Komentář Richarda Watzke: Majetek a finanční systémy v době rozpadu a chaosu

30. 10. 2020

Zdá se vám nadpis málo srozumitelný? Pokud ano, tak vězte, že dává velký smysl, protože v době epidemií se v podstatě stále dokola opakují tytéž scénáře.

Komentář Richarda Watzke

Nejprve nastává rozpad socia a vzniká chaos. Chaos vzniká pádem celého systému nebo pádem některých jeho částí. Vzniká tím potřeba nastolit nový systém, který zavede i nový řád. Toto je formulace, která vychází z úst lékařů a historiků zabývajících se epidemiemi. Podle všeho se tedy nyní nacházíme v první třetině takzvané trinity, která je podle jejich názoru opakujícím se pravidlem. Zřejmě nás tedy čeká ještě jedna skutečně nepříjemná etapa.

Abychom etapou chaosu prošli co možná nejlépe, je vhodné si uvědomit, že vir v dnešní době šířený zejména virtuálními médii je možná silnější, než infekční vir, který se šíří reálně mezi lidmi. Pokud je virtuální prostředí schopno ovlivnit reálné prostředí více než je realita sama, stává se v budoucnosti určujícím.

Orientovat se v novém, virtuálním světě však můžeme pouze za předpokladu, že dokážeme rozeznat validní informaci od toxické. Proto je nutné přiřadit jak informacím, tak hodnotám rating. Kontinuální rating, který se v čase vyvíjí, nám dokáže říci, zda-li je konkrétní informace důvěryhodná a validní více či méně. K transparentnímu ratingu pak lze přiřadit transparentní účetnictví, a například i automatické daně.

Nový svět s čistým byznysem je to, oč tu dneska běží.

Nový svět potřebuje nový systém, a to ideálně takový, který je zcela nezávislý na tom starém, do kterého dnes tiskneme toxické biliony. Nicméně není vše tak špatné, jak se na první pohled může zdát, a proto je jistá propojenost a následná migrace ze starého systému do nového systému vlastně žádoucí. Navíc máme-li dnes tradiční systémy ještě natolik funkční, že je možné je technologicky propojit, naskýtá se nám úžasná příležitost, díky které lze využít desetileté zkušenosti s provozováním decentralisticky fungujících hodnotových systémů. Systémů, které jsou zcela transparentní, nefalzifikovatelné a bezpečné.

Dříve, než se posuneme dál, si však položme pár jednoduchých otázek:

a) Je dnes skutečně rozumné investovat prostředky do akcií, jejichž hodnota je zcela oddělena od reálného hospodaření firem, což mimo jiné umožňuje tisknout toxické peníze?

b) Nebo je to jasný signál k tomu, abychom se přesunuli do nového světa hodnot přímo propojených s firmami tak, abychom na první pohled věděli, zdali se firmě či státu daří, zdali ji majitelé či státní úředníci správně vedou, a zdali moudře hospodaří s našimi penězi?

Ať už jsme si odpověděli na otázky jakýmkoli způsobem, jedno je jisté. Jakákoliv změna systému má podobně opakující se trajektorii. Pokud tomu tak opravdu je, kde se nyní tedy nacházíme?

Podle všeho ve fázi vývojové etapy, která nám historicky poměrně přeje. Podíváme-li se do historie, například na dobu související s rozpadem Římské říše, tak zjistíme, že první generace kapitál od lidí vybrala, sebrala jim ho a užila ho zpravidla více či méně pro sebe.

Druhá generace už má jiné záměry.

Má zájem společnost transformovat, systémy integrovat a jejich výkon rozvíjet tak, aby dobře sloužily lidem. Pokud jsme nyní v této etapě, je moudré se důsledně zamyslet nad tím, co je vhodné při budování nového hodnotového systému vnímat jako prioritní. Pojďme se nejprve podívat bod po bodu, jak k této výzvě přistupuje XIXOIO.

