Proč je 2021 ze své podstaty nešťastné číslo?

1. 1. 2021

"Na konci vždycky všechno dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec." - John Lennon

XIXOIO přeje vše nejlepší do roku 2021

Je Nový rok. Čísla a jejich významy mají velkou moc. Proto kódy, šifry a znamení byly, jsou a vždy budou tím podstatným, co hýbe světem. Je to důvod, proč nás čísla zajímají, například v souvislosti s planetami, horoskopy a s dalšími predikcemi. Pokud rozumíme jejich významu, dokážeme více chápat vše, co se kolem nás děje.

Ačkoliv všemu rozumět je pro běžného smrtelníka vcelku komplikované, intuitivně cítíme, když nastává změna. Každá změna, ať už ji považujeme za pozitivní či negativní, nás totiž nutí vystoupit z komfortní zóny. I když pro nás může být zajímavým zjištěním třeba jen pouhý fakt, že změna k lepšímu od nás vyžaduje jistou pozornost, skrytý význam v identifikátorech, které jsou podprahově ukryty, nám všem nese mnohem více.

A protože přichází nový rok, nechme oči otevřené a zapátrejme ve všem, co už známe. Možná společně objevíme souvislosti, které nás pobaví, překvapí či inspirují. Nový rok je plný předsevzetí a přání a mnoho z nás si stanovuje budoucí cíle. Vybrat si tak mezi zázrakem a rozhořčením je, zejména v této době, otázkou jenom našeho rozhodnutí. Aby ale naše rozhodnutí byla vědomá, musíme být vědomí i my sami. Proto je dobré vědět všechno, co jen vědět lze, a to ideálně ze všech různých stran zejména o době, do které společně vstupujeme. Půjde o dobu plnou znaků, kódů, chceme-li dobu plnou ID.

A co to takové ID vlastně je?

Protože nás v XIXOIO baví matematika, začněme tím, že ID vyjádříme číslem a to konkrétně prvočíslem 499. Římskými číslicemi se zapisuje CDXCIX nebo jak jsme si již řekli, našim známým ID. Abychom byli úplní, tak ID vyjádřeno řeckými číslicemi je pak υϟθ.

ID nebo-li 499 je nejen prvočíslem, ale i deficientním číslem. Co je pro nás zřejmě nejzajímavější je fakt, že je číslem nešťastným. Abychom lépe pochopili, jak lze identifikovat čísla nešťastná, ukážeme si nejprve, podle čeho definujeme čísla šťastná.

Šťastné číslo je v matematice definováno následujícím způsobem: vezme se libovolné kladné celé číslo, nahradí se součtem druhých mocnin svých číslic a tento proces se opakuje, dokud se nedojde k číslu jedna (kde se proces zastaví) nebo dokud se v posloupnosti neobjeví některé číslo dvakrát (posloupnost se zacyklí). Ta čísla, která tímto způsobem skončí jedničkou, se nazývají šťastná, ostatní pak nešťastná.

Pokud je nějaké číslo šťastné, pak také všechny členy jemu příslušné posloupnosti jsou také šťastnými čísly. Ukažme si na konkrétním příkladu, jak to vlastně funguje:

Tak například číslo 7 je šťastné číslo a přísluší mu tato posloupnost:
72 = 49
42 + 92 = 97
92 + 72 = 130
12 + 32 + 02 = 10
12 + 02 = 1

Také číslo 1663 je šťastné číslo:
12 + 62 + 62 + 32 = 82
82 + 22 = 68
62 + 82 = 100
12 + 02 + 02 = 1

A přestože číslo 13 je obecně pokládané za nešťastné, jedná se dle této definice o číslo šťastné:
12 + 32 = 10
12 + 02 = 1

Když však číslo není šťastné, pak se jeho posloupnost nedostane k 1. Namísto toho se zacyklí (například pro číslo 4):
4, 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20, 4, ...

