Reakce společnosti XIXOIO na prohlášení České národní banky

5. 12. 2021

V tomto vyjádření chce společnost XIXOIO souhlasně i aktivně reagovat na prohlášení České národní banky a Ministerstva financí České republiky, a to v širším kontextu, vysvětlíme ve čtyřech videích náš pohled na regulaci kryptoaktiv dle normy IPCO Standard.

Upozornění k prezentaci společnosti XIXOIO

Česká národní banka vydala 3.12.2021 následující prohlášení:

„Upozorňujeme na prezentaci společnosti XIXOIO a.s. vůči veřejnosti, která může vzbuzovat mylný dojem, že obchodní model a podnikání společnosti byly ČNB schváleny, povoleny nebo alespoň zčásti regulovány.

Společnosti XIXOIO a.s. nebylo uděleno žádné povolení České národní banky k podnikání na finančním trhu. Česká národní banka pouze v minulosti zodpověděla několik specifických dotazů společnosti XIXOIO a.s., jako tomu je v případě jakéhokoliv tazatele, který splní podmínky podání tzv. kvalifikovaného dotazu. Vyjádření České národní banky ke kvalifikovaným dotazům vychází z konkrétních okolností popsaných tazatelem. Tyto závěry nepředstavují žádnou formu povolení k činnosti. Česká národní banka v této souvislosti uvádí, že činnost společnosti XIXOIO a.s. spočívající ve vydávání tokenů sama o sobě nepředstavuje činnost podléhající dohledu ČNB.“

Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/upozorneni/Upozorneni-k-prezentaci-spolecnosti-XIXOIO

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky vydalo 29.11.2021 následující zprávu, citujeme:

„Ministerstvo financí upozorňuje veřejnost, že investování do investičních tokenů může být vysoce rizikové a spekulativní a jejich hodnota často významně kolísá. Nakupujete-li investiční tokeny, nerozhodujte se pouze podle lákavého výnosu, ale pečlivě zvažte také všechna rizika. Včetně toho, že můžete přijít o značnou část své investice, nebo dokonce o všechny investované peníze.“

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/platebni-sluzby-a-vyporadani-obchodu/aktuality/2021/upozorneni-ministerstva-financi-na-rizik-43725

Neztratit víru v sebe. V listopadu 2021 to bylo těžké, XIXOIO.cz

Reakce společnosti XIXOIO

Společnost XIXOIO zcela souhlasí s prohlášením ČNB i Ministerstva financí a společně s nimi upozorňuje, že přestože tokeny a další kryptoaktiva nepodléhají regulaci, nákup digitálních kryptoaktiv je zejména v době vysoké nestability a prohlubující se inflace vysoce žádaný.

Proto je více než kdykoliv jindy důležité, aby každý, kdo zvažuje nákup digitálních kryptoaktiv, zmírnil případná rizika tím, že se dopředu seznámí alespoň se základními parametry, které rizikovost snižují.

Podle našeho názoru jsou to následující otázky:

 1. Je známa přesná podnikatelská entita emitenta bezpečnostních tokenů?
 2. Podniká emitent řádně ve své zemi a na základě zákonem stanovených povolení?
 3. Má společnost, jež emitovala tokeny, řádně evidované společnosti v ČR?
 4. Sídlí společnost dlouhodobě na stejné adrese a fyzicky tam provozuje činnost?
 5. Má společnost skutečné zaměstnance, hradí jim mzdy, odvádí daně?
 6. Komunikuje společnost transparentně s veřejností například formou reklamy?
 7. Přestože tokeny nepodléhají regulaci, komunikuje společnost s autoritami?
 8. Oznamuje společnost transparentně veřejnosti data o prodejích a uživatelích?
 9. Prezentuje společnost veřejně podkladové aktivum, které z kapitálu vytváří?
 10.  Jsou lidé, kteří za společností stojí či ji reprezentují důvěryhodní a kredibilní?
 11. Má společnost řádně a veřejně dostupnou dokumentaci, podmínky a prezentaci?

Společnost XIXOIO podniká podle všech těchto parametrů a vyzývá všechny zájemce o kryptoaktiva, aby se o odpovědi na tyto otázky aktivně zajímali.

Společnost XIXOIO dále upozorňuje, že veřejnost na podobné výzvy reaguje rezervovaně. Proto již před 4 lety započala vývoj Blockchain Bankovního Ekosystému, jehož hlavním cílem je tokenizace, čili regulace kryptoaktiv, která přímo navazuje na stávající demografické zvyklosti uživatelů, a umožňuje emitované tokeny certifikovat technologickou normou podobnou například normě ISO. S ohledem na vážnost situace na trhu kryptoaktiv, který roste mimořádně dynamickým tempem, se společnost XIXOIO rozhodla celý proces shrnout do 4 videí, ve kterých proces regulace kryptoaktiv prezentuje.

Žádáme Vás o jejich sledování a šíření ke všem zájemcům o digitální kryptoaktiva.

Vaše XIXOIO.

A Richard Watzke.

VIDEO 1

Zápis firmy do Obchodního rejstříku v tradičním světě a tokenizace firmy se zápisem na blockchain


VIDEO 2

Tokenizace firmy normou IPCO Standard, primární a sekundární emise tokenů


VIDEO 3

Bezpečná burza s IPCO Standardem a ochrana držitelů tokenů


VIDEO 4

Role Obchodních zástupců na novém trhu regulovaných kryptoaktiv normou IPCO Standard


Více o Blockchain Bankovním Ekosystému XIXOIO se dozvíte ZDE:
https://www.xixoio.com/blog/jak-xixoio-funguje-kde-vytvari-zisk-a-proc-tokenizujeme-artstaq