XIXOIO se stalo oficiálním členem ICT Unie

7. 10. 2021

1. 10. 2021 se akciová společnost XIXOIO stala oficiálním členem ICT Unie. Již 23. 9. 2021 měl Richard Watzke možnost prezentovat Krypto Bankovní Ekosystém zástupcům členů ICT unie na výjezdním zasedání na Konopišti.

ICT unie

Posláním ICT UNIE je být respektovanou profesní organizací ICT průmyslu, odstraňující bariéry brzdící rozvoj informačních a komunikačních technologií ve prospěch spotřebitelů. ICT je partnerem i oponentem vládě České republiky v projektech podporujících směřování k evropské informační společnosti a modernímu výkonu státní a veřejné správy pracující efektivně pro občany i podnikatelský sektor. Mezi členy ICT unie patří renomované společnosti jako například Asseco, Cisco, ČSOB, Google, Huawei, IBM, Microsoft, NESS, Oracle, Vodafone a mnoho dalších.

Jednou z hlavních činností ICT unie je odborná práce na úrovni pracovních skupin. Jedná se o práci při posuzování legislativních i nelegislativních návrhů a návrhů strategií v oblasti elektronických komunikací, IT a eGovernmentu, při tvorbě pozičních dokumentů ICTU, či vlastních legislativních i nelegislativních návrhů.

ICT unie nabízí svým členům možnost podílet se na formulování strategie vývoje budování informační společnosti v České republice a příležitost potkávat na půdě ICTU zajímavé osobnosti ze světa politiky, veřejné správy i ekonomiky.

Předseda představenstva XIXOIO, a.s. na výjezdním zasedání prezentoval členům ICT unie koncepci vývoje Krypto Bankovního Ekosystému XIXOIO. V prezentaci akcentoval mnohaletou přípravu zacílenou primárně na komunikaci směrovanou tradičním autoritám, regulátorovi, bankám i široké veřejnosti. Současně demonstroval výsledky, jichž XIXOIO v této oblasti úspěšně dosáhlo, a to včetně realizačního plánu dalšího rozvoje.

V rámci tvorby legislativně regulatorního rámce očekáváme celou řadu diskusí, pozičních dokumentů a potřeby vyjasnění si především témat souvisejících s tokenizací, tokeny a decentralizovanou digitální identitou. Technologie Blockchain pomalu a jistě proniká i do konzervativních světů, a právě tvorba legislativně regulatorního rámce umožňuje pro nové odvětví vytvořit dlouhodobě stabilní podmínky, které účelně podpoří jeho další udržitelný rozvoj.

Richard Watzke

V rámci prezentace byl také představen funkční koncept IPCO Standardu od XIXOIO, díky kterému je účetnictví tradičních firem převáděno do transparentního prostředí nefalzifikovatelného Blockchainu Genesis. Dochází tak k přirozené transformaci, jež pomáhá firmám získat nové uživatele společně s kapitálem pro své projekty. Celá prezentace byla laděna do tematických okruhů spojených s regulatorikou a nutností jejího dalšího rozvoje. Závěr byl zacílen na evropskou regulaci a Kulatý stůl věnující se právě regulaci kryptoaktiv. Více se dozvíte v článku "14. září 2021 se uskutečnil Kulatý stůl ČNB. S kryptoaktivy se rozhodně počítá.".