Vzlety a pády XIXOIO v podrobné rekapitulaci roku 2020.

10. 1. 2021

V tomto článku se společně vrátíme zpět do roku 2020. Projdeme se jednotlivými měsíci tak, abychom získali skutečnou představu o tom, jak jsme se doposud vyvíjeli, co se nám povedlo a co nikoliv. Společně objevíme reálné vhledy související s procesem budování nového a moderního, finančně-obchodního ekosystému, který nese, zejména v této době, skutečně konstruktivní vizi pro celou naši společnost.

Jaký byl rok 2020 pro XIXOIO?

Každý den vznikají a zanikají moderní informační technologie, krypto-technologie a internetové aplikace. Aby mohlo nové řešení uspět, musí nejprve projít sadou chyb, které odkryjí myšlenkové a koncepční nedostatky. Chyba je v této fázi vývoje z podstaty vítána, a to i přesto, že její důsledky často vyjdou poněkud draho a pro mnohé lidi z týmu může mít taková chyba doslova fatální následky.

Pro to, aby mohly týmy dělat chyby, a současně byly schopny se co nejvíce vyhýbat kompromisům, je důležité, aby se nové projekty dobře spočítaly. Správně se říká, že ryba smrdí od hlavy. V začátcích každého projektu je totiž mimořádně důležité, aby ten, kdo projekt počítá, uměl skutečně počítat. Nikterak složitě, jak to mnohdy předvádí ekonomové, za to správně. Ideálně tak, jako sedlák.

XIXOIO tuto výhodu naštěstí má a je spočítáno jako velká firma. Jako velká firma je od začátku komunikováno a jako velká firma je od počátku obchodováno. Na začátku je sice poměrně nepohodlné počítat malý projekt jako velkou firmu a ještě méně pohodlné je vstoupit s takovou nabídkou na trh, nicméně pokud svou firmu plánujete stavět jako něco více než drobnou rychlokvašku vynášející pár desítek milionů korun ročně na lokálních trzích, je nutné skutečně zakleknout a důsledně se zabývat čísly. A vězte, že to rozhodně není tak složitá matematika. Je to matematika s většími čísly, nicméně logika v ní použitá je zcela prostá: malý statek = malý kapitál, velký statek = velký kapitál.

Díky tomu, že je XIXOIO velkou firmou, může si dovolit dělat chyby a reagovat na ně změnou. Změnou, která má jen minimální dopad na předem stanovenou strategii. Už více než tři roky je tato konstrukce prověřována časem a prozatím se, díky bohu, ukazuje, že XIXOIO je spočítáno a navrženo jako skutečně robustní a flexibilní algoritmus. Abychom však byli konkrétní, pojďme se teď společně vydat na procházku rokem 2020, abychom získali představu, o čem tady hovoříme.

Rok 2020 v XIXOIO

LEDEN

Už od roku 2017 jsme se intenzivně věnovali tématu tokenizace. Najímali jsme odborníky, poradce a doplňovali jsme kmenový tým o profesionály z různých oborů. V roce 2019 nás v týmu bylo 117 a společně jsme na svět přivedli tři základní verze aplikace XIXOIO. Během této doby jsme přišli na to, čím vlastně začít, jak má vypadat to, co chceme dělat a jak mají vypadat ti, se kterými to chceme dělat. A tak jsme logicky přišli na to, že by bylo vhodné začít úplně od podlahy. Proto jsme na přelomu nového roku rozhodli o nepopulárním, za to však mimořádně efektivním, kroku a propustili jsme většinu zaměstnanců a poradců.

S čistým štítem jsme svou pozornost pak zaměřili na systémovou část a na kvalitu zdrojů. Striktně jsme si definovali základní parametry související s kulturou společnosti XIXOIO a stanovili jsme si kritéria, která nám jsou lidsky blízká. Díky tomu jsme, symbolicky řečeno, pozvedli vhozenou rukavici, která v té době souvisela s kvalitou mezilidských vztahů a také s prostředím, ve kterém XIXOIO působí. I z tohoto důvodu jsme zahájili rekonstrukci původních prostor na Švábkách. Cílem rekonstrukce bylo cítit se dobře v novém prostředí. Dali jsme s bohem tmavě šedým kobercům, uzavřeným prostorám jednacích místností, zářivkovému osvětlení a mnohdy uniformnímu vybavení původní startupové etapy.

