Česká národní banka organizuje Kulatý stůl na téma kryptoaktiva. XIXOIO nebude chybět.

13. 9. 2021

Česká národní banka zorganizovala ve svém sídle na 14. září 2021 Kulatý stůl na téma Kryptoaktiva - tokenizace investičních nástrojů a budoucí úprava neinvestičních tokenů podle návrhu MiCA. Tato akce představuje pravidelná setkání s FinTech komunitou i širší veřejností věnovaná konkrétním tématům spojených s finančními inovacemi. Cílem těchto setkání by mělo být umožnění vzájemného dialogu o problémech při implementaci inovací a možnosti jejich řešení v praxi. Za XIXOIO se akce zúčastní předseda představenstva Richard Watzke, který představí novinky v činnosti společnosti a bude diskutovat o výhledu potřebné regulace v oblasti kryptoaktiv.

Česká národní banka organizuje Kulatý stůl na téma kryptoaktiva

Celosvětová valuace kryptoaktiv dosahuje v současnosti téměř 2 biliony amerických dolarů. Toto moderní odvětví finančního sektoru proto logicky přitahuje i pohledy regulátorů na všech kontinentech a ani Evropská unie nezůstává stranou. Nynější trend ze strany EU je vůči kryptoaktivům vstřícný.

Na první regulaci týkající se AML / CTF (pozn.: opatření v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu) a poskytovatelů služeb spojených s kryptoaktivy (pozn.: Směrnice 5AML) navázala Evropská komise v září minulého roku, kdy publikovala dva návrhy nařízení ke kryptoaktivům. Konkrétně návrh nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA, odkaz: https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en) a návrh nařízení o pilotním režimu pro tržní infrastrukturu vedenou na DLT (distributed ledger technology, tzn. technologie otevřené účetní knihy). Cílem těchto návrhů je umožnit fungování trhů s kryptoaktivy a tokenizaci některých typů tradičních finančních aktiv a širší využití DLT ve finančních službách.

Na Kulatém stole zástupci České národní banky představí shrnutí MiCA, včetně posledního vývoje v rámci probíhajícího jednání na úrovni Evropské unie a shrnutí právního stavu ohledně tokenizace v České republice. Další prezentace zazní na téma Zkušenosti s tokenizací v ČR a v zahraničí nebo „alternativní výklad“ právních norem ohledně tokenizace v ČR. Na akci budou přítomni také zástupci Ministerstva financí, tedy navazující diskuse se může dotknout rovněž potenciálních legislativních změn v českém právním řádu.

Předseda představenstva XIXOIO a.s. Richard Watzke byl požádán o přednesení prezentace na téma tokenizace a proto představí na setkání jak směřování XIXOIO, tak poslední novinky, které společnost v nedávné době implementovala. V rámci své obchodní činnosti a přípravy na ni XIXOIO postupuje transparentně a informovaně, proto veškeré aspekty obchodního modelu konzultuje s ČNB prostřednictvím kvalifikovaných dotazů. Také pro IPCO standard tokenizačního procesu projektů a firem připravuje XIXOIO jednoznačně transparentní a s bankami provázané řešení.

XIXOIO vnímá spolupráci s národním regulátorem jako nezbytnou a v dalším dialogu má zájem přibližovat představy všech stran k výslednému modelu obchodní činnosti s kryptoaktivy, který bude široce akceptován. I za tímto účelem připravila společnost XIXOIO další kvalifikovaný dotaz, tentokrát na téma provozování Tržiště a Burzy s tokeny a provozování funkcionalit Peněženky za účelem nákupu a prodeje, směny a úschovy tokenů nebo jiných kryptoaktiv.