Využití technologie blockchainu v reálném světě

19. 5. 2022

Když v roce 2009 anonymní autor nebo kolektiv autorů vystupující pod pseudonymem Satoshi Nakamoto představil kryptoměnu Bitcoin, jednalo se o první využití technologie blockchainu na světě. Od té doby si ale technologie blockchainu našla mnohem širší využití než “jen” ve formě kryptoměn. V tomto článku se podíváme na několik konkrétních případů.

Blockchain

Ale ještě, než si je představíme, neuškodí malé opakování. Co je to vlastně blockchain? Zjednodušeně řečeno se jedná o decentralizovanou databázi na ukládání informací přes internet. Název vznikl ze spojení anglických slov „block“ (česky „blok“), což je základní stavební jednotka, ve které jsou uloženy informace (v případě Bitcoinu záznamy o transakcích mezi jednotlivými účastníky sítě), stejně jako informace o tom, kdy byl daný blok vytvořen. Tyto bloky jsou za sebou řazeny a spojeny pomyslným řetězem (anglicky „chain“). Jakmile účastníci sítě dosáhnou konsenzu, že data v bloku jsou validní, je blok tzv. ověřen a zapsán navždy do celého blockchainu.

Na rozdíl od centralizované databáze, která je vlastněna společností nebo vládní agenturou, blockchain není kontrolován žádnou osobou nebo subjektem. Data jsou duplikována (distribuována) v celém rozsahu na mnoha počítačích, což znamená, že každý uživatel může celý řetězec zobrazit odkudkoli a kdokoli se správnými kryptografickými klíči může řetězec upravovat. Díky tomu, že se jedná o decentralizovaný způsob ukládání dat a přístupu k nim, jsou blockchainy neuvěřitelně bezpečné – protože na rozdíl od centralizované databáze neexistuje jediný vstupní bod pro útočníky.

Vzhledem k výše uvedenému se logicky mezi obory začala technologie blockchainu používat jako první ve financích. Po 13 letech jsme ale mnohem dále. Pojďme se podívat na několik dalších již reálných nebo plánovaných využití blockchainu.

Využití v dodavatelských řetězcích

Pandemie COVID-19 velmi dobře ukázala, co se může stát, když dojde k přerušení dodavatelského řetězce. V některých případech to vedlo k nedostatku výrobků, který přetrvává dodnes. Řízení dodávek musí být co nejrychlejší a nejefektivnější a jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je technologie blockchainu. Pomocí blockchainu může kdokoli sledovat trajektorii výrobku od počátečního bodu jeho cesty až ke dveřím zákazníka. Všechny strany spolupracující na cestě dodavatelského řetězce mohou využít platformu blockchainu ke snížení časových prodlev, dodatečných nákladů a lidských chyb. Dále bez jakéhokoli centrálního prostředníka v procesu také výrazně snižuje rizika podvodů.

V současnosti probíhá pilotní program mezi státní ropnou těžařskou společností Spojených arabských emirátů a IBM, který za pomoci blockchainu zaznamenává pohyb ropy od jejího vytěžení až do finálního doručení zákazníkovi. To umožňuje výrazně optimalizovat náklady na dopravu.

Využití ve volbách

Demokratické, tajné volby jsou jedním ze základních kamenů naší civilizace. I když se o elektronickém hlasování mluví dlouho a v některých státech již probíhá, jeho masivnímu využití mimo jiné brání fakt, že nic bezpečnějšího než klasická tužka, papír a osobní voličská účast zatím nikdo nevymyslel. Zároveň tento “analogový” způsob hlasování umožňuje zpětně přepočítat hlasy, což je u digitálních záznamů vždy potenciální riziko. To by mohla technologie blockchainu změnit. Díky ní lze transparentně, bezpečně, anonymně, ale zároveň zpětně ověřitelně zaznamenávat hlasy ve volbách. To se skutečně stalo ve švýcarském městě Zug, kde jeho obyvatelé hlasovali v lokálním referendu za pomoci aplikace, která hlasy zaznamenávala na Ethereum blockchainu. K online hlasování za pomoci blockchainu na celonárodní úrovni je ještě daleko, ale na první kroky jsme se už vydali.

Decentralizovaná identita

S každou další nastupující generací dochází k postupnému stírání rozdílu mezi digitálním a reálným světem. A v digitálním světě je potřeba mít verifikovanou digitální identitu, aby protistrana mohla ověřit, že komunikuje skutečně s tím, za koho se v digitálním světě vydáváte. V současnosti má každý z nás mnoho digitálních identit, které spravují centralizované systémy s různou mírou důvěry. Logicky tak dochází k pravidelným útokům hackerů na tyto databáze a u těch méně zabezpečených dochází k pravidelnému odcizování celých nebo částí identit. Sami se můžete podívat zde, jestli se to týká i vás.

Decentralizovaná identita

Co kdyby ale existovala jedna vaše identita zapsaná na blockchainu a tím pádem byla neodcizitelná a zabezpečená? To přesně umožňuje tzv. decentralizovaná identita. S ní je každý uživatel výhradním správcem své identity a jen uživatel rozhoduje o tom, komu ji poskytne a za jakým účelem. Díky jejímu zašifrování a distribuci přes blockchain se k ní dostane pouze uživatel s unikátním klíčem a nikdo jiný. Přesně na stejném principu funguje naše BlockID, se kterým se můžete přihlašovat do nástrojů XIXOIO.

Na předcházejících řádcích jsme si ukázali, že blockchain už zdaleka není jen technologie pro evidenci transakcí, ale jeho využití je mnohem širší. Jsme ale pořád na počátku jeho využití, podobně jako byl internet v roce 1996. Budoucnost neznáme, ale dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí v ní bude hrát technologie blockchainu mnohem větší roli než dnes. I proto s XIXOIO děláme to, co děláme.