Zelená pro Blockchain Genesis od XIXOIO

17. 6. 2021

V XIXOIO rozvíjíme řadu inovativních produktů, se kterými postupně seznamujeme veřejnost. Naplňujeme tak prostřednictvím technologické evoluce naši vizi a vytváříme Krypto Bankovní Ekosystém, který je otevřen zavedeným institucím i novým aktérům.

Blockchain Genesis je v souladu s regulacemi

Během příprav k ostrému spuštění vlastního Blockchainu Genesis, technologického řešení XIXOIO, které je vhodné například pro tvorbu aplikací, realizaci smart kontraktů a provádění blockchainových transakcí, jsme překonávali nejen technologické výzvy. Ani to nejsmělejší řešení technologií v oblasti financí by totiž nebylo úspěšné, pokud by nefungovalo v reálném světě.

Nejnovějším úspěchem XIXOIO je, že se nám podařilo potvrdit s Českou národní bankou náš názor o souladu Blockchainu Genesis s předpisy finančního trhu. Česká národní banka, která je dohledovým orgánem v této oblasti, souhlasila s naším právním závěrem, že převodní tokeny vydávané na bázi Blockchainu Genesis nejsou investičními nástroji ani elektronickými penězi. Obchodování takových aktiv, provádění transakcí ani vedení účtu tak nejsou poskytováním platebních služeb a nepodléhají licenční povinnosti.

Blockchain Genesis je klíčovou součástí Krypto Bankovního Ekosystému vytvářeného XIXOIO a jeho soulad s regulatorním rámcem je proto pro náš další postup neodmyslitelný. Odpověď ze strany České národní banky je důležitým milníkem v realizaci vize XIXOIO, který posiluje právní jistotu uživatelů a dává nám energii do další práce. Děkujeme advokátním kancelářím Pikes Legal, HAVEL & PARTNERS, ROWAN LEGAL a Allen & Overy za dosavadní spolupráci a těšíme se na její hodnototvorné pokračování.

XIXOIO se za dobu svého působení již po několikáté tímto způsobem obrátilo na Českou národní banku s odborným kvalifikovaným dotazem ohledně souladu připravovaných záměrů s právní úpravou finančního trhu. Dosud byly ve všech případech právní závěry XIXOIO ze strany České národní banky potvrzeny. Rovněž současná konzultace regulátora týkající se fungování Blockchainu Genesis vychází z hodnotových základů, na kterých stojí XIXOIO již od svého založení. Při vývoji všech našich produktů se vždy snažíme o maximální transparentnost a soulad s existujícími právními předpisy.

Závěrem můžeme prozradit, že jsou před námi již jen poslední úpravy, abychom mohli samotný Blockchain Genesis slavnostně představit.