Rok 2020 v XIXOIO

S nastavením základů kultury prostředí XIXOIO jsme svou pozornost současně zaměřili na partnery a klíčové lidi. Jak říkával Mahátma Gándhí: „Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“ A tak, jak se vyvíjely a měnily naše postoje, vyzrávala i kolektivní aura XIXOIO, která k nám doslova táhla lidi s podobnou energií. Prvním hmatatelným úspěchem pak byl workshop pořádaný na konci ledna v kině Atlas, kterého se zúčastnili naši partneři, klienti, tokenholdeři a obchodníci. Plnému sálu diváků jsme prezentovali dílčí kroky, které vedly k naplnění vize XIXOIO, a to včetně všech milníků i podrobného plánu, jak milníků dosáhnout.

Rok 2020 v XIXOIO

ÚNOR

V nově rekonstruovaných prostorách již připravených pro pořádání workshopů a prezentací spouštíme program zaměřený na osvětu související s budoucností kryptoaktiv. Edukace, prezentování nových trendů a pochopení faktu, že se blíží systémová změna, umožňuje mnoha lidem dospět k rozhodnutí pořídit si Token XIX. Přicházejí noví lidé a rozšiřuje se původní jádro. Dochází k produktivním diskuzím, které vycházejí z potřeb efektivně řídit rozvoj aplikace. Na povrch vyvěrají zásadní chyby v nastavení, z nichž vyplývají nové dotazy týkající se budoucnosti. XIXOIO je postaveno před zásadní rozhodnutí. Pokračovat v rozvíjení původního systému a rekonstruovat jej nebo jej od základů vystavět znovu?

Rok 2020 v XIXOIO

BŘEZEN

Správná rozhodnutí vyžadují informace a čas. Systémová změna však ve společnosti nastartovala virem řízený převrat, a to s takovou razancí, že vše velice významně urychlila. COV ID XIX se začíná integrovat do běžných procesů, přímo je ovlivňuje a jeho vliv nabývá na síle. Právě tento fakt nás vede k přesvědčení, že nastává čas, kdy se běžné systémy zatížené operacemi, na jejichž přítomnost nejsou připravené, budou muset nahrazovat systémy novými.

Měnící se logistika procesů společně s demografickými zvyklostmi udává ve výsledku operační rádius maximálně 5 let. Do roku 2025 budeme žít ve zcela jiném světě, než na jaký jsme doposud byli zvyklí. Firmy, které si na těžké otázky najdou výmluvné odpovědi, ale takové štěstí mít nemusí. XIXOIO patří mezi takové firmy, protože systémová změna se týká úplně každého, kdo je součástí systému. A proto si stále dokola pokládáme tutéž nepříjemnou otázku, kterou si bude muset položit většina systémově orientovaných firem:

Rekonstruovat starý systém nebo od základů vystavět nový?
V březnu se XIXOIO rozhodlo vystavět znovu a od základů nový systém.

Rok 2020 v XIXOIO

DUBEN

Stále větší auditorium klientů si vyžaduje stále komplexnější odpovědi na své otázky. Proto ve spolupráci s odborníky na management a kryptoaktiva připravuje XIXOIO školící kurzy pro obchodníky a širokou veřejnost s cílem autorizovat jejich výsledky pravdivě na blockchainu. Současně s tím startují práce na vývoji zcela nového ekosystému a pokračují udržovací práce na stávajícím systému tak, aby poskytované služby zůstaly plně funkční.

Ekosystém, platforma, aplikace, účtování poplatků, vnitřní měna, transakce, verifikace, bezpečnost zápisu na blockchain a mnoho dalšího. To jsou témata, která řešíme na četných poradách téměř každý den. V témže čase XIXOIO zakládá video kanál TOKEVIZE.CZ – nesmazatelná videa o nesmazatelných hodnotách. TOKEVIZE ukládá informace o videích na blockchain tak, aby je nemohla žádná centrální autorita smazat či jakkoliv omezit podobně, jako se to v minulosti stalo s videem Jardy Duška.