.. a logicky tedy také pro číslo 2021:

22 + 02 + 22 + 12 = 9
92 = 81
82+ 12 = 65
62 + 52 = 61
62 + 12 = 37

.. a také pro ID, tedy prvočíslo 499:

42 + 92 + 92 = 178
12 + 72 + 82 = 114
12 + 12 + 42 = 18
82 + 12 = 65
62 + 52 = 61
62 + 12 = 37

Zjednodušeně řečeno se dá říci, že nešťastná čísla jsou samostatná, zatímco ta šťastná jsou v páru. Dá se proto s jistou nadsázkou odvodit, že číslo 499, jež vyjadřuje analogii k ID a k číslu 2021, jsou sice čísla nešťastná, nicméně jako čísla samostatná jsou zacyklená. Cyklus můžeme chápat jako kruh a pokud se kruh uzavře...

Pozoruhodným faktem na těchto číslech je, že vstupujeme do cyklu uzavřeného, což je skvělé, protože je cyklem nešťastným a ten je striktně ohraničen. To, čím procházíme dnes, ale můžeme označit také takto:

COV ID 19, 2021

nebo také takto:

COV CDXCIX XIX, 2021 (MMXXI):

12 + 02 + 02 + 02 + 52 + 12 + 02 + 02 + 52 + 02 + 02 + 12 + 02 + 12 + 02 + 02 + 12 + 12 + 02 + 12 + 02 + 12 + 12 + 02 + 22 + 02 + 22 + 12 = 68
62 + 82 = 100
12 + 02 + 02 = 1

Pokud samostatná čísla spárujeme, stane se zázrak. Z původně zacyklených nešťastných čísel se stane číslo šťastné.

Přestože se můžeme omezit jen na seriózní výklady čísel, jistě nás neponechá chladným to, že na druhé straně břehu se na tato čísla dívají přes esoterické brýle lidé až překvapivě podobně. Proto z čistě vědeckého zájmu nám nic neudělá, když se na to, co tito lidé vidí, podíváme právě jejich optikou.

Výše uvedená čísla nám připomínají, že když se jedny dveře zavírají, nové se otevírají. Hvězdy nám pomáhají nové dveře otevírat a překonávat tak bolest způsobenou změnou, kterou procházíme. Nacházíme se v transformační době, jejíž cyklus je definován čísly, které nejsou šťastné. Pokud se zamyslíme nad aktuální situací, která ve společnosti panuje, je matematický i esoterický výklad vskutku trefný, ale zároveň i povzbudivý.

Záleží proto jen na nás, jak se k tomu, co se kolem nás děje, postavíme. Máme na výběr, protože každé naše rozhodnutí je volbou mezi rozhořčením a zázrakem.

Nejen proto si vždy připomínejme slova Johna Lennona: "Na konci vždycky všechno dobře dopadne*. A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec."

Šťastný a zdravý rok 2021, přeje XIXOIO.

Význam loga XIXOIO

Dimenzionální logo XIXOIO 2021 a jeho šťastné číslo 101100102021:

12 + 02 + 12 + 12 + 02 + 02 + 12 + 02 + 22 + 02 + 22 + 12 = 13
12 + 32 = 10
12 + 02 = 1

*Každá frekvence myšlení v sobě nese myšlenkové mapy. Každá myšlenková mapa v sobě nese nesčetně cest, které vedou ke stejným cílům. Důležitějším motivem, než je dosahování cílů, je však pochopení toho, že mnohé cíle jsou dosažitelné jen pro ty, kteří chápou rozdíl mezi myšlením a jeho frekvencí. Podobně jako u šťastných a nešťastných čísel záleží v nadcházejícím roce 2021 především na variantách spolupráce, které ovlivňují frekvenci myšlení napřímo. Záleží jen na nás, zda využijeme příležitostí a zvýšíme frekvence svého myšlení natolik, abychom rok 2021 prožili se šťastnými čísly a splněnými cíli.