Důvěryhodná data

Jak vznikají?

Důvěryhodná data lze zveřejnit v několika krocích. Pojďme to vzít hezky od začátku na příkladu firmy, která ještě není v XIXOIO.

Vytvoření firemní digitální peněženky

Statutární orgán firmy si prostřednictvím BankID vytvoří svou osobní digitální peněženku (BlockID) a ověřenou osobní identitu. S touto peněženkou (a v ní obsaženou identitou) vstoupí do služby Justice 2.0, která mu nabídne seznam firem, za které je oprávněný vystupovat. Po zvolení odpovídající firmy je pro tuto firmu vytvořena její firemní digitální peněženka a v ní ověřená firemní identita.

Vytvoření firemní digitální peněženky

Vytvoření projektové digitální peněženky

S firemní digitální peněženkou (a v ní obsaženou firemní identitou) pokračuje statutární orgán firmy do služby IPCO Tool, kde zaregistruje projekt. O projektu vyplní základní údaje (název, záměr, oblast), které slouží jako podklad pro vytvoření projektové digitální peněženky. Ta slouží jako sdílený privátní prostor, do kterého se zapisují veškerá data potřebná pro IPCO proces a vydání Tokenu.

Vytvoření projektové digitální peněženky

Vložení dat do projektové digitální peněženky

V rámci služby IPCO Tool mohou zástupci projektu vkládat k projektu požadované údaje. Může jít o různá data - projektový plán, byznys plán, roadmapa (milníky), tým, partneři, přijaté objednávky, vydané faktury a mnoho dalšího. K těmto datům mají přístup pouze oprávnění uživatelé.

Vložení dat do projektové digitální peněženky

Ověření dat nezávislou autoritou

Pokud je to u daných dat proveditelné, je možné přizvat nezávislou autoritu k jejich ověření. Vybraná data (nebo jejich otisk) jsou nasdílena vybranému člověku/subjektu, který ověří a potvrdí jejich platnost (např. srovnáním s listinnou podobou, výstupem z informačního systému atd.)Tato data mohou být zároveň podkladem pro výpočet IPCO Ratingu.

Ověření dat nezávislou autoritou

Zveřejnění ověřených dat na Blockchainu Genesis

S projektovou digitální peněženkou, která již obsahuje data ověřená nezávislou autoritou, pokračuje zástupce projektu do služby IPCO Publisher. Zde jsou vybraná data (nebo jejich otisk) byla propsána do příslušného smart-contractu na Blockchainu Genesis. Veškeré změny, které jsou s daty v rámci smart-contractu provedené, jsou transparentně a nezměniteně zveřejněné na Blockchainu Genesis.

Zveřejnění ověřených dat na Blockchainu Genesis

Zobrazování důvěryhodných dat z blockchainu

Data, která jsou zveřejněná ve smart-contractu na Blockchainu Genesis, je možné načítat a zobrazovat na jakýchkoli webových stránkách nebo aplikacích. Data jednotlivých projektů je zároveň možné procházet v IPCO Exploreru.

Zobrazování důvěryhodných dat z blockchainu

Důvěryhodná data

Jak data na blockchainu zobrazit?

Existuje několik cest, jak je možné nahlédnout do dat přímo na Blockchainu Genesis. Nejsnažší cestou, jak data zobrazit, je IPCO Explorer, který vás navede přímo do jednotlivých smart-contractů a zobrazí i ukázky kódu, jak zavolat blockchain napřímo ze svého počítače.

IPCO Explorer

Decentralizovaná aplikace (DApp), která zobrazuje data přímo ze smart-contractů na Blockchainu Genesis. Přehledným způsobem zobrazuje nejen výpis aktuálních dat, ale i jejich kompletní historii změn.

Explorer BG

Smart-contracty, které obsahují aktuální a historická data, si můžete zobrazit i přímo v Exploreru Blockchainu Genesis. Ten je už ale pro znalejší uživatele, a tak ho nepoužíváme jako hlavní možnost ověření.

Dotaz na blockchain

Pro zkušené uživatele jsme připravili ukázky kódu, kterými se na jednotlivé datové sady (ať už se jedná o jejich aktuální data nebo historii změn) můžete dotázat přímo Blockchainu Genesis.

To vše na jednom místě

Sledujte vývoj projektu XIXOIO v naší aplikaci.