Následně se ke každému jednotlivému bodu vrátíme a důsledněji si ho probereme:

  1. První generace kapitál vybere/ sebere lidem a užívá ho pro sebe a pro svůj prospěch. Druhá generace kapitál transformuje/ rozšiřuje a rozvíjí/ slouží lidem

  2. Kdo má média, má vliv, a proto je komunikace a hodnotová sociální síť v novém virtuálním světě podložena ratingem

  3. Bezpečnost zápisu a deklarování transakcí kdykoliv, a za jakýchkoliv podmínek, jsou v novém světě pravidlem

  4. Nejen bankovní token skýtá velkou dynamiku růstu a nízkou volatilitu aktiv, čímž se v hodnotovém světě tvoří důchody

  5. Token splňuje tři zásadní kritéria: je nezabavitelný, nesmazatelný a mobilní (např. zlato splňuje jen dvě kritéria ze tří)

  6. Žádné černé peníze, žádné praní peněz, žádná hotovost a daňové úniky, žádný shady byznys a falešný rating

  7. Prostředí jen pro čisté firmy s čistý hospodařením, transparentním a nefalzifikovatelným účetnictvím, automatickými daněmi, plovoucím ratingem

  8. Směna za cokoliv, co si má udržet hodnotu i v době, kdy může padnout měna, a to díky možnosti hodnotu reálně dělit

  9. Podíl je podíl, a to kdykoliv a bez ohledu na to, jaká je jeho aktuální cena (půl továrny je půl továrny, půl nemocnice je půl nemocnice)

  10. Daně lze hradit v korunách či v jiné státní měně, a státu tak hradíme jen to, co případně může jen on sám účinně devalvovat

Ad 1. První generace kapitál vybere/ sebere lidem a užívá pro sebe, druhá jej transformuje/ rozšiřuje a rozvíjí/ slouží lidem

Příležitost dělá zloděje, a proto tam, kde chybí kontrolní systém, se přirozeně vytváří podmínky vhodné pro to, jak tuto příležitost využít. V zásadě je to lidstvu vlastní a těžko lze něco takového odsuzovat. Pokud se nacházím na místě, na kterém je možné něco získat, a jsem tam první, jsem tedy chytřejší, pružnější či rychlejší, nastává soutěž a pokud jde o volný styl, vyhrává ten, kdo podstatu pochopí dříve.

Tak jako tak se během času systém utěsní. Proto zpravidla není tolik důležité, kdo byl rychlejší. Postupem času totiž dojde k obměně a kapitál vždy skončí v rukou těch, kteří jsou chytřejší nebo tvrdší. Tak, jak se systémy precizují, stává se soutěž náročnější. Tam, kde dříve platil volný styl, jsou už pravidla a ta nejsou ledajaká. Jízda v autě bez pásů se tak stává přežitkem, a ti, kdo si dovolí toto pravidlo nedodržet, pak riskují, že přijdou o licence.

Čím více se hra přitvrzuje, tím více se pak zjišťuje, že se z původní soutěže stala úplně jiná hra. Jenže jedna věc je hrát jinou hru a druhá je být v této hře úspěšným hráčem. Zvyk je totiž železná košile a jak doposud historie vždycky ukázala, kdo hru pochopil pozdě a jel dál ve starých kolejích, tak skončil. A právě v tomto okamžiku na palubu nastupují nové generace lidí, kteří herní vývoj zatím zpovzdálí sledují, ale jsou už velmi dobře připraveni na nová pravidla.

Jsou připraveni, protože je k tomu systém donutil.

Donutil je totiž hledat nové systémy, protože ty staré ovládají původní hráči. Pikantní ale je, že s tím, jak ustupují původní hráči do ústraní, současně také klesá zájem o sledování hry tak, jak se doposud hrála. Tím hlavním důvodem je skutečnost, že je to nuda. Málokoho totiž baví dlouhodobě sledovat ten samý zápas stále dokola a v momentě, kdy lidé zjistí, že jsou chudí, jako kostelní myši, padají veškeré zábrany.

