Nový digitální ekosystém přináší první produkty

25. 5. 2021

Vyvinout komplexní digitální ekosystém představuje nelehký úkol. Po šesti letech práce se nám podařilo dosáhnout dalšího významného milníku na cestě k cíli, proto vám během června a července představíme tři klíčové produkty zajišťující transparentnost a bezpečnost.

Základními stavebními kameny systému XIXOIO jsou IPCO platforma, Blockchain Genesis a decentralizovaná identita BlockID.

IPCO platforma (Initial Public Coin Offering), která zabezpečuje IPCO proces zajišťující projektům rating a zdroje pro jejich další rozvoj, jejíž součástí je Block Genesis, spojí možnosti zhodnocování peněz v digitálním světě s výhodami ochrany klasických bankovních veřejných nabídek. Součástí je také již existující aplikace Moje XIXOIO, která bude sloužit jako nástroj ke správě tokenů, jejich obchodování, držbě i převodu.

Při vývoji IPCO platformy, jsme hledali vhodná existující řešení, která bychom do ekosystému mohli integrovat. Vzhledem k tomu, že jsme v českém prostředí nenašli řešení kompatibilní s našimi záměry, rozhodli jsme se je zodpovědně a pečlivě vyvinout sami.

BlockID je digitální “peněženka” na blockchainové technologii. Může obsahovat ověřenou identitu, zdravotní dokumentaci i jakákoliv jiná data včetně potvrzení příslušných institucí. Prostřednictvím mobilní blockchainové aplikace tak budete mít svou digitální identitu stále u sebe, dokonale zabezpečenou a přístupnou jen vám. Hlavní účel BlockID je v tuto chvíli přinést do IPCO procesu ověřenou identitu (prostřednictvím Bankovní identity - BankID) a strukturovaná data - ať už jde o jednotlivce, kteří projekty podporují, tak projekty, které procesem prochází.

Další novinkou je Blockchain Genesis - blockchain vytvořený v souladu s českým legislativním rámcem a připravený pro bankovní regulaci. Od počátku jsme věděli, že Blockchain Genesis navrhujeme primárně pro účely tokenizace a IPCO procesu, přizpůsobili jsme nastavení blockchainu tak, že je IPCO tokenům ušitý na míru.

Tyto tři produkty budou následovány dalšími, které dohromady vytvoří funkční celek umožňující rozvoj nově vznikajícího trhu s digitálními aktivy. Ten bude nejen pomáhat českým firmám při financování investičních záměrů, ale zejména poskytovat drobným investorům potřebné informace a záruky pro zhodnocení jejich prostředků. Představení platformy IPCO, ověřené identity BlockID a našeho vlastního Blockchainu Genesis je důležitým krokem na cestě ke splnění tohoto cíle.

Bližší informace o výše zmíněných produktech naleznete již brzy na našich webových stránkách.