Nezávislý posudek vědeckého White Paperu Blockchainu Genesis

4. 10. 2021

Recenze XIXOIO blockchainu. Firma XIXOIO je jedním ze světových průkopníků v tokenizaci objektů reálného světa. Cílem je spojit vlastnictví reálného objektu s vlastnictvím tokenu uloženého na blockchainu. Pokud se změní vlastník tokenu, dojde tím i ke změně vlastníka objektu reálného světa. Firma XIXOIO si vybrala z této oblasti jeden z nejtěžších cílů, tokenizaci firem. Tento úkol není nijak zvláště obtížný po technické stránce, ale je komplikovaný z právního hlediska, současná legislativa s tokenizací nepočítá.

RNDr. Jan Lánský, PhD.

Potřebuje XIXOIO vlastní blockchain?

Tokenizace se v současné době zaměřuje zejména na virtuální předměty, ať již různé platební jednotky, nebo předměty z online her či digitální umělecká díla. To je pro XIXOIO velkou výhodou, protože může pro tokenizaci využít již existující softwarová řešení a může se soustředit na právní hledisko tokenizace reálných předmětů.

XIXOIO by klidně mohlo použít některou z mnoha blockchainových platforem, které v současné době zájemcům o tokenizaci nabízí své služby. Touto cestou se XIXOIO vydalo v minulosti, když se rozhodlo využívat služeb blockchainové platformy Ethereum. Zpočátku to vypadalo jako dobrý nápad, ale bohužel podobný nápad měla řada dalších společností, které se navzájem staly konkurenty o omezené zdroje platformy Ethereum, což vedlo ke zdražení služeb, které Ethereum nabízí. V současné době není výjimkou, když se za jednu Ethereum transakci platí i sto dolarů. Ethereum je tady pro XIXOIO již nepoužitelné.

XIXOIO by si sice mohlo zvolit jinou blockchainovou platformu, ale i tam by se časem mohla opakovat situace, která nyní nastala u Etherea. XIXOIO nepotřebuje vlastní blockchain z důvodu, že by přišlo s nějakou zásadní technickou odlišností od existujících blockchainů. Pořízení vlastního blockchainu je přesto pro XIXOIO rozumnou volbou, protože zaručí jistotu stálého prostředí, zejména jistotu nízkých transakčních poplatků.

Zkopíruj, co funguje

V decentralizovaném světě je pravidlem, že zdrojové kódy programů jsou veřejně přístupné. Každý si tak může ověřit jejich funkčnost a bezpečnost. Pokud si chce někdo vytvořit vlastní blockchain, může použít zdrojové kódy jiného blockchainu, zvolit vlastní název a má svůj blockchain. XIXOIO se rozhodlo použít řešení zvané Hyperledger Besu. Jedná se o Ethereum blockchain, který má modifikovaný způsob dosahování konsensu. Zatímco Ethereum používá důkaz prací, v Besu je nahrazen důkazem autoritou.

Výhodou tohoto přístupu je, že XIXOIO bude moci používat veškerý software, který umí pracovat s Ethereem. XIXOIO tokeny půjde snadno ukládat do peněženek a obchodovat je na decentralizovaných burzách. Na XIXOIO blockchainu půjde provozovat Ethereum chytré kontrakty, aniž by musely být znova programovány.

XIXOIO není zdaleka prvním, kdo zvolil tento přístup. Největší kryptoměnová směnárna Binance provozuje svůj Binance Smart Chain, který je také zkopírovaným Ethereum blockchainem, ve kterém byl nahrazen důkaz prací za důkaz autoritou. Pokud bych měl XIXOIO blockchain popsat jednou větou, tak řeknu, že: „XIXOIO blockchain funguje stejně jako Binance Smart Chain.“

Důkaz prací, důkaz autoritou

Blockchain je datová struktura, která je decentralizovaně uložená na desítkách až tisících počítačů, zvaných uzly. Na světě není pouze jediný blockchain, ale existují jich řádově tisíce. Jednotlivé blockchainy používají různé způsoby, zvané důkazy, jakými se jednotlivé uzly shodnou na tom, jaká data bude povoleno do blockchainu zapsat.

Historicky nejstarším je důkaz prací. Jednotlivé uzly řeší složitou matematickou úlohu a vítězný uzel získá právo zapsat do blockchainu nové transakce. Tomuto procesu se říká těžba a uzly se nazývají těžaři. Těžařů bývají tísíce, desítek tisíc, jsou anonymní. Důkaz prací je považován za nejbezpečnější možný způsob zabezpečení blockchainu. Nejenže je odolný proti pokusu o podvod ze strany jednotlivého těžaře, ale dokáže přežít i útoky ze strany států v podobě různých zákazů – těžaři i uživatelé jsou anonymní. Vysoká bezpečnost je vykoupena vysokou cenou transakcí a jejich nízkou rychlostí.

Naopak důkaz autoritou je považován ze jeden z nejméně bezpečných způsobů zabezpečení blockchainu. Jeho výhodou jsou ovšem rychlé a levné transakce. O zapsání transakcí do blockchainu rozhodují nižší desítky uzlů, nazývaní validátoři. Validátoři nejsou anonymní, naopak je důležitá jejich reputace, obvykle se jedná o významné investory do daného blockchainového projektu. Důkaz autoritou je odolný proti útoku ze strany jednoho validátora či skupiny validátorů, ale protože validátoři nejsou anonymní, neubrání se útokům ze strany státu.

Pro provozování celosvětové měny, jako je Bitcoin, je důkaz prací nezbytností, blockchain se musí ubránit i útokům ze strany státní moci. Pro tokenizaci objektů z reálného světa, ale postačuje i slabší zabezpečení důkazu autoritou. Blockchain není třeba chránit proti útoku státní moci, protože ta může zaútočit přímo na reálné objekty, které jsou tokenizovány. Poté by celý blockchain ztratil svůj smysl.

Přestože důkaz autoritou označuji za slabý způsob zabezpečení, tak slabý je pouze z pohledu krypto světa. Při porovnání se zabezpečením běžného bankovního světa je důkaz autoritou výrazně bezpečnější. Zatímco v běžném světě může chyba či úmysl zaměstnance banky ohrozit náš majetek, tak v blockchainu využívajícím důkaz autoritou jsme v bezpečí. Pro ohrožení našeho majetku by bylo třeba vzájemné domluvy zaměstnanců nadpoloviční většiny validátorů, což je nereálné.

Kontroverzní název

Možná jste si všimli, že jsem doposud ani jednou nepoužil název Blockchain Genesis, ale místo toho používám označení XIXOIO blockchain, má to svůj důvod. Pojmem genesis se označuje počáteční, základní blok každého blockchainu. Takže toto označení použít pro celý blockchain je minimálně matoucí. Pokud by mě někdo položil otázku: „Který blockchain by si označení Genesis zasloužil?“, tak moje odpověď zní „Bitcoin.“ Bitcoin byl prvním decentralizovaným systémem využívajícím blockchain. Pokud by mě někdo chtěl představit nový blockchainový projekt, který ve svém názvu má slovo Genesis, tak si ho ani nevyslechnu, kvůli zavádějícímu názvu nebudu mít v projekt důvěru. Cítil bych se jako jeden z kardinálů, který si právě od čerstvě zvoleného papeže vyslechl, že si za své jméno vybral „Ježíš Kristus II.“

RNDr. Jan Lánský, PhD.
Vedoucí katedry informatiky a matematiky VŠFS

Vědecký White Paper Blockchainu Genesis si můžete stáhnout ZDE.