Poznatky z The Crypto Assets Conference 2022 ve Frankfurtu

13. 4. 2022

Každoročně pořádá Frankfurt School Blockchain Center akci s názvem The Crypto Assets Conference (CAC), která přivádí na jedno místo experty ze světa financí a krypta. Letos jsme si v XIXOIO řekli, že je vhodné ověřit naše poznatky i na zahraničním trhu, a tak jsme do Německa vyslali také našeho zástupce. Výzvy se zhostil Henry Ertner, člen představenstva XIXOIO a.s., který se v německý mluvících zemích cítí jako ryba ve vodě, a tak se dalo předpokládat, že s německými partnery najde rychle společnou řeč. V tomto krátkém videu s námi Henry sdílí své poznatky a iniciativy, které ho nejvíce oslovily.Ústředním tématem letošní CAC byla regulace digitálních aktiv, která bude mít bez debat zásadní dopad na všechny oblasti nově se rozvíjejícího trhu. Třídenní konference probíhala velmi intenzivně, řečníci se střídali po 20-30 minutách, a kromě debat z oblasti regulace došlo i na známé NFT, tokenizaci umění a využití DLT technologie v průmyslu. V neposlední řadě sdíleli zástupci komerčních a centrálních bank také svůj pohled na oblast virtuálních aktiv. Právě příspěvek Deutsche Bundes Bank a ECB byl zajímavým vhledem do přemýšlení těchto institucí.

Nosným poznatkem je potvrzení, že je XIXOIO ve správnou chvíli na správném místě. Permissioned Blockchain (jako je například Blockchain Genesis od XIXOIO) je sice diskutovaným tématem, nicméně v komunitě účastnící se CAC doposud nerezonuje natolik, aby mu byla věnována větší pozornost. Takovéto řešení, které má v sobě integrálně zabudováno procesy KYC a AML, bude pro blízkou budoucnost naprostá nutnost, a to i z důvodu jasného směřování EU a rozhodnutí o tzv. unhosted wallet z počátku dubna 2022. Unhosted wallets (v překladu tzv. nehostované peněženky) jsou jak hardwarové, tak softwarové peněženky, ke kterým majitelé těchto peněženek spravují své privátní klíče a kryptoměny si mezi nimi mohou zasílat naprosto bez vstupu prostředníka. Na půdě Evropského parlamentu bylo hlasováno o schválení návrhu zákona, který by vyžadoval, aby poskytovatelé kryptoměnových služeb shromažďovali osobní identifikační údaje. A to i u osob, které provádějí transakce pomocí tzv. nehostovaných kryptoměnových peněženek v hodnotě vyšší než 1 000 EUR. Konečný návrh byl nakonec drtivou většinou schválen.

Konference CAC se fyzicky zúčastnilo 300 zástupců a dalších 700 lidí mělo možnost sledovat prezentace a diskuse online. Konferenci poctil návštěvou i hvězdný investor známý z německé verze pořadu „Den D“ pan Frank Thelen. Pro Henryho bylo zajímavým zjištěním, že z naší země byla účast minimální. Henry Ertner měl na konferenci možnost v různých diskusích s účastníky konference nasbírat informace z úspěšně provedených řešení tokenizace. Kontatoval, že v německy mluvících zemích je několik subjetků, které realizovaly úspěšně jednotlivé projekty na veřejných blockchainech. Skutečně masové využití (v retailu) na nás však teprve čeká.

Pojďme společně takovéto řešení budovat v České Republice.