Rok 2020 v XIXOIO

KVĚTEN

Během každé významné změny je důležité diskutovat s osobnostmi, jejichž lidský a profesionální přesah má praktický vliv na rozšíření optiky spojené s všeobecným vnímáním toho, čemu říkáme realita. Pokud lidé přirozeně nerozumí tomu, co se kolem nich děje, poškozuje to důvěru v systém. Klesá-li důvěra ve stávající systémy, roste důvěra v systémy alternativní. Proto se zrodilo Křeslo proroka Tokameda. Nosnou myšlenkou tohoto projektu je zprostředkovat veřejnému publiku setkání s moudrostí námi vybraných osobností.

I díky této zkušenosti začíná XIXOIO lépe rozumět svému poslání a přirozeně tak vychází samo od sebe, zevnitř ven. Právě v tento moment se začíná definovat termín „naše krevní skupina“. Ten sám o sobě vhodně vystihuje jak charakterový, vzdělanostní, tak i praxí mnohokrát ověřený soubor informací o lidech, kteří díky své individuální moudrosti přirozeně zapadají do kruhu XIXOIO.

Rok 2020 v XIXOIO

ČERVEN

Reprezentativní prostory XIXOIO navštěvují významní zástupci podnikatelského světa. Série jednání se účastní bankéři, zástupci státu, firmy, auditoři, investoři i potenciální partneři. V této době rozšiřujeme síly o externí programátorské týmy, v rámci kterých každý měsíc navyšujeme kapacitu.

Abychom byli schopni zvládnout nárůst provozní kapacity našich nových spolupracovníků, vytváříme školící systém, jehož úrovněmi musí projít každý nový programátor.

Nová partnerství uzavíráme prostřednictvím funkčních softwarových produktů a přicházíme s řešeními, která přímo integrujeme do XIXOIO. Jdeme důsledně cestou kvality podobně jako třeba banky. Soustřeďujeme svou pozornost na schopnost růstu a dlouhodobý rozvoj smysluplné spolupráce.

Rok 2020 v XIXOIO

ČERVENEC

Celé léto se neslo ve znamení synchronizace s koncepčním přístupem ke stále širší obci programátorů, nových spolupracovníků i dodavatelů. Cíleně se zaměřujeme na JAK, CO, KDO, KDY. Programování nové verze aplikace je v plném proudu a blíží se i termín jejího uveřejnění 16. 9. 2020.

U nové verze se soustřeďujeme na funkční a moderní technologie, ale i na architekturu volně přenositelnou na další produkty. Abychom mohli aplikační základy položit správně, až pedantně přesně definujeme a neustále komunikaci podrobujeme terminologii. Striktně definujeme vše, co se týká ekosystému. Definitivně určujeme, co je to platforma, a čemu říkáme aplikace. Bezpečně rozlišujeme terminologii spojenou s poplatkovou strukturou a ohraničujeme místa, kterých se procesy týkají.

Na základě důsledných tematických diskuzí se prohlubují vazby, jak se spolupracovníky, tak s dodavateli. Programování se dá v této fázi přirovnat k jemné hodinářské práci, která vyžaduje nejen maximální soustředění, ale i schopnost vysokého porozumění jednotlivým pracovníkům. Velkou část pozornosti věnujeme samostatným modulům a jejich provázanosti v celku. Myšlení a soustředěnost na výsledek nás mnohdy vrací zpět na začátek, nejen proto, že získáváme stále větší vhledy do detailů finančních mikroservisů i do světa speciálních operací v hodnotovém vesmíru, jež spoluvytváříme.

Výraz šéfa IT oddělení, který hrdě pózuje v tričku se symbolem Tokenu XIX, však jasně ukazuje, že se všechny plánované úkoly daří plnit v předem stanovených termínech.

Rok 2020 v XIXOIO

SRPEN

Z trhu přepečlivě vybíráme lidi, jejichž výsledky hovoří samy za sebe. Navazujeme cenná partnerství s profesionály na marketing, komunikaci, design, architekturu, copywriting, UX a produkci. Veškerou svou pozornost věnujeme aplikaci a všemu, co je s ní spojené.

Věnujeme se korekci loga a symbolů, obrušujeme hrany a z ostrých tvarů vytváříme oblé a přátelské objekty, jejichž energie přímo vyzývá k tomu se jich dotknout. Pozornost zaměřujeme i na ty nejdrobnější detaily, kterých si běžný uživatel téměř nevšimne.