Jakmile padnou zábrany, lidé jdou přirozeně tam, kde je jim lépe a to bez ohledu na to, co ukazuje navigační systém vytvořený původními hráči. V tento moment už lidé intuitivně využívají nové systémy, které jsou založeny na přirozených a srozumitelných pravidlech vázaných ke skutečným hodnotám, jež současně podporují růst celé společnosti.

Přesně v tomto momentě dochází ke kýženému růstu a rozkvětu.

XIXOIO s touto tendencí už nějakou dobu vědomě pracuje, a proto v době, kdy je chaos uměle tlumen, má již připraven inovativní nástroj, který lidé aktivně využijí přesně v momentě, kdy tato umělá regulace skončí. Každý systém totiž roste postupně. Proto jsme v XIXOIO věnovali obrovské množství času tomu, abychom definovali, kde je ona vstupní brána, pomyslná první meta, kterou lidé využijí pro vstup do nového systému, a to již v únoru roku 2021.

Ad 2. Kdo má média, má vliv, a proto je komunikace a hodnotová sociální síť v novém virtuálním světě podložena ratingem

Představte si, jak bychom se asi chovali, kdybychom měli tu moc ovlivňovat média. Byli bychom těmi nestrannými, slušnými, těmi, které vídáme ve filmech, nebo bychom byli tvrdými generály, kteří ovládají vítězné strategie i s ohledem na zbraně a armádu, které vlastníme?

Skutečně bychom v těchto rolích kašlali na svou moc a vlastnická práva? A co kdyby šel někdo proti nám a chtěl by nám náš majetek vzít? Jen bychom přihlíželi a nechali bychom námi vlastněná média psát to, co se hodí redakčním myškám, kterým hradíme každý měsíc gáži? Dovolme si prosím nechat odpověď na tuto otázku jen tak poletovat ve vzduchu. Každý má právo na svůj názor. Přesto, ať už je náš názor jakýkoliv, my v XIXOIO věříme, že něco, jako je institut nezávislosti, má skutečně fungovat. Abychom byli schopni něčeho takového skutečně dosáhnout, vytváříme zcela novou sociální síť v prostředí, které je pro nás přirozené, protože pracuje s plovoucím ratingem.

Je to velmi podobné tomu, co známe z běžného života. Koneckonců, pokud přijdeme do první hospody a vidíme kohokoliv neznámého, je jeho reputace, řekněme rating něčím, co nás zajímá jako první. Ikonické „znáš ho?“ je něco, co nás může vyzvednout do výšin stejně rychle jako nám zlomit vaz. Jeden názor je málo, a to i přesto, že se jedná o názor majitele.

Plovoucí rating je tedy něco, co se vyvíjí podobně jako život sám.

Mnoho z nás velmi dobře ví, jak náročné je uspět. Úspěch v jedné bitvě však válku nevyhrává, respektive vyhrává ji málokdy. A proto kontinuální, nefalzifikovatelný a transparentní rating poskytovaný během doby, kdy na nové sociální síti fungujeme, je něco, co nám otevírá nové možnosti. Možnosti, které se objevují přirozeně tak, jak roste hodnota našeho ratingu.

Ono to není tak dávno, kdy třeba důchodci postrádali právo volit. Systémy totiž byly nastaveny tak, že ten, kdo ze systému pouze bral, mohl jeho nastavení ovlivňovat skutečně málo. A pokud vás zajímá, jak taková nová sociální síť s transparentním a nefalzifikovatelným ratingem v produkci XIXOIO vypadá, vyčkejte. Již v příštím roce tento nový formát všichni uvidíme.

