Kampaň skončila. Zajímají vás výsledky? Zde jsou fakta i primární data.

12. 12. 2021
 Přehrát audiostopu

Snad málokterá firma v této zemi to za poslední týdny schytala tolik jako XIXOIO. Kritika se hrnula ze všech stran. Nestranný pozorovatel by mohl tvrdit, že se zdá, jako by doposud zcela nesourodá česká společnost došla k absolutní shodě.

Ovšem v byznysu platí zcela jiné zákony než v médiích. V byznysu více než senzace a názory rozhodují fakta a čísla. V tomto článku si proto povíme něco více o faktech, číslech a výsledcích, které kampaň reálně vyprodukovala.

Tokenizační software XIXOIO
Principy duchovního rozvoje podporují víru a sebedůvěru každé lidské bytosti. Rizika jsou přirozenou součástí každého růstu.

Právo na růst je výsadou každé živé bytosti.

Pokud rostou nové trhy v době, kdy cítíme, že tradiční svět prochází recesí a hrozí krize, největším rizikem je neposlouchat své srdce.

Největším rizikem je být nezainvestován.

XIXOIO podporuje sebedůvěru lidí, kteří přebírají zodpovědnost sami za sebe a jsou ochotni podstoupit rizika související s vlastním růstem.

XIXOIO reguluje projekty tokenizací s IPCO Standardem (hodnocením odborníků), díky kterému snižuje vysokou rizikovost krypta.

Mezi hlavní kritéria patří jednoduchost.

Tokeny firem jsou pak jednoduše a s vyšším stupněm bezpečí dostupné i retailu, který je schopen vkládat kapitál na rostoucí trhy.

Kampaň sloužila pro získání primárních dat z trhu, protože bylo nutné dokázat, že tokeny lze nabízet retailu přes proškolené obchodníky.

Fakta a data jsou více než domněnky.

Kampaň sloužila k tomu, abychom získali relevantní data související s fakty, že o tokeny je zájem a lze je nabízet jednoduše trhu.

Získali jsme také reakci trhu a zjistili, komu tento inovativní proces nejvíce vadí, se záměrem vyvolat diskuzi a tím další vývoj vylepšit.

Získali jsme primární data z trhu a nyní s těmito poznatky stavíme tokenizační software XIX s regulací IPCO a blockchain fondem OIO.

Regulace krypta s hodnocením odborníků.

Regulace krypta IPCO Standard ve spolupráci s tokenizací XIX a blockchain fondem OIO nese našemu národu unikátní příležitost řízeného růstu.

Růstu spojeného s dodržováním pravidel, na základě kterých pozná jednoduše i retail, který token jakého projektu stojí za to vlastnit.

XIX a OIO ve spojení s IPCO tak nese na kryptotechnologické trhy pravidla, která přirozeně regulují a podporují růst nového trhu.

Kampaň byla jen přirozenou součástí vývoje, související s nutností získání primárních dat, abychom věděli, zdali to bude fungovat.

A podle primárních dat XIXOIO funguje skvěle.

Zde jsou výsledky:

TV komunikací jsme oslovili 6,4 miliónů televizních diváků ve věku 18 + a v průběhu komunikace jsme drželi průměrnou intenzitu TV kampaně 204 GRPu týdně, kde 67 % plnění bylo v nejprestižnějších večerních časech na TV Nova.

Digitální komunikací jsme oslovili 12,3 miliónů uživatelů, kterým jsme ukázali reklamní sdělení v průměru 5x na hlavních českých internetových stránkách. Čísla jsou uvedena za pouhých 6,5 týdne, kdy kampaň běžela.

Celkem na webové stránky přišlo 425.000 unikátních návštěv z čehož zanechalo stopu celých 351.000 potenciálních zákazníků formou leadu. I přes velkou kritiku médií jsou tak výsledky faktického přínosu kampaně mimořádné.

73% registrací uživatelů při první návštěvě
V průběhu kampaně jsme pracovali s daty, a to jak 1st party (cookies sbírané na webu) tak i 3rd party (nakupovaná data pro cílení na specifické audience).

1st party data nám umožnila držet rozvětvenou komunikační matici, díky čemuž jsme mohli vodit návštěvníky na jednotlivé landing pages, které jsme v průběhu kampaně přidávali a na každé z nich s uživatelem mluvili jinou tonalitou a byla mu dána možnost generovat odlišný druh leadu.

I přesto bylo 73% všech registrací do aplikace moje.xixoio.com realizováno hned při první návštěvě webové stránky. Z pohledu 3rt party dat jsme využívali cílení na různé zájmy, ale většina z toho byla spjata s kryptem a investicemi.

