Five Innovation Trends That Will Define Banking in 2019

Pět inovačních trendů, které budou definovat bankovnictví v roce 2019

Bankovní sektor začíná používat praktiky, které byly kdysi doménou fintech startupů. Banky a úvěrové společnosti si osvojily rychlejší tempo inovací, využívají extenzivněji data a jejich analýzu a digitalizují procesy lépe než k pouhé přeměně papírového dokumentu do PDF.

Autor: Jim Marous, Vydavatel:  The Financial Brand  a vlastník/ vydavatel: Digital Banking Report

 

Globální bankovní sektor se stává jak strategičtějším a technologicky pokročilejším v reakci na očekávání spotřebitelů. Zároveň se snaží bránit podíl na trhu proti rostoucímu počtu konkurentů. Velký důraz je kladen na digitalizaci klíčových business procesů a přezkoumávání organizačních struktur a vnitřních talentů, aby byl lépe připraven pro budoucnost bankovnictví. Tato transformace ukazuje rostoucí trend stát se „digitální bankou“.

Význam inovací a vývoje nových řešení, která využívají data, a jejich pokročilou analýzu, digitální technologie a nové doručovací platformy, nebyl nikdy důležitější. Vidíme, že instituce zavádějí inovace v oblastech zacílení a rozšiřování služeb, rekonfigurování doručovacích kanálů, poskytování proaktivních rad, integrace plateb a využívání blockchain technologií.

Tyto snahy se v roce 2019 ještě zvýší, až globální finanční a technologičtí giganti přinesou revoluci v oblasti finančních služeb. Součástí těchto mega trendů budou banky experimentovat s novými mobilními aplikacemi a gadgety podporujícími hlas, aby se zlepšilo jak doručení služby, tak kontextová personalizace. V konečném důsledku bude spotřebitel v centru pozornosti. Vzhledem k neustále se vyvíjejícím technologiím, bude bankovní sektor nadále urychlovat své investice do inovací a digitálního vylepšování.

 

Impact of technologies on banking

(Volně ke stažení Innovation in Retail Banking 2018)

 

1. Služba segmentu jednoho (Serving a Segment of One)

Podle Accenture „cílí mnoho bank na demografické skupiny, jako jsou mladí lidé, mileniálové nebo starší lidé, kromě toho se však některé banky nyní zaměřují i na zákazníky s ohledem na jejich životní styl, hodnoty, aspirace, názory a neuspokojené potřeby“. V roce 2019 bude mnoho bankovních organizací rozvíjet individuální komunikaci s klientem a konkrétní zkušenosti jednotlivce, tzv. „segment-of-one personalization“. Jedná se o nejvyšší úroveň inovativní personalizace, kterou umožňují právě data, pokročilé analýzy a digitální technologie.

Tato úroveň personalizace zahrnuje shromažďování zákaznické základny s pokročilými kritérii, kde zacílení na lidi, tzv. design thinking a CRM nástroje pomáhají bankám a úvěrovým institucím splňovat požadavky v reálném čase. Jeden z opomíjených klíčů k úspěchu s personalizací segmentu jedince, je odhad ochoty potenciálních zákazníků platit za tuto přidanou hodnotu. A nebo možná je klíčem k úspěchu ochota finančních organizací zpeněžit hodnotu stejným způsobem, jako Amazon nastavuje cenu za poskytování Amazon Prime. Spotřebitelé tak musí být připraveni uznat hodnotu, která stojí za personalizovanými řešeními a být ochotni a schopni ji zaplatit.

Inovace a služba „segment of one“ se neomezuje pouze na jednotlivé spotřebitele. Banky a úvěrové společnosti by měly své úsilí zaměřit také na segment malého a středního podnikání (SME) a ​​potřeby jednotlivých podniků. Mnoho finančních organizací přijímá přístup „GAFA“ (Google / Amazon / Facebook / Apple), který využívá poznatků a údajů získaných od poskytovatelů služeb a jednotlivých organizací, aby podpořily svou hlavní činnost.

