháme si u toho ale poradit od zkušenějších.
  4. Budování komunit a jejich propojování je naším cílem.
  5. XIXOIO je odpovědná firma vůči celé společnosti a zastává hodnoty stakeholderského kapitalismu definované prof. Klausem Schwabem.

Díky tomu všemu postupně budujeme Blockchain Bankovní Ekosystém s globální působností.

Děkujeme všem, kteří jdou na této cestě s námi.