Ad 3. Bezpečnost zápisu a deklarování transakcí kdykoliv a za jakýchkoliv podmínek jsou v novém světě pravidlem

XIXOIO je ekosystém, který v dnešní době primárně využívá blockchain Etherea. Proto je jeho propojení s tradičními systémy mimořádně bezpečné. Pravidlo se v tomto světě stává zákonem, i přesto, že jej tradiční legislativa může tímto způsobem vnímat až později. Respektive jakákoliv transakce je v tomto světě provedena, existuje o ní záznam. Je tak z podstaty vyloučeno, aby vznikala toxická data, která jsou k dispozici jen vyvoleným, a se kterými lze posléze manipulovat. Blockchain je totiž vystavěn tak, že každá transakce, která je provedena, je jednou provždy zapsána. Nejen z tohoto důvodu se XIXOIO propojuje s tradičními partnery, jakými jsou banky, regulátoři nebo stát. Typickým partnerem XIXOIO je například Bankovní identita, která poskytuje informace související s identifikací osob. Takovýmto propojením vzniká zcela bezpečný koridor, díky kterému lidé získávají vstupenky do nových systémů, a to včetně doprovodu těch, kteří je znají.

Hovoříme zde o bankách, které v novém prostředí hrají významnou roli, protože jim lidé důvěřují. V novém prostředí pak banky poskytují těmto lidem finanční produkty, díky kterým rostou. Nové systémy, podobně jako nový byt či dům, vyžadují nový inventář. A protože jsme v prostředí zcela transparentním a bezpečném, lze jej současně využít jako zástavu. Tím se vytváří mnohem efektivnější možnost, jak pracovat s riziky, která oproti poskytování kapitálu, vznikají.

Pokud tak firma, podobně jako v tradičním světě, zastaví oproti kapitálu, který poskytne banka, své tokeny, má tato banka možnost s nimi pracovat až v momentě, když by se něco pokazilo. Koneckonců v bankách máme peníze všichni, a proto je rozumné s nimi hospodařit tak, aby byly v bezpečí. XIXOIO právě z tohoto důvodu poskytuje bankám zcela transparentní prostředí, které je společně s jejich týmy dotvářeno s ohledem na potřeby těch, kdo jej využívá. Na prvních produktech, které by banky mohly využívat, naše týmy pracují a těšit se na ně můžeme už v roce 2022.

Ad 4. Nejen bankovní token skýtá velkou dynamiku růstu a nízkou volatilitu aktiv, čímž se v hodnotovém světě tvoří důchody

Zástava čímkoliv jiným než tokenem, je ve světě XIXOIO něčím skutečně nepraktickým. Dokonce i nemovitost sama o sobě je mimořádně tragické aktivum, které je tak, jak je nyní nastaveno, likvidní skutečně hloupě. Pokud totiž dojde, a to v této době hrozí opravdu velkému množství lidí, k exekuci, nastupují exekutoři a za nimi zástupy lidí, kteří mají zájem získat něco za méně než je málo. A to je v hodnotovém světě mimořádně netaktní. Proto mají banky dnes díky tokenům mimořádnou příležitost udržet si jak své klienty, tak svá aktiva. Sekuritní tokeny je totiž možné jednoduše vázat k hodnotám a ty pak dělit. Pokud zmíníme například hoteliéry, restauratéry či další podnikatele, kteří jsou nyní velmi drasticky postižení, lze jejich majetek převést na tokeny a tokeny dále distribuovat směrem k těm, kteří jejich služby využívají.

Náznakem tohoto trendu byly v první vlně epidemie vouchery. Vouchery však plní roli předplatného, nikoliv roli bankovního tokenu. Bankovní token se v případě, že se na něj naváže majetek, stává bezpečným a velmi dobře distribuovatelným aktivem, pokud je emitován do předem připraveného systému. Aktivum se dá transparentně směnit za kapitál retailu, čímž se zcela přirozeně vyrovnávají rizika, a současně se dosáhne rovnováhy, která souvisí s přechodem majetku a zodpovědnosti.

