Jak XIXOIO funguje, kde vytváří zisk a proč tokenizujeme Artstaq?

8. 11. 2021
 Přehrát audiostopu

Teď je nás všude plno. XIXOIO rozjelo po šesti letech svoji první velkou kampaň. Je to jednou za život. Dnešní marketingová porada trvala pět hodin, pochopitelně nás každý řeší a mají proč. Na naši kampaň reagovalo 140.000 lidí, a právě v této chvíli jsem se rozhodl, že vás vezmu na průlet tím vším, kde je XIXOIO právě teď a proč je podle mě tak důležité pro naši zemi. Taky vysvětlím, jak vytváříme zisk, a ukážu naše strategické úvahy a priority, a také všechny kontexty, ve kterých se pohybujeme. Také vysvětlím, proč budeme tokenizovat právě globální český startup, obchodníka s uměním a NFT, firmu Artstaq. Ať je jasno.

Jak XIXOIO funguje, kde vytváří zisk a proč tokenizujeme Artstaq?

Tak jsem napsal zase po čase velký paper. Má 8 stran a budete ho číst asi 20 minut. Pokud mě čtete pravidelně a nemáte čas, jak to už bývá, tak tady je super rychlé shrnutí:

Stručná verze

Projdeme s Artstaqem registrací do IPCO, vytvoříme BlockID projektu, BlockID lidem v projektu, otevřeme profil Komunikačního modulu, vyemitujeme tokeny podobně, jako obchodní společnost akcie. Aby mohl tokeny nabídnout v PreSale síti a v SALE burze, musí projít IPCO cestou na IPO platformě. Tokeny tak získají Standard IPCO. Za tento proces XIXOIO inkasuje 30 % tokenů jako poplatek a na 70 % tokenu naváže 100 % kapitálu nutného pro výstavbu projektu. XIXOIO obdrží také poplatky za poskytované služby, včetně podílu na souvisejících obchodních provizích.

A teď úplná verze pro vás, 140.000 lidí, které to zajímá a možná o nás čtete poprvé. Nebojte se slov, která zatím neznáte, a pojďte si to přečíst. Chytnete to rychle.

Úplná verze

Nejdřív nezbytný právní rámec.

Asi víte, že XIXOIO se vyvíjí v souladu s připravovaným regulatorním rámcem navrženým Evropskou komisí, zejména (i) MiCA, tedy návrh nařízení o trzích s kryptoaktivy obsahující pravidla pro poskytovatele služeb v oblasti kryptoaktiv a (ii) eIDAS, který stanovuje pravidla pro elektronickou identifikaci a důvěryhodné služby pro elektronické transakce.

Aby XIXOIO řádně fungovalo a mohlo růst v rámci EU, bylo samozřejmě nutné definovat linie, ze kterých se skládá a věnovat jim v rámci výzkumu pozornost. Od roku 2017 tak XIXOIO získává know- how, na základě kterého bylo možné vytvořil vývojový plán. Linie jsou seřazeny dle priorit:

 1. Priorita vyšší: Regulatorně – legislativní
 2. Priorita střední: Investičně – obchodní
 3. Priorita nižší: Technologicky – produktová

Prostě, XIXOIO se ve vývoji věnuje nejprve regulatorice, následně obchodu a až nakonec výstavbě. Jednoduše: 1) Je to dle zákona? 2) Funguje to obchodně? 3) Integrujeme nebo vyrobíme?

XIXOIO se ve vývoji věnuje nejprve regulatorice

Ad 1) Přestože pravidla a regulace jsou něco, co za inovativním vývojem většinou vždy pokulhává, bylo nutné je sledovat v rámci lokální scény a současně v rámci EU tak, aby na její přípravu či inovační posun iniciovaný Evropskou komisí mohlo XIXOIO přirozeně navázat přesně v momentě, kdy vstoupí nové regulace v platnost. V případě decentralizovaných identit, blockchainu, kryptoaktiv a platných zákonů se jedná o tyto regulace:

a) MiCA (Markets in Crypro Assests Regulation) - návrh nařízení MiCA obsahuje právní úpravu nakládání s kryptoaktivy, která nespadají pod současnou evropskou právní úpravu na finančním trhu, zejména nespadají pod úpravu MiFID II. V návrhu je obecně upraveno nabízení kryptoaktiv, pravidla pro vydávání tokenů, jejichž hodnota se odráží od určitého „koše“ aktiv (tzv. stablecoins), a vydávání e-money tokenů, požadavky na jejich vydavatele a licencování. Rovněž jsou zde stanovena pravidla pro osoby, které poskytují služby související s kryptoaktivy, a požadavky na jejich licencování. V samostatné části je upraven dohled, a to jak národních dohledových orgánů, tak i ESMA a EBA.

b) eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) - nařízení upravuje elektronickou identifikaci a důvěryhodné služby pro elektronické transakce na vnitřním trhu Evropské unie. Stanoví pravidla pro elektronické podpisy, elektronické transakce, definuje zúčastněné subjekty a procesy tak, aby zajistila bezpečnost pro uživatele podnikající on-line, například při elektronickém převodu finančních prostředků nebo při komunikaci s portály veřejných služeb. Nařízení eIDAS umožňuje bezpečně a pohodlně provádět přeshraniční transakce bez užití tradičních papírových metod, jako jsou pošta nebo fax.

c) Posouzení digitálních tokenů z pohledu právní úpravy zákona o platebním styku, zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o kolektivním investování.