Rok 2020 v XIXOIO

Typografie nám odkrývá důležité momenty související jak s prezentací, tak s pocity, které ovlivňují běžné uživatele natolik, že často ani nepotřebují rozumět tomu, jak tyto typografické zákony komunikace vlastně fungují.

Vytváříme vlastní písmo, komunikační styl, vizuální styl, grafické symboly a sdělení a jde nám o to, aby i běžný uživatel dokázal bez potíží pochopit její identifikaci. Zabýváme se prostupností webu, prostupností aplikace, a to včetně klientské a obchodní části.

Plody nekonečných jednání nám všem ale dokazují, že energie poctivě věnovaná každému, byť i mnohdy podceňovanému detailu, se ve výsledku vyplácí. Už na konci srpna získává přesnější tvar a formu i nová obsahová verze systému.

Rok 2020 v XIXOIO

ZÁŘÍ

Příchod podzimních měsíců s sebou nese předzvěst dalších náročných úkolů spojených zejména s komunikací nové verze webu. Plánujeme ale také rozšiřování obchodní sítě, získávání nových spolupracovníků a partnerů, a chystáme se pracovat i na kampani. Listopadová Blocksociation je za dveřmi a únorová velká kampaň také.

16. září oficiálně spouštíme novou verzi webu. Po mnoha měsících intenzivní práce, náročných a málo populárních rozhodnutí jsme dostáli svému slovu a postavili jsme celou aplikaci úplně znovu a doslova od podlahy. Jednotlivé moduly nyní fungují přesně tak, jak chceme, jejich bezpečnost je na nejvyšším možném stupni a každý detail je vypilován přesně podle našich představ.

Konečně máme hotové základy. S čistým svědomím můžeme konečně tvrdit, že po třech letech vývoje, kdy jsme v roce 2017 začali přemýšlet o správném nastavení XIXOIO, máme funkční engine. Jak uvnitř, tak vně. Po každé usilovné a výkonově náročné práci by mělo dojít k lehkému odpočinku. Proto jsme poprvé v historii společnosti zorganizovali společný víkend, kterého se účastnilo pevné jádro XIXOIO.

A jelikož nás posouvání lidských možností a schopností baví, věnovali jsme prodloužený víkend zdokonalování sebe sama. Prošli jsme si dýcháním Wima Hofa, meditacemi, konstelacemi a využili jsme nedalekou přehradu k vodnímu lyžování. Intenzivní pobyt s lidmi, se kterými tvoříme společnou budoucnost pod značkou XIXOIO, nás ubezpečil v tom, jak moc jsme konzistentní a jak pevné jádro společně tvoříme.

Rok 2020 v XIXOIO

ŘÍJEN

Holding v Británii se nese v duchu příprav na IPO s cílem vstoupit na londýnskou burzu již v roce 2023. Proto, abychom mohli s čistým štítem hovořit o transparentnosti, přichází čas nutný k tomu, abychom dali do pořádku vše, na co nezbýval v posledních letech čas. Akciové společnosti v Čechách a na Slovensku dostávají novou strukturu, obsazení a řád.

Narovnáváme dokumentaci, věnujeme čas chybám i změnám, které propisujeme do rejstříků nejen u nás, ale i v Británii. Holding čistíme od nesrovnalostí, maximálně zjednodušujeme procesy a nastavení. Současně měníme původní monistickou strukturu na dualistickou a volíme Představenstvo a Dozorčí radu.

Představenstvo a Dozorčí radu vybíráme velmi pozorně, protože se nejedná jen o běžnou formální strukturu. Zatímco běžně jsou tyto orgány vnímány spíše jako řídící a dozorčí, u nás v XIXOIO jsou vnímány hlavně jako objekty kolektivní moudrosti. Jak v Představenstvu, tak v Dozorčí radě jsou lidé, jejichž profesní a profesionální kariéra se zcela vymyká běžnému normálu.

Také proto vnímáme tyto orgány jako Radu starších a důležité strategické a taktické kroky řešíme kolektivně. Důvodem je to, že chceme vytěžit zkušenosti našich nejvýznamnějších lidí ve prospěch všech, kteří do XIXOIO investují energii.