Jelikož je bankovní token vytvářen mimo bankovní regulaci, jedná se o komoditu, a proto je možné jeho emisi provést relativně rychle. Plně postačí, když se firmy převedou do prostředí, ve kterém je možné je propojit s tradičními registry. A právě tam hraje významnou roli ona zmiňovaná Bankovní identita. Bankovní identita ve spojení s XIXOIO přináší firmám mimořádnou přidanou hodnotu a perspektivu v době, kdy se jim to nejvíce hodí. Místo zabavování majetku dochází k jeho transformaci a převodu na klienty.

Volatilitu tak ovlivňuje pouze měnový kurz, a to opět a výhradně za předpokladu, že s ním banka v nějaké konkrétní transakci pracuje. Jinak se jedná pouze o podíly. Bankovní identita tak ve spolupráci s bankami, státem a XIXOIO, nese podnikatelům, kteří jsou postiženi krizí, mimořádnou obchodní příležitost. Příležitost, díky které převádí svůj majetek po menších částech na nové trhy.

Ad 5. Token splňuje tři zásadní kritéria: je nezabavitelný, nesmazatelný a mobilní (např. zlato splňuje jen dvě kritéria ze tří)

V nových systémech jsou komodity uchovávány bezpečněji než v systémech tradičních. Pokud s nimi pracujeme tak, že je máme v zástavě, máme větší míru bezpečí, než pokud bychom je skladovali fyzicky v trezorech, například jako zlato. Token, podobně jako jakýkoliv jiný zajišťovací instrument, s sebou totiž nese celou smluvní dokumentaci. Tzv. smartcontract je obdobou klasické papírové smlouvy, jen je o mnoho chytřejší.

Protože je smartcontract samovykonavatelný, ví zcela přesně, jak se má za dané situace chovat, a to nezávisle na tom, zdali se v průběhu transakce mění podmínky či preference účastníků. Tato stabilita je ideální pro bankovní transakce, a to konkrétně pro ty rizikové. Navíc si své klíče a přístupy do systémů nosíme dnes stále s sebou. Chytrá zařízení už umí s naší identitou velmi dobře pracovat. Verifikace prostřednictvím klasických hesel již ztrácí na významu, přičemž v následujících letech bude tento trend ještě citelnější.

Typickým ověřením je tak email, telefonní číslo a verifikátor, který je s našimi daty šifrovaně propojen. Doba, kdy se ztrácely klíče od virtuálních peněženek, čímž jejich majitelé jednou provždy přišly o svá aktiva, je již dávno pryč. Dalo by se říct, že jakýmsi novým zlatem se stávají digitální aktiva. Jejich hodnota vázaná k inovativním systémům jako je XIXOIO, zpravidla v prvních letech využívání totiž významně roste.

Ad 6. Žádné černé peníze, žádné praní peněz, žádná hotovost a daňové úniky, žádný shady byznys a falešný rating

Hypoteční krize v roce 2007 jednoznačně poukázala na fakt, že rating související s tradičními systémy lze falzifikovat. Ratingové agentury, které podváděly, tak přivedly systém na hranici provozuschopnosti. Více než o to, že se něco podobného stalo, jde o fakt, že se něco podobného stát mohlo. V nových systémech provozovaných na blockchainu je toto možné provést jen skutečně velmi, velmi, velmi obtížně.

Přestože vše na světě, na co jen pomyslíme, je možné zrealizovat, podvádět na blockchainu je skutečně jen velmi těžko proveditelné. Pokud tedy rating na blockchainu zveřejníme, zůstane tam jednou provždy. Ověřit si informaci o ratingu z několika zdrojů je otázkou chvilky, dokonce ji lze ověřovat automaticky a lze ji ověřovat neustále. Podobné je to s přesunem jakýchkoliv, byť jen hovorově řečeno, našedlých peněz.