Datové segmenty umožnily oslovenou cílovou skupinu výrazně zúžit a komunikovat pouze s nejafinitnějším segmentem, kde jsme očekávali rychlejší reakci na komunikaci a následný nákup tokenu. Kromě toho u těchto menších segmentů byla mnohem vyšší responze na komunikovaná sdělení, a to jak z pohledu dosledování videí, tak i z pohledu prokliku skrz bannerovou komunikaci na web.

Cílová skupina, která nejlépe reagovala na komunikaci, byly především muži ve věku 35 až 54 let, se zájmem o investice a kryptoměny nebo návštěvníci fintech stránek. Kromě cílení na základě dat fungovalo perfektně kontextové cílení, tedy zobrazení reklamy u článků, kde jsou zmíněná vybraná klíčová slova, jako např. XIXOIO.

Zajímavostí je, že ve věkové skupině 55 až 64 let se u žen „vytočilo“ 8% celkových impresí s vysoce nadprůměrným CTR 0,88%. Nejlépe fungovaly kreativy bez fintech výrazů (token, blockchain), které nepodléhaly kontrole algoritmů sociálních sítí.

Často jsme bojovali se zamítáním reklam = crypto policy na sociálních sítích zatím vzniká a jsou whitelistovány dosud světové crypto firmy (eToro, crypto.com, apod.) Videa – průměrné VTR 26%, Ad Recall lift rate dosáhl na videích hodnoty 11,45 což je nadprůměrná zapamatovatelnost reklamy.

Výsledky jsou mimořádné i s ohledem na zamítání reklamy s ohledem na kritiku v médiích. Seznam.cz nám na základě rozhodnutí svého představenstva vypnul veškerý display od 1.12. se zdůvodněním: „že se jedná o kontroverzní projekt.“

Další omezení v inzerci přišla v okamžiku, kdy se v médiích začaly objevovat negativní články. V ten moment mediální domy, jako například Economia či Forbes začaly odmítat naši inzerci.

73% registrací uživatelů při první návštěvě
Přes všechna tato omezení, kritiku a negativní konotaci však kampaň jednoznačně prokázala, že zájem o tokenizaci, moderní technologické trhy a možnosti podílet se na jejich růstu je mimořádný.

Kdo všechno od nás dal ruce pryč?

Více partnerů odešlo. Nicméně noví přicházejí. Zaměříme-li se však na významnost, tak přestože odchozích bylo více, příchozí jsou z kvalitativnějšího hlediska významnější, protože rozumí problematice.

Významnost je dána také regionem. Regionální firmy, které nás požádaly, abychom odstranili jejich loga z našich webů, nahrazují firmy globální. Ukazuje se, že významnost lokálních hráčů může být na nových trzích významně ohrožena.

Právě tento průsečík souvislostí k nám přivádí nové firmy, které rozumí demografii (zvyklostem), sledují trend a technologie jak v tradičním, tak v moderním kryptotechnologickém světě a současně vnímají přínos evropské regulace kryptoaktiv.

Od začátku kampaně o nás vyšlo 63 článků z nichž 50 bylo neplacených. Psaly o nás mediální domy jako Economia, MF Dnes, tak servery hn.cz, seznamzpravy.cz, idnes.cz, info.cz, e15.cz, mam.cz, extra.cz, denikn.cz i forbes.cz.

V zásadě všechna větší online i offline média v zemi. Články měly velkou odezvu na sociálních sítích a v diskuzích. V závěru kampaně se přidala také ČNB a Ministerstvo financí. K přesným statistikám se nedostaneme, ale byli jsme jak na předních stránkách deníků s nákladem vyšších řádů desítek až stovek tisíc (MF Dnes, HN, E15), tak na serverech typu seznam.cz, idnes.cz či aktualne.cz, jež mají vyšší řády stovek tisíc až jednotek milionů unikátních návštěv denně.

Kromě článků v médiích nám byla věnována také pozornost na Youtube, kde se o nás zmiňují také někteří youtubeři, např. tzv Kicom (Jakub Vejmola) na svém youtube channelu Bitcoinovej kanál s téměř 70tis. sledujícími.

Kromě toho, že nás řada pisatelů označovala (asi) za podvod, scam, tak také nezapomněla atakovat naší obchodní strukturu, však současně akcentovali nemožnost prodeje tokenů a fakt, že Token XIX nemá žádná z burz zalistován.

