Financování v současnosti

Jak firmy získávají kapitál pro růst?

Nové řešení

Tokenizace podle XIXOIO = IPCO

Kombinujeme

důraz na důvěryhodnost a vysoké nároky na kvalitu (podobně jako banky a burzy), s technologií blockchainu (jako ICO). Tokenizace je rozdělena do fází.

Asistujeme

při investování na blockchainu všem Čechům. Zároveň pomáháme firmám vstoupit do nové éry ekonomiky.

Navigujeme

uživatele XIXOIO platformy k příležitostem. Sbíráme informace z firem a transparentně je zapisujeme do blockchainu.

Příležitost zvaná IPCO

Takhle to funguje v praxi

Firma potřebuje kapitál na rozvoj

Místo dosavadních možností, jak získat prostředky, se rozhodne tokenizovat přes IPCO.

Firemní účet na platformě XIXOIO

Na firemní účet firma napojí data. Inteligentní algoritmus vyhodnotí její zdraví a udělí jí základní rating.

Založení projektu

Nyní firma podrobně popíše projekt. Vytvoří plán, definuje částku, kterou chce vybrat, cíle a milníky navázané na výstupy projektu.

Ověření projektu

Pokud projekt získá dostatečnou důvěru (rating), XIXOIO emituje a pak uvolní tokeny firmy k nákupu pro každého z nás přímo na platformě XIXOIO.

Projekt získává kapitál

Peníze nejdou přímo do firmy, ale jsou ukládány na bezpečném účtu. Hned jak jsou všechny tokeny pro první fázi prodané, XIXOIO uvolní kapitál do firmy a projekt začíná.

Projekt se rozvíjí

Každý z nás má následně možnost získat tokeny pro druhou fázi projektu. Kapitál na pokračování se do firmy uvolní, až když je první fáze ověřitelně hotová.

Máme přehled

Inteligentní algoritmus XIXOIO vyhodnocuje zdravý vývoj projektu 24/7. Všichni vidíme, jak se projektu vede.

Podílíme se na úspěchu

Pokud firma svůj projekt správně řídí, roste její důvěryhodnost. V opačném případě XIXOIO neuvolní peníze pro další fáze – chráníme peníze uživatelů.

Bohatneme a rosteme

Tokeny vážou podíl na zisku projektu. Můžeme je zobchodovat, nebo je pro další zisk držet dál.

Potenciál tokenizace

Tohle je svět
nových možností

Zápis firem a projektů na blockchain je jen začátek. Transakční ekonomika a účetnictví na blockchainu mají potenciál vytvořit transaparentnější, vyváženější a bezpečnější finanční ekosystém pro všechny.

Transparentní účetnictví

Zápisy ověřené autoritami se na blockchain zapisují v reálném čase.

Transakční ekonomika

Digitálně zapsaný životní cyklus produktu - od objednávky materiálů na výrobu po prodej finálního výrobku.

Hodnoty založené na datech

Hodnoty projektů založené na skutečných informacích - hospodaření, zkušenostech manažerů, ekologické odpovědnosti a dalších.

Aplikace XIXOIO

Aplikaci máme na webu

Naše pokročilá appka je přehledná
a spolehlivá. Ovládnete ji raz dva.

Získejte podíl na zisku tokenizační
platformy XIXOIO.