Jelikož se jedná výhradně o přesun prostředků bezhotovostních, je koridor jejich převodu z jednoho místa na druhé zcela monitorován. XIXOIO se pro tento případ propojuje s tradičními poskytovateli podobných řešení, kteří patří mezi nejvýznamnější hráče na trhu. V České republice je to jednoznačně špičková technologická společnost TRASK, která má za sebou 30- ti letou historii, zaměstnává více než 700 zaměstnanců a svá řešení poskytuje nejvýznamnějším bankám a společnostem na trhu.

Díky přímému propojení mezi TRASKem a XIXOIO tak vzniká zcela bezpečný koridor, jehož záměrem a cílem je nastolit jasný řád, ve kterém je vyloučené realizovat, byť i sebemenší, daňovou, bezpečnostní či jinak rizikovou transakci.

Ad 7. Prostředí jen pro čisté firmy, s čistým hospodařením, transparentním a nefalzifikovatelným účetnictvím, automatickými daněmi a plovoucím ratingem

Plovoucí rating je něco, co jsme zde již zmínili. Když začínáme svou kariéru, máme tak možná akademické vzdělání. Postupně, jak se v průběhu času vyvíjíme, získáváme zkušenosti. Tím, jak rosteme, často zjišťujeme, že mezi teorií a praxí mohou být skutečně velké rozdíly. Avšak i přes to, že to, co děláme, děláme v souladu s přesvědčením, že je to to nejlepší, co jsme mohli společnosti poskytnout, děláme často chyby.

Chyby v novém systému jsou něčím, co se hodí. Rating je totiž plný chyb, díky kterým se učíme. Jen tím, že děláme chyby, rosteme. Bez chyb není posun. Plovoucí rating se proto vyvíjí v souladu s tím, jak rosteme. Pokud jsme ochotni převzít zodpovědnost za své chyby, dospíváme do bodu, kdy přirozeně rosteme. Růst je něco, co funguje vždy a jen mimo naši komfortní zónu.

Pokud to, co děláme, děláme dobře, preferujeme, aby o tom věděli také další. Všimněme si prosím, že se na sociálních sítích, reklamních materiálech, akcích, prezentacích nebo prostřednictvím našich obchodních zástupců snažíme, a to zejména v dnešní době, vše transparentně komunikovat. Skutečně vstupujeme do doby, kdy je transparentnost přirozenou součástí férového podnikání.

Převod účetnictví do transparentního prostředí blockchainu je tak evolučním posunem směrem k naplnění této dnes již často běžné praxe. Čisté hospodaření, transparentní účetnictví a automatické daně jsou proto něčím tak přirozeným, že mnohé firmy to dnes už považují za standard. Firmy propojené s chytrým kapitálem na jedné straně a banky a stát na straně druhé získávají prostřednictvím ekosystémů jako je XIXOIO přehledný nástroj, díky kterému mohou jisté typy transakcí probíhat zcela automaticky. Například daňové kontroly či hrazení daní.

Ad 8. Směna za cokoliv, co si má udržet hodnotu i v době, kdy může padnout měna, a to díky možnosti hodnotu reálně dělit

Hodnota je hodnotou, a to bez ohledu na to, zdali je vyjádřena v poměru k platidlu, či poměrem vůči jiné hodnotě. Možná si pamatujete, co říkávaly naše babičky nebo si pamatujete to, co dosud tvrdí naši rodiče. Mnozí z nás zažili, když nějaký rodinný pamětník s oblibou používal nebo dokonce ještě používá větu „když jsme byli mladí, stál rohlík tři haléře“.

Možná, že jste zaslechli i větu „tehdy mi za toho veterána nabízeli nový auto“. Mezi lidmi byla krátce po válce, tedy v době, kdy bylo skutečně cokoli velmi těžké poměřit měnou, oblíbená směna zboží. Lidé v této době měnili hodnotu za hodnotu přímo, například – na trhu jsem vyměnil koně za kravku. Dnes, v době systémových změn, je něco podobného možné provádět velmi reálně.