 

(Čtěte více zdeTechnology & Real-Time Data Give Marketers the Personalization ‘Golden Ticket’)

 

2. Expanze otevřeného bankovnictví (Open Banking)

Stále více světových regulačních orgánů vyžaduje, aby bankovní organizace umožňovaly zákazníkům bezpečně sdílet své údaje s třetími stranami, za účelem poskytování nových finančních služeb a zvýšit hospodářskou soutěž v bankovním sektoru. Díky zpřístupnění údajů o účtech a platbách prostřednictvím zabezpečených rozhraní pro programování aplikací (API) mají spotřebitelé větší svobodu a kontrolu nad tím, jak komunikují s poskytovateli finančních služeb. 

Otevřená bankovní rozhraní API urychlují inovace a spolupráci, což vede k rozšíření bankovních ekosystémů, které by mohly zahrnovat více než jen finanční služby zlepšující životní styl spotřebitele. Co je zajímavé na otevřeném bankovnictví, je to, že souhlas spotřebitele, jakožto ústřední část strategie, klade větší důraz na nabízené výhody pro zákazníky. Jinými slovy, pokud lepší zhodnocení není součástí nabídky pro spotřebitele otevřeného bankovnictví, spotřebitel nepovolí sdílení svých údajů. Případně mohou vítězit ty firmy, které poskytují nejlepší výhody pro spotřebitele.

Porozumění a využívání inovačního potenciálu otevřeného bankovnictví umožní starým organizacím poskytujícím finanční služby stavět na svých stávajících vztazích se zákazníky, a to především tím, že se zákazníkům davá na výběr a umožňuje se jim kontrola nad jejich osobními údaji. První banky a úvěrové sdružení se mohou tak stát lídry v éře stále více personalizovaných finančních služeb. Rozšíření otevřeného bankovnictví povzbudí také netradiční finanční firmy, aby spolupracovaly s tradičními bankami, a nebo aby se samy vydaly za stejným záměrem … inovovat jménem spotřebitele.

(Čtěte více zdeFinancial Institutions Must Explore Open Banking Options Today)

 

3. Závazek využívání kombinací fyzického a digitálního přístupu (Phygital Delivery)

S vysokými náklady na tradiční síť poboček a rostoucím počtem transakcí, které přichází do digitální podoby, stále více a více tradičních společností poskytujících finanční služby zavádí pouze digitální bankovní subjekty. Některé banky je používají pouze ke sběru vkladů, zatímco jiné finanční firmy používají digitální platformy k poskytování úvěrů, investic a dalších specializovaných služeb. V každém případě se jedná o zaměření se na inovaci zkušeností zákazníků a zvýšenou hodnotu pro spotřebitele, čehož je dosahováno pomocí získaných dat od zákazníků a jejich pokročilou analýzou umožnující individualizaci vztahu se zákazníkem.

Některé organizace, které se vydají tímto směrem v roce 2019, tak učiní, aby ochránily svou současnou zákaznickou základnu, zatímco jiné firmy se budou snažit rozšířit (nebo generovat) podíl na trhu. Ve všech případech bude touha představit zcela nové výrobky na trhu, které jsou orientované na spotřebitele. Toto zaměření na inovace je umožněno díky API otevřenému bankovnictví a cloudovým technologiím.

Tlak na vytvoření tohoto alternativního modelu je způsoben náklady na údržbu poboček. Je zřejmé, že náklady na provoz pobočky jsou vysoké, což činí návratnost aktiv výrazně vyšší pro banku bez poboček. Zatímco nové finananční instituce budou obvykle platit vyšší náklady za zprostředkování vkladů nebo online vkladů, stávající organizace, které si vytvoří pouze digitální „podznačku“, těží z již nízkých nákladů na vklady.

Stejně jako v maloobchodním odvětví, očekávání spotřebitelů a náklady na alternativní formy doručování služeb redefinují strukturu celého bankovnictví a zároveň i význam nových inovativních doručovacích modelů. Výzvou pro rok 2019 a dále bude určení správného poměru využívání fyzických a digitálních technologií.

(Čtěte více zde Financial Institutions Need Digital Banking Solutions, Not Branches)

 

4. Prediktivní bankovnictví řízené umělou inteligencí

Jedním z nejzajímavějších trendů v oblasti inovací v roce 2019 bude pokračující přesun k přediktivnímu bankovnictví. Poprvé může bankovní sektor konsolidovat veškerá interní i externí data, vytvářet profily zákazníků a členů v reálném čase. Díky bohatým, dostupným a finančně životaschopným datům o spotřebitelích mohou finanční instituce všech velikostí nejen poznat své zákazníky, ale poskytnout doporučení do budoucna.