V Británii startujeme procesy vedoucí k výměně lokálních právníků i auditorů.

Rok 2020 v XIXOIO

LISTOPAD

Závěr roku je ve znamení Blocksociation. Pro vybrané osobnosti připravujeme prezentaci ve virtuální realitě, která je vytvořená a provozovaná v prostředí veřejného blockchainu. Názorně na ní prezentujeme rozličné možnosti vycházející ze současného sílícího trendu, v rámci kterého se využívají moderní technologie ve spojení s gamifikací.

K vybraným osobnostem domů přichází XIXOIO concierge a nese s sebou kompletní vybavení složené z výkonného počítače, přenosného wifi modulu a brýlí pro virtuální realitu. Po rychlé instalaci se z pohodlí svých domovů či kanceláří přesouváme k virtuálnímu stolu, u kterého se všichni společně potkáváme, a to v prostředí XIXOIO.

Každý máme svého Avatara, který nás v prostoru zastupuje. Přímo ve virtuální realitě prezentujeme různorodé možnosti, jak toto prostředí vytvářet pro firmy a jejich tokenizované projekty.

Vyzrálost technologií, rychlost výkonných počítačů a internetového připojení, které je i ve své mobilní verzi schopné přenášet velké množství dat, dává vzniknout novým příležitostem a trhům. Virtuální prostředí provozované na veřejných blockchainech společně s pravidly krypto-bankovního ekosystému XIXOIO převádí hodnoty firem a jejich partnerů do světa nových hodnot.

Poprvé v historii prezentujeme nové vnímání světa takovým způsobem, díky kterému je nám umožněno přenést kompletní informace našim klientům doslova až domů, a to právě prostřednictvím zmiňované virtuální reality.

Rok 2020 v XIXOIO

PROSINEC

Úplný konec roku věnujeme bilanci a plánům do roku následujícího. Dokončujeme vše, co jsme započali a to většinou v termínech, které jsme si stanovili. Celý rok 2020 byl náročný, úspěšný, skvělý, přínosný, poučný, radostný, ale i smutný a plný chyb.

Můžeme ale s čistým srdcem říct, že všechny chyby jsme činili vědomě a máme z nich velkou radost, protože na jejich konci pokaždé čekalo velmi důležité ponaučení. Jistě, i v novém roce objevíme spousty nových chyb, ale podobně, jako to bylo v minulém roce, se jim i letos zcela jistě s radostí postavíme. Ono konec konců jen ten, kdo nic nedělá, může zůstat bez chyb. To se však lidí kolem XIXOIO týká skutečně jen velmi málo.

Faktem zůstává, že když se nad chybou zamyslíme anebo ji pojmenujeme neznámou, zjistíme, že matematika je v této rovnici zcela neúprosná. Vyřešíme-li rovnici a z neznámé se stane známá, logicky získáme vzorec, podle kterého tato rovnice funguje. A právě odvaha, která nám pomáhá konat dál i přes všechny kotrmelce a pomyslné pády, zajistí, že neustále posouváme hranice svého jednání směrem k výsledkům a posilujeme své silné stránky směrem k odpovědím. A právě tohle je tím, co v XIXOIO definujeme jako „naši krevní skupinu“.

„Naše krevní skupina“ jsou všichni lidé, kteří mají odvahu do toho jít s námi i s rizikem, které je s budováním XIXOIO spojené. Velké díky patří našim 1345 uživatelům, našim tokenholderům, akcionářům, partnerům a spolupracovníkům. Přestože komunikujeme XIXOIO se střídmostí nám vlastní, směnili jsme k dnešnímu dni za Token XIX kapitál v celkové výši 49.656.370,- CZK.

Do nového roku tak vstupujeme plni optimismu a energie. Proto zcela nakonec odkrýváme také ranou podobu našich, v pořadí již třetích, prostor v areálu našeho sídla v Karlínských Švábkách. Tentokrát jsme prostor věnovali IT a začíná slovem Láska. Láska je kód, kterému věříme natolik, že jej integrujeme do všeho, co děláme. Včetně kódu programátorského. Nechť nám všem vzkvétá XIXOIO pod rukama a přináší nám mnoho radosti a štěstí i v roce 2021!