Aby XIXOIO rostlo v souladu s platnými i vznikajícími zákony a regulacemi, spolupracuje s celou řadou významných právních, auditorských i daňových společností. Každou dílčí část vývoje diskutuje s dotčenými autoritami, věnuje se veřejné osvětě i vzdělávání.

Závěr bodu 1)

XIXOIO funguje v souladu s platnými zákony a současně se aktivně připravuje na akceptaci zákonů nových, jež jsou připravovány pro nové trendy, moderní trhy a inovativní produktové krypto-technologické a blockchain nástroje, jež na těchto trzích obsluhují firmy i zákazníky. Činí tak v souladu se strategií postupného růstu na zahraničních trzích, kterým budou poskytovány služby tokenizace s legislativním, obchodním i technologickým standardem IPCO. Růst blockchain trhu a IPCO projektů je společným průsečíkem spolupráce XIXOIO s firmami, bankami, autoritami a státem.

Je to dle zákona?

Ad 2) Tokenizace je obchodování, tedy distribuce tokenu směrem k trhu tak, aby firmy, které token emitují, získaly výměnou chytrý kapitál, čili prosumery (producer a costumer (viz. článek Pavla Kysilky Bohatství v digitálním věku), čili finance určené pro výstavbu svých projektů.

Aby bylo možné výkon XIXOIO efektivně řídit a současně se aktivně podílet na rostoucím trhu kryptoaktiv i blockchainu, který je s tradičním světem stále více svázán, reprezentují obchodní logiku našeho Blockchain Bankovního Ekosystému dva tokeny standardu IPCO:

a) Token XIX vázaný k výkonu tokenizačního softwaru

b) Token OIO vázaný k výkonu blockchainového fondu

Token XIX je limitován počtem 1 miliardy vydaných tokenů s kapitalizací 250 milionů EUR. 300 milionů tokenů vlastní akcionáři a 700 milionů tokenů je určeno k prodeji na volném trhu.

Token OIO bude limitován počtem 3 miliardy vydaných tokenů s kapitalizací 750 milionů EUR a všechny tokeny jsou určeny k prodeji na volném trhu s jednorázovou možností nákupu pro občany české a slovenské republiky jen a pouze jednou, a to za přesně stanovenou částku 10.000,- CZK nebo 400 EUR na jedno BlockID (BlockID je decentralizovaná peněženka ověřená BankID nebo dalšími důvěryhodnými autoritami).

Oproti klasickému financování tradičními způsoby tak získávají firmy díky tokenizaci přístup na nové digitální trhy (blockchain) a současně se na těchto moderních trzích propojují s novými zákazníky (prosumery). Získávají tak kapitál i uživatele. Současně jsou na nových trzích obsluhovány tradičními autoritami, mezi které patří banky, regulátoři, obchodníci a stát tak, jak je v praxi používané demografii běžné. Visa, Mastercard, Saxo Bank či Commonwealth Bank, ti všichni se postupně propojují s poskytovateli blockchainových a kryptotechnologických řešení, protože se jedná o investičně – obchodní trend, viz. například tento článek: Saxo Bank rozšíří možnosti obchodování s kryptoměnami.

Systém vzdělávání pro obchodníky

Token XIX a Token OIO jsou velkou příležitostí pro obchodní sítě, protože jim umožňují obchodovat s digitálními aktivy firem v souladu s nejvyšší prioritou 1) regulatorně – legislativní. Jelikož se jedná o růstový trh, na kterém je běžné, že růst tokenu reprezentuje 100 % a více ročně (podobně jako tempo růstu internetu na konci devadesátých let), je možné na tomto trhu získat mimořádné odměny, jež jsou na perspektivních a růstových trzích dnes běžné. Proškolení obchodníci získávají standardní odměny kolem 8 % z částky realizovaných obchodů. Současně se v oboru přirozeně vzdělávají a tím si zajišťují perspektivu v odvětví, které je na počátku. XIXOIO tak vytváří nové pracovní příležitosti.

Token XIX a Token OIO fungují ve spolupráci. Pojďme si projít celý průběh krok po kroku:

 1. Tokenizační software (Token XIX) přivádí firmy na blockchain (náš Blockchain Genesis), kde jim vytváří profil (decentralizovanou identitu BlockID).

 2. BlockID je pro fyzické i právnické osoby (právnická osoba se rovná součtu BlockID fyzických osob, jež BlockID právnické osoby vlastní).

 3. BlockID je zapsáno na Blockchainu Genesis a v Komunikačním modulu (sociální síti).

 4. Komunikační modul propojuje firmu s akcionáři, tokenholdery a poskytovateli ratingu.

 5. Poskytovatelé ratingu (Rating provideři), jsou banky, poskytovatelé identit (např. BankID), autority (regulátoři, auditoři, právníci) a stát.

 6. Při dosažení jistého stupně ratingu firma vstupuje na IPCO platformu a ke svému BlockID na Blockchainu Genesis zapíše tokeny (podobně jako v tradičním světě zapíše akcie či podíly do Obchodního rejstříku).