Toto vylepšené využívání dat zvýší jednak spokojenost zákazníků a zároveň bezpečnost a efektivitu. Přeorientováním se ze zpětného pohledu komunikace se zákazníkem na služby, které zavádějí robo-poradce a umělou inteligencí řízené chatboty, budou finanční instituce oproti slepému prodeji produktů poskytovat spotřebitelům hodnotu prostřednictvím konkrétního zacílení služeb na na zákazníka (next-best-action concept). Skutečná inovace nastane, když finanční instituce integrují tuto schopnost s rozšířenými službami otevřeného bankovnictví a připojenými zařízeními. 

Dosah bank a úvěrových společností se může ještě rozšířit, když virtuální agenti pracující jménem spotřebitele, budou hledat nejlepší řešení pro každého jednotlivce v reálném čase. Tato transformace může také vést k vyloučení konkrétních tradičních produktů (kontrola, půjčky, platby) a vznik univerzálních řešení pro správu hotovosti, které řeší všechny potřeby v rámci jednoho sjednoceného systému. 

Pozornost již není více zaměřována na shromažďování dobrých informací a čekání na někoho, kdo by se na ně podíval, nýbrž jsou nyní zobrazovány informace s cílem proaktivně měnit každodenní chování zákazníků s kontextuálním zobrazováním číslic a postřehů.

(Čtěte více zde The Power of Advanced Analytics)

5. Platby všude 

Platební průmysl byl a bude i nadále jednou z nejdynamičtějších oblastí inovací v bankovním sektoru. Ovlivněný změnou spotřebitelského očekávání a poháněný technologickým pokrokem, bude proces inovace i nadále vycházet z tradičních finančních institucí, fintech firem a velkých technologických hráčů.

 

Vzhledem k tomu, že se platební infrastruktura neustále vyvíjí, inovace mění platební odvětví z původní podoby jakéhosi souboru jednotlivých produktů na komplexní část všeho, co spotřebitelé dělají. Diferenciace bude závislá na datech, technologiích a dodávkách, změní se dynamika toho, jak a kde platíme a přijímáme platby. Inovační trendy v oblasti plateb se budou projevovat ve spojení s Internetem věcí (IoT), Point of sale (POS), mobilními peněženkami, kryptoměnami a blockchainem. 

 

V důsledku inovací v oblasti plateb dojde ke snížení významu schopností back-office, ke snížení transakčních poplatků a ke zvýšení důležitosti v rozdílech uživatelské zkušenosti a využití široké škály dat. Porozumění platebních dat vytvoří základy pro pochopení chování zákazníků a malých firem. To umožní organizacím, které budou úspěšné ve zpracování těchto dat, poskytovat nejlepší služby svým zákazníkům.

(Čtěte více zdeBanking Providers Fail to Sell Benefits of Mobile Banking and Payments)

Inovace pro zítřek

Aby bylo možné konkurovat a růst tam, kde jsou nízké marže, tvrdé konkurenční prostředí, kde se regulace mění a význam technologií stoupá, finanční instituce si musí klást inovace za svou hlavní prioritu. Organizační kultury musí být upraveny tak, aby podpořily inovace, které budou mít vliv na stále zastaralé obchodní modely. Banky a úvěrové společnosti musí také předvídat potřeby spotřebitelů a inovovat způsobem, který zajistí nejúčinnější kombinaci schopností, procesů a lidského faktoru.

Stáhněte si 10. výroční inovaci v oblasti retailového bankovnictví

Vzrůstající nutnost inovací v reakci na očekávání spotřebitelů a větší obavy z netradičních hráčů jsou dvě z primárních zjištění desáté výroční zprávy Innovation in Retail Banking, kterou sponzoruje společnost Efma a Infosys Finacle a kterou publikoval Digital Banking Report. Zpráva obsahuje přehled předchozích devíti let a poskytuje přehled o tržních a inovačních trendech v průběhu let. Během tohoto období rostly investice do inovací, důraz na efektivitu se odklání směrem k experimentálním průlomovým pokrokům, přetrvávají důkazy o pokračující síle východoevropských a rozvojových bank z oblasti finančního trhu jakožto inovátorů a probíhá proces integrace nových technologií.

(Volně ke staženíInnovation in Retail Banking 2018)