Pokud velkou hodnotu rozdělíme na hodnoty menší, dokážeme s nimi velmi efektivně pracovat, i bez toho, abychom je museli nutně vázat ke státním měnám. Současně s tím stát získává kontrolu a může si tak nárokovat, v případě zisku, státem uzákoněné daně. Tento způsob hospodaření je znám všem lidem, kteří kdy měli co dočinění s hospodářstvím. Pokud jste zažili, jaké to je mít hospodářství, pole, vinohrad nebo sad, tak víte, že peníze jsou něčím, co je potřeba až v momentě, kdy je přímá směna hodnot obtížná.

V tento moment se peníze hodí. Je ale nutné připomenout, že v dnešní době, kdy z chytrého zařízení můžete přejít z jednoho trhu na další jen pouhým pohybem prstu, je tato směna přirozená. Proto pokud stávající systém zatěžujeme každý den více a více toxickými penězi, které tiskneme, je XIXOIO vhodnou alternativou právě v případě, že se peněžní systém zbortí. Převedením hodnot do hodnotového systému tak přímo chráníme naše majetky, a současně se řadíme na špici evropské inovace související s financemi.

Banky a stát mohou tuto transformaci sledovat, a to v souladu s nastavením SandBoxů. Ty u podobných projektů jako je XIXOIO dokonce aktivně podporuje, a to přesně v ročním testovacím módu přímo Evropská komise. XIXOIO je v této oblasti zcela jednoznačným lokálním lídrem, a je tak elegantně připraveno k tomu, aby se v doporučovaném módu definovaném Evropskou komisí, propojilo s lokálním regulátorem a Ministerstvem financí. Jelikož v listopadu spouštíme komunikaci, očekáváme, že se zmíněné autority do procesu zapojí, abychom byli schopni nadále společně, v praktickém modelu současného nastavení XIXOIO, efektivně a zodpovědně sloužit firmám a státu.

Ad 9. Podíl je podílem, a to kdykoliv a bez ohledu na to, jaká je jeho aktuální cena (půl továrny je půl továrny, půl nemocnice je půl nemocnice)

Zásadní rozdíl mezi tradičním systémem a systémem XIXOIO je ve využíváním směny definované podílem, na rozdíl od momentálně nejvíce využívané směny, která je vyjádřená v ekvivalentu státní měny a úroku. Podíl je podílem, vždy bude podílem, a to nezávisle na tom, jakou má takový podíl dnes cenu vyjádřenou v konkrétní státní měně. Pokud mám majetek vyjádřený v hodnotě, která je převedena na státní měnu, a stát hospodaří mizerně, pak to pro mě má fatální důsledky.

Pokud mám ale k dispozici systém, který umí pracovat s rozdělením mého majetku na dílčí komodity, mohu tyto komodity využívat mnohem svobodněji. Jako majitel konkrétní firmy, továrny, nemocnice, hotelu, obchodu či kancelářské budovy mám tak k dispozici nové nástroje, díky kterým jsem schopen se svým majetkem disponovat efektivněji. Minimálně se mohu rozhodnout, zdali využiji tradiční systém vázaný k úroku, systém pracující s podíly nebo obojí.

Mohu si také zvolit banku, která mi v jednom či druhém systému umožní vhodně fungovat. Taktéž auditoři jsou těmi, kterým se v současnosti vytváří zcela nový trh. Pokud je náš stát v situaci, kdy mu hrozí, že se státní rozpočet dostane do tak velkého deficitu, že nejsilnější ročníky generace X budou bez důchodů, nastává čas jednat. XIXOIO je systém, který je přímo připravený kooperovat s tradičními systémy takovým způsobem, aby bylo možné stávající data převádět postupně na novou, veřejnou a decentralizovanou platformu hospodařící s podíly. Půl nemocnice je půl nemocnice, a to bez ohledu na to, zda stojí milion nebo miliardu.

