Z tokenů mi vstávaly vlasy hrůzou na hlavě. Teď je prodávám, říká obchodnice XIXOIO

Šárka Julinová se celý život pohybuje ve světě financí. Desítky let pomáhala lidem získávat produkty spojené s papírovými smlouvami jako jsou například stavební spoření, úvěry či pojistky. Letos se dostala do nového světa a nabízí takzvané tokeny. Ty představují novou formu aktiva založeného na digitální podobě. „Když jsem slyšela slovo blockchain nebo token, vstávaly mi hrůzou vlasy na hlavě, protože jsem to neuměla uchopit,“ říká s úsměvem v rozhovoru pro XIXOIO.

Jak jste se dostala k tokenům a tokenizaci?
Je to pro mě naprosto nová oblast, která mě nadchla tím, jaké má možnosti. Chvíli to ale trvalo, než jsem se k tomu propracovala.

Na začátku stačilo, abych slyšela slovo blockchain (druh decentralizované databáze, která uchovává neustále se rozšiřující počet záznamů, jež jsou chráněny proti falšování díky kryptotechnologiím a stále rostoucímu počtu míst, která globálně spravují blockchainovou síť a vzájemně si potvrzují platnost zanesených údajů.) nebo token (digitální aktivum, které funguje na blockchainu) a vstávaly mi hrůzou vlasy na hlavě, protože jsem to neuměla uchopit.

Pamatuji se, co ve mně vyvolával termín těžení kryptoměn. Pod těžením jsem si dokázala představit krumpáč, ale ne to, že si zapnu počítač a na něm vytěžím kryptoměnu.

Proto pro mě byl kryptosvět a vše s ním spojené zpočátku naprosto nepochopitelný virtuální svět. A když jsem o něm slyšela od známých poprvé, nezajímala jsem se o to, protože jsem tomu vůbec nerozuměla.

A kdy se to změnilo?
Až v okamžiku, kdy mi bylo představeno XIXOIO. Tehdy jsem pochopila, že slovo token nemusí být spojeno pouze s kryptosvětem v pravém slova smyslu, ale že to je aktivum, které přesměrovává smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím do digitálního světa na digitální platformu. V tu chvíli jsem dokázala trochu vstřebat to, že mohu vlastnit tokeny, aniž bych musela někde těžit nějaké kryptoměny.

Kdy jste se s XIXOIO seznámila poprvé?
Poprvé jsem o společnosti slyšela něco málo v listopadu loňského roku, ale v tu chvíli to pro mě ještě nebylo zajímavé, protože jsem měla jiné pracovní aktivity. V květnu letošního roku, kdy byly vydány první tokeny společnosti XIXOIO, jsem byla znovu oslovena, zda si o tom nechci poslechnout další informace. Poslechla jsem si je, zaujalo mě to a zaujalo mě to natolik, že jsem začala s firmou spolupracovat.

Co konkrétně děláte?
Prodávám tokeny. Nový princip fungování mě zaujal natolik, že jsem v něm začala vidět smysl. Pochopila jsem, že model přesunu kapitálu od investorů do firem pomocí tokenů propojuje starý způsob financování společností s novými možnostmi a technologiemi. A to mě nadchlo a věřím tomu, že to má budoucnost.

Vystudovala jste ekonomii. Jak jste ji využila ve své práci?
Celý život se pohybuji ve finančnictví, nejčastěji jako obchodník. Mám zkušenosti s pojistkami, úvěry, investicemi i realitami.

Kdybyste srovnala starý finanční svět a nový, jak se od sebe liší?
Tomu klasickému světu jsem víc rozuměla a v tom novém se musím stále něco nového učit. Kryptosvět je pro mě stále veliká novinka. Nicméně spojení obou světů mi jako ekonomovi dává smysl, a proto se tomu nyní naplno věnuji.

Jakou výhodu mají tokeny pro investory proti ostatním finančním produktům?
Rychlost.

Rychlost čeho?
Rychlost investice. Dnes když chce člověk investovat peníze, tak má několik možností. Může je investovat do konzervativních produktů, například do stavebního spoření, penzijních fondů, státních dluhopisů či spořících účtů. Pokud však chce lepší zhodnocení, tak ty nabízejí fondy, do nichž se běžný člověk nedostane. Počáteční investice totiž bývá vysoká a mnoho lidí si ji nemůže dovolit. Drobný investor tak mnoho možností na lepší zhodnocení nemá, protože to je parketa, která je jen pro vyvolené.

Takže token umožňuje investovat do projektů s vyšším zhodnocením i lidem s nižším vstupním kapitálem či příjmem?
Ano, přesně tak. Velkému počtu lidí může být díky tokenům umožněno podílet se na zisku firem, které se mohou tokenizovat přes XIXOIO.

Od jaké částky mohou drobní investoři začít investovat?
Investovat mohou už od stokorunových částek.

Šárka Julinová

Vystudovala ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě. Zajímá ji obchod, reality a finance. Ráda cestuje, nejraději má Španělsko a Egypt, a také poslouchá muzikály. Má tři děti a žije v Mostě.