Financování v současnosti

Aby firmy mohly růst, potřebují kapitál

Nové řešení

Tokenizace podle XIXOIO = IPCO

To nejlepší z obou světů

Jednoduchost a bezpečnost prostředí blockchainu (jako ICO), důraz na důvěryhodnost a plnění cílů (jako banky).

Čísla, která nelžou

Inteligentní rating v reálném čase sbírá data o projektu a zdraví firmy. Hodnota tokenu je svázaná se skutečnými výstupy firmy.

Příležitost pro všechny

Každý může podpořit projekt, kterému věří nebo firmu, jejíž produkty kupuje. Každý může mít podíl na jejím úspěchu.

Příležitost zvaná IPCO

Takhle to funguje v praxi

Firma potřebuje kapitál na rozvoj

Místo dosavadních možností, jak získat prostředky, se rozhodne tokenizovat přes IPCO.

Firma potřebuje kapitál na rozvoj

Firemní účet v ekosystému XIXOIO

Na firemní účet firma napojí data. Inteligentní algoritmus vyhodnotí její zdraví a udělí jí základní rating.

Firemní účet v ekosystému XIXOIO

Založení projektu

Nyní firma podrobně popíše projekt. Vytvoří plán, definuje částku, kterou chce vybrat, cíle a milníky navázané na výstupy projektu.

Založení projektu

Ověření projektu

Pokud projekt získá dostatečnou důvěru (rating), XIXOIO emituje a pak uvolní tokeny firmy k nákupu pro každého z nás přímo v ekosystému XIXOIO.

Ověření projektu

Projekt získává kapitál

Peníze nejdou přímo do firmy, ale jsou ukládány na bezpečném účtu. Hned jak jsou všechny tokeny pro první fázi prodané, XIXOIO uvolní kapitál do firmy a projekt začíná.

Projekt získává kapitál

Projekt se rozvíjí

Každý z nás má následně možnost získat tokeny pro druhou fázi projektu. Kapitál na pokračování se do firmy uvolní, až když je první fáze ověřitelně hotová.

Projekt se rozvíjí

Máme přehled

Inteligentní algoritmus XIXOIO vyhodnocuje zdravý vývoj projektu 24/7. Všichni vidíme, jak se projektu vede.

Máme přehled

Podílíme se na úspěchu

Pokud firma svůj projekt správně řídí, roste její důvěryhodnost. V opačném případě XIXOIO neuvolní peníze pro další fáze – chráníme peníze uživatelů.

Podílíme se na úspěchu

Bohatneme a rosteme

Tokeny vážou právo na podíl z úspěchu projektu. Můžeme je zobchodovat, nebo je pro další zisk držet dál.

Bohatneme a rosteme

Potenciál tokenizace

Tohle je svět
nových možností

Zápis firem a projektů na blockchain je jen začátek. Transakční ekonomika a účetnictví na blockchainu mají potenciál vytvořit transparentnější, vyváženější a bezpečnější finanční ekosystém pro všechny.

Transparentní účetnictví

Zápisy ověřené autoritami se na blockchain zapisují v reálném čase.

Transakční ekonomika

Digitálně zapsaný životní cyklus produktu - od objednávky materiálů na výrobu po prodej finálního výrobku.

Hodnoty založené na datech

Hodnoty projektů založené na skutečných informacích - hospodaření, zkušenostech manažerů, ekologické odpovědnosti a dalších.

To vše na jednom místě

Sledujte vývoj projektu XIXOIO v naší aplikaci.

Získejte podíl na zisku tokenizačního
ekosystému XIXOIO.