Z tisku: Nemusíte podnikat, staňte se podílníkem

15. 1. 2021

Snad každý zná příběh Forresta Gumpa, který zbohatl nákupem akcií jakési „firmy přes ovoce“. Ano, té, co má v logu nakousnuté jablko.

Vložit peníze do konkrétní firmy a následně participovat na jejím zisku není nic převratného, ale teď se můžete stát podílníkem již při vkladu pouhých 10 000 Kč.

Podnikání není jediná cesta k výnosům

Tradiční finanční svět obohatil zcela nový fenomén, který by měl zaujmout také vaší pozornost, tedy pokud nechcete čekat, co důsledky současné koronakrize udělají s korunou a vývojem ekonomiky.

Digitalizace dala osvědčeným nástrojům nové možnosti – zrodil se token.

Token není digitální měna ani akcie, ale chytré a jednoduché spojení jejich výhod. Můžete si ho představit jako digitalizovanou akcii, která je obdobně jako digitální měna uložena v transparentní, decentralizované a bezpečné databázi blockchain, což zcela vylučuje možnost účelového zkreslení její reálné hodnoty. Díky digitalizaci můžete sledovat prakticky online svůj vklad, jeho převtělení do finálního produktu, cestu k zákazníkovi a nakonec i návratnost na vlastní účet v podobě podílu na zisku. Tokenizovat je přitom možné celou firmu nebo jen její dílčí projekt. Postupné uvolňování prostředků tak, jak firma naplňuje klíčové fáze svého záměru, významně eliminuje rizika.

Příležitost pro dravce i konzervativce

Míru rizika vkladu volíte sami v závislosti na tom, v jaké fázi do projektu vstupujete. Na počátku projektu je potenciální zhodnocení vyšší, ale úměrně stoupá i míra rizika. Ve chvíli, kdy jsou všechna kolečka soukolí promazána a projekt je těsně před spuštěním, je tomu naopak. V každém případě můžete zajímavě profitovat hned dvěma způsoby – průběžně, jako akcionář inkasuje dividendy, a také následným prodejem zhodnoceného tokenu.

Žádná hudba budoucnosti, ale žhavá současnost

Průkopníkem nového trendu je česká akciová společnost XIXOIO, tedy žádný subjekt s nejasnými konturami někde v ostrovním daňovém ráji. Jako obezřetný vkladatel máte možnost seznámit se s osobnostmi, které za projektem stojí a zastřešují ho svým osobním nebo odborným kreditem. Pokud vyhledáváte moderní trendy ve světě financí a nezapřete jistý lokální patriotizmus, právě teď máte jedinečnou příležitost vložit prostředky do pilotního projektu tokenizace samotné společnosti XIXOIO a.s., a svým dílem tak profitovat na celé platformě. Ambice společnosti nemají hranice a dá se očekávat, že s rozvojem digitalizace budou jen růst. Ale o tom všem více na stránkách xixoio.com.