Ad 10. Daně lze hradit v korunách či v jiné státní měně, a státu tak hradíme jen to, co případně může jen on sám účinně devalvovat

Jako majitel, který hradí řádně daně, platí zaměstnance, pronájmy a dodavatele, mě obzvlášť v této době zajímá prostředí, ve kterém zcela nebo alespoň částečně vykryji rizika spojená s tím, co se kolem mě děje. Stát, regulátoři a banky jsou těmi, kdo mají vše v tradičním ekosystému kontrolovat. Pokud tento ekosystém dosáhl svého limitu tak očekávám, že mi tyto autority nabídnou řešení, které mé podnikání posunou do systému, jež mi umožní v mých podnikatelských aktivitách pokračovat.

Důvěra v systém, který zmíněné autority reprezentují, je pro mne zcela zásadní, a proto věřím, že tyto autority aktivně sledují vývoj, trendy a tendence, podobně jako to dělá Evropská komise. Právě Evropská komise poměrně přesně definuje, jak je možné systémy jako je XIXOIO začlenit mezi inovativní společnosti tak, aby bylo možné tyto vyvíjející se systémy efektivně začleňovat mezi systémy tradiční.

Jasně definuje i to, jakým způsobem má probíhat diskuze, kdo a jak ji má vyvolávat, a současně určuje nástroje, díky kterým má být spolupráce kontrolována. Současně odkazuje na fakt, že inovativní systémy jsou dále než je sama regulatorika, a proto jsou vytvářeny instrumenty, které inovativním systémům umožňují fungovat, rozvíjet se a své služby poskytovat v reálném prostředí, reálným zákazníkům. Zákazníkům, jakým je každý majitel soukromého podnikání řádně hradící daně.

XIXOIO oficiálně spouští svůj první inovativní produkt v únoru 2021. Očekáváme, že v této době už bude česká ekonomika v mimořádně komplikovaném stavu a proto plánujeme vstoupit na český trh prostřednictvím celonárodní kampaně. Cílem celonárodní kampaně je nabídnout firmám vstup do prostředí, ve kterém položí základy pro transfer svých hodnot na veřejný blockchain, a to prostřednictvím nového produktu s názvem Produkt G.

Závěrem si připomeňme...

Nejprve nastává rozpad socia a vzniká chaos. Chaos vzniká pádem celého tradičního systému nebo pádem jeho některých částí. Vzniká tím potřeba nastolit nový systém, který zavede i nový řád. Toto je formulace, která vychází z úst lékařů a historiků zabývajících se epidemiemi. Podle všeho se tedy nyní nacházíme v první třetině takzvané trinity, která je podle jejich názoru opakujícím se pravidlem. Zřejmě nás tedy čeká ještě jedna skutečně nepříjemná etapa. Jako Češi a Slováci máme však velkou výhodu. Naši výhodou je velmi početná skupina aktivních lidí, kteří spadají do tzv. generace X.

Tito lidé jsou teď v produktivním věku, řídí firmy, jsou na významných pozicích, rozhodují. To, co mají společného, je momentální absence důchodů. Využitím výše popsaného však můžeme patřit mezi první v EU, kdo se chytí příležitosti a využije výhod souvisejících s přechodem z tradičních, konzervativních systémů na systémy alternativní.

Systémy, jakými je XIXOIO, nám přináší skutečně evoluční výhodu, díky které jsme schopni poměrně rychle transformovat ekonomiku, oddělit její toxické části a nastartovat růst těch zdravých. Přejme si jen, aby po vzoru Evropské komise i české autority co možná nejrychleji pochopily, jak významná změna nyní nastává, aby se v ideálním případě propojily s lokálními systémy, jejich růstem a vlastní národem, a to prostřednictvím inovativních řešení jakým je XIXOIO.