Ke konci kampaně však už začaly přicházet smířlivější poznámky o tom, že by k regulaci kryptoaktiv asi mělo dojít, s tím že ČNB se chová alibisticky a „strká před kryptem hlavu do písku.“

V závěru se již směr otáčel s tím, že alternativa financování firem v podobě tokenizace by za určitých okolností mohla dávat smysl . Rozhodně jsme vyvolali (celo)společenskou diskuzi, která může pokračovat v okamžiku, kdy začneme přicházet na trh s novými produkty, likviditou a tokenizací firem.

Jen pro zajímavost doplňujeme, že tento týden proběhlo v Kongresu v US slyšení, kdy odborník přes krypto technologie vysvětloval zákonodárcům, jak funguje blockchain, role blockchainu ve webu 3.0, o tom, jak s využitím této technologie mohou hegemoni jako Google, FB a jim podobní ztratit nadvládu nad obsahem.

Mimořádně zajímavým na celé kampani je fakt, že za celou dobu se nikdo z profesionálů nezajímal, zdali je kritika skutečně opodstatněná. Nikdo nás nekontaktoval, nikdo za námi nepřišel, nikdo nežádal jakékoliv vysvětlení či profesionální konzultaci.

Nikdo se nedotazoval, jak to máme namyšleno dál.

Toto vše zcela jasně dokazuje, že média a byznys mají oddělené segmenty zájmů i s nimi souvisejících výsledků. Pokud se věnujete problematice tokenizace tolik let jako XIXOIO, zjistíte po čase, že víte, co děláte. A nyní nastává čas to ukázat.

Důležitá jsou fakta. Fakta znamenají dodat.

Kdy dodáme?

Nejprve bylo nutné nastavit vše dle platných zákonů. Následoval obchod a jeho podpora, protože obchodníci jsou přirozenou součástí demografické zvyklosti. U financí prostě chceme mít lidi, kteří jim rozumí. Chceme mít poradce.

Následovala kampaň. Věděli jsme, že ti, co to dnes dělají „správně“, nás napadnou jako první. Trefili jsme se. To vyvolalo vlnu. Negativní informace se šíří až 15x rychleji než informace pozitivní. A tak značku XIXOIO dnes zná skutečně téměř každý.

Děkujeme.

Známost brandu XIXOIO, jasně deklarovaná čísla získaná z primárních výzkumů i kampaně, rostoucí světový trend podporovaný regulatorikou Evropské komise a plán dalšího vývoje projektu XIX a OIO pak znamená, že jsme na trhu PRVNÍ.

Nyní můžeme jakémukoliv významnému investorovi s čistým svědomím říci:

Jsme připraveni pro vstup větších hráčů.

V následujících měsících dodáme na trh produkty, které díky tokenizaci regulují emisi digitálních tokenů, protože jim dodávají certifikaci IPCO Standard. IPCO Standard je certifikace podobná známému ISO. Každý IPCO token tak získá odborný rating.

XIXOIO je první společností na světě, která navrhla, definovala a v technologickém standardu v následujících měsících také dodá na trh normu, díky které získají tokeny firem rating. Rating, podle kterého se může jednoduše orientovat i retail.

Jednoduchost a význam alternativy v době krize.

Teorie chaosu byla poprvé použita ke studiu jednoduchých modelů předpovídání počasí, které celá staletí dospívalo ke shodě, že pro počasí neexistuje žádný definovatelný, předvídatelný matematický vzorec (stejně jako neexistuje žádný způsob, jak pomocí matematiky vypočítat, kdy z kapajícího kohoutku ukápne kapka vody, nebo vysvětlit, jak se kapka tvoří).

Chaos se tváří jako pouhá masa zjevně bezvýznamných dat, například teček. S nástupem počítačů bylo zjištěno, že v tom, co se jeví jako neuspořádané, by mohly být pomocí počítačové analýzy nalezeny vnitřní organizační vzorce, jinak řečeno – to, co se zdá být nahodilé, má ve skutečnosti vnitřní řád.

Díky dlouholetému výzkumu jsme zjistili, že existují proměnné, jež nám umožňují vytvořit alternativní finanční ekosystém a díky kampani si ověřili, že XIX a OIO budou velmi dobře fungovat. Maximální míra mediálního zájmu, minimální ochota ověřovat si skutečná fakta a mimořádně napjatá atmosféra ve společnosti nás postavila v rekordním čase před ohromující množství lidí.

Tato situace odkazuje na fakta, která vnímáme svou intuicí snad na každém kroku. Svět se mění. Proto reagujeme impulzivně. Přicházíme o úspory, protože se zdražuje. Zdražování je spojeno s inflací a inflace může způsobit celosvětovou krizi.

Krize může zatížit současné peněžní systémy natolik, že mohou být paralyzovány. Z tohoto důvodu je nutné vytvářet alternativy. Alternativní finanční systémy nám mohou pomoci přežít v případě, že by došlo k jakékoliv systémové anomálii.

Realitu nezajímá, čí názor vyhraje. Realitu zajímá, kdo přežije.

Snad málokterá firma v této zemi to za poslední týdny schytala tolik, jako XIXOIO. Kritika se hrnula ze všech stran. Nestranný pozorovatel by mohl tvrdit, že se zdá, jako by doposud zcela nesourodá česká společnost došla k absolutní shodě.

Ovšem v byznysu platí zcela jiné zákony než v médiích. V byznysu více než senzace a názory rozhodují fakta a čísla. V tomto článku jsme si proto řekli něco více o faktech, číslech a výsledcích, které kampaň reálně vyprodukovala.

XIXOIO má nyní celonárodní pozornost.

Proto teprve nyní dává smysl uvádět na trh produkty. Každý produkt, který uvedeme na trh, také názorně a veřejně odprezentujeme. Funkční tokenizační software XIXOIO, včetně jednotlivých produktů a IPCO Standardem, představíme trhu již na jaře 2022.

Ukázaná platí.

První tokenizaci plánujeme na červen 2022. Tokenizována bude firma Artstaq. Artstaq.com jsme koupili, protože věříme, že zodpovědnost za první tokenizovanou společnost musíme nést sami. Není férové tokenizovat jinou firmu, protože bychom mohli ohrozit její reputaci. Tím, že Artstaq.com vlastníme, jsou rizika na naší straně.

Tak, a to je vše. Nyní jdeme stavět produkty.

Vaše XIXOIO

a Richard Watzke.

Poděkování:

Děkujeme celé komunitě XIXOIO, protože zvládnout takový nápor je úctyhodné. Děkujeme všem, kteří vydrželi tlak a nechali svá loga vedle našeho. Děkujeme akcionářům a tokenholderům za odvahu i vůli podílet se na rozvoji nového trhu. Děkujeme odborné veřejnosti, že vás to, co děláme, zajímá, máte u nás dveře kdykoliv otevřené. Děkujeme široké veřejnosti za pozornost. Děkujeme všem, kdo nám dávají energii, pozornost a podporují tím růst brandu i oborů, ve kterých působíme. Děkujeme ČNB, víme, že jsme vám způsobili starosti, ale věříme, že jsme vysvětlili důvody, proč to bylo nutné. Smekáme. Děkujeme Ministerstvu financí, víme, že jsme vám způsobili starosti, ale věříme, že jsme vysvětlili, proč to bylo nutné. Smekáme. Děkujeme společnosti Partners za energii, čas i pomoc při podpoře známosti značky XIXOIO i oborů, jež reprezentuje. Díky vaší síle je naše energie o mnoho větší a stále roste. Jsme otevřeni diskuzi na téma jak to, co děláme, společně zlepšit, máte u nás dveře otevřené. Děkujeme všem novinářům, protože bez vás bychom v tak krátkém čase naši misi nedokázali tak rychle přinést mezi tolik lidí. Děkujeme médiím, že nám umožnila inzerovat a prezentovat myšlenku víry v budoucnost. A ze srdce děkujeme všem, kterým není vývoj naší země lhostejný a pomáhají nám rozvíjet vizi společného Blockchain Bankovního Ekosystému, jehož cílem je vytvořit alternativní formát moderního finančního trhu budoucnosti, na jehož růstu se můžeme všichni spolupodílet. Děkujeme této zemi a svému národu za to, že jsme mohli něco podobného udělat. Děkujeme Bohu a všemu co řídí nás a naše životy v důvěře, že se vše děje v zájmu nás všech i v zájmu budoucnosti všech lidí na této planetě. Věříme v ušlechtilost záměru tokenizace a myšlenky, která má pro celý svět i pro náš národ hluboký smysl. Věříme, že naše země a náš národ jsou těmi, kdo tuto příležitost nesou všem lidem fungujících v tradičních byznysech po celém světě. Děkujeme.

Chcete více?

Knihu o tokenizaci najdete zdarma ZDE:
www.tokenizace.cz

Jak XIXOIO funguje, najdete ZDE: https://www.xixoio.com/blog/jak-xixoio-funguje-kde-vytvari-zisk-a-proc-tokenizujeme-artstaq/