XIXOIO je členem Hospodářské komory České republiky

11. 10. 2021

Společnost XIXOIO a.s. se stala členem Hospodářské komory České republiky, která sdružuje více než 16 tis. členů. Posláním Hospodářské komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. V čele komory stojí prezident Vladimír Dlouhý, renomovaný ekonom a bývalý ministr průmyslu a obchodu.

Hospodářská komora

XIXOIO vytváří tokenizační ekosystém, jehož cílem je právě podpora životaschopných projektů a záměrů podnikatelů. V tomto ohledu jsme s posláním Hospodářské komory zcela v souladu. Podnikání a podnikatelé jsou a vždy budou základem ekonomického růstu a z něj plynoucího obecného rozvoje společnosti.

Hospodářská komora disponuje 60 regionálními komorami a 129 oborovými asociacemi. Společným úsilím komory a XIXOIO je vzdělávání, tedy seznamování jak široké veřejnosti, tak jednotlivých členů s novými trendy v podnikání. Hlavním tématem, které chceme v rámci členství akcentovat, je přínos nových decentralizovaných technologií postavených na blockchainu a možnosti, které nabízí. V budoucnu bychom společně s Hospodářskou komorou rádi realizovali vzdělávací přednášky a osvětu směrem k podnikatelům. Naším záměrem je též představení vzdělávací akademie. Jak prohlásil Nelson Mandela „Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Hospodářská komora

V neposlední řadě je Hospodářská komora zákonným zástupcem podnikatelů a plní nezastupitelnou roli při tvorbě a připomínkování nových zákonných norem.

Tokenizace a IPCO proces přináší řadu výzev. Jednou z nich je právě ukotvení v legislativně regulatorním rámci a tím i dlouhodobé a udržitelné nastavení tohoto procesu v naší zemi. S ČNB již komunikujeme formou kvalifikovaných dotazů od roku 2018. Nyní je třeba diskusi přenést blíže k podnikatelskému publiku tak, aby mělo možnost se o současném trendu více dozvědět, porozumět souvislostem a v ten správný okamžik tyto moderní technologie využít pro své inovace.

Dochází tak k přirozené transformaci, jež pomáhá firmám získat nové uživatele společně s kapitálem pro své projekty.

Více se dozvíte v článku "14. září 2021 se uskutečnil Kulatý stůl ČNB. S kryptoaktivy se rozhodně počítá.".