Vítejte v XIXOIO!

Blog XIXOIO je určen lidem, kteří mají zájem podílet se na optimalizaci finančního globálního prostředí a účastnit se evolučního posunu vyvolaného možnostmi využití technologie Blockchain.

 

Lidská populace se díky novým technologiím dostává do nové éry. Stále více si uvědomujeme, že to co nepotřebujeme nás začíná obtěžovat. Všechno čemu přestáváme rozumět nás pomalu, ale jistě přestává bavit. To co nás nebaví, nás omezuje a nakonec nám překáží. Zatímco dříve jsme některé věci používali vcelku rádi, dnes nás obtěžují. Ve městech s sebou nosíme peněženky. Máme v nich doklady, platební karty, účtenky a také peníze. Někdo více, někdo méně.

Pěneženky

Peněženky jsou symbolem minulého století. Do toho nového jsme vstoupili před 18 lety a přestože vstup to byl opravdu převratný, stále je nosíme. Nové století začalo internetovou evolucí. Nebyla to revoluce, jak se můžeme nesprávně domnívat. Toto období totiž započalo již na začátku 90. let. První doménová jména si lidé objednávali již v roce 1991. Zasvěceným tyto skutečnosti lehce napověděly, že bude následovat změna. Nové, 21. století bude dobou elektronickou.

Dnes již v podstatě všechno co s sebou nosíme ve svých peněženkách existuje a funguje elektronicky. Doklady mají elektronickou podobu a jsou na úřadech archivovány v datových skladech. Platební karty jsou vlastně elektronickým čipem, který má každý mobil. Účtenka, kterou nám obchodník vydá, je evidována elektronicky. A peníze skutečně dnes již existují výhradně v elektronické podobě, přičemž bankovka je pouze jednou z forem, jak jejich existenci můžeme prokázat.

Mnoho lidí se nesprávně domnívá, že vstup do elektronického věku odstartovala tzv. internetová revoluce v roce 1999. Pravdou je, že tento zlom, byl pouze jedním z mnoha vývojových stupínků zcela kontinuálního a pozvolného evolučního vývoje. Podíváme-li se blíže na skutečná fakta, objevíme mnoho zajímavých souvislostí. Tyto souvislosti nám mohou napovědět, co se děje nyní a jaký vývoj bude následovat. Slyšeli jste již někdy v životě terminus technikus: Historie se opakuje?

Internet před 18 lety

Jak jsme si již řekli, “internetová revoluce” v roce 1999, byla pouze jedním ze stupínků evolučního vývoje. Postupně jsme přešli z věku analogového na digitální. Skutečnost, že se nejednalo o revoluci dokládá řada faktů. Jedním z nich je výsledek, který dodnes známe pod pojmem “internetová bublina”. Projekty akcelerované investory nejprve privátními, posléze institucionálními a následně bankovními, začaly padat krátce poté, kdy se zjistilo, že své projektové záměry nejsou schopny realizovat.

Z tohoto období pochází jedna velká deziluze. Správně interpretovat si ji můžeme na trojici firem Google, ebay a Amazon. O těchto firmách se tvrdí, že vzešly z internetové bubliny. Avšak tyto firmy vznikly dávno před ní. Google má své oficiální počátky v roce 1996, ebay v roce 1995 a Amazon dokonce v roce 1993. Pokud se seznámíme s vývojem těchto firem, způsobem přemýšlení jejich zakladatelů a konkrétním řešením potřeb, díky kterým tyto firmy vznikly, zjistíme pravý opak.

Z internetové bubliny tyto firmy nevzešly. Firmy vznikly mnohem dříve. Pokud si projdeme životopis Jeffa Bezose zjistíme, že Internetová bublina jeho firmu naopak poškodila. Amazon fungoval a rostl. Internetová horečka sice akcelerovala jeho finanční růst, avšak mimořádně jej poškodila při svém pádu. Splasknutí internetové bubliny katapultovalo všechny projekty na jednu palubu. Výdělečné, nevýdělečné, funkční i nefunkční. Lidé na burze reagovali a peníze se vypařily.

Tím podstatným však byla potřeba. Google, ebay i Amazon vycházel z lidské potřeby. Tu vyvolal, vytvořil a umožnil evoluční vývoj. Zatímco v analogové době se obchody realizovaly offline, nyní to bylo možné online. Poptávku si ověřili jednoduše tím, že objevili zákazníky. Naslouchaly jejich potřebám, vyvíjely se a rostly. Tyto projekty by tedy rostly nezávisle na akceleraci, kterou jim propůjčil internetový boom a s největší pravděpodobností by ve firmy přerostly tak jako tak.

Blockchain

Blockchain je přirovnáván k platformě podobné internetu. Podobně jako v 90-tých letech se hovoří o revoluci. Podobně jako u “internetové revoluce” se jedná o součást evolučního vývoje. Díky růstu a penetraci technologií jsme připraveni na změnu. Podobně jako před Internetovou bublinou se rodí nové projekty. Podobně jako před splasknutím internetové bubliny je mnoho z nich neproveditelných či vysoce obtížně proveditelných. Jedno je však zcela zaručené.

Historie se opakuje. Nové projekty vystavěné na platformě Blockchain vznikají. Většina z nich neuspěje. Některé však ano. Projekty, které uspějí, se stanou lídrem nového trhu. Jak tedy najít ty, které mají šanci přežít? Jak vyhodnotit vznikající potřeby a nástroje pro jejich uspokojení? Kteří zakladatelé mají šanci a kterým věřit se nevyplatí? Kdy do projektů vstoupit, s jakým růstem počítat a kdy z nich vystoupit? Jaké proměnné sledovat a podle jakých kritérií je vhodné je porovnávat?

Podle nás nejlepším porovnáním je vlastní zkušenost. Pokusíme se vám ji předat a prezentovat na konkrétním, úspěšném projektu. Dali jsme dohromady tým 30 lidí, přidali 5 externích týmů z oboru bankovnictví, crypto, marketingu, práva, IT a rozjeli projekt, na jehož konci je uspokojení konkrétní potřeby vznikající právě nyní.

 

S úctou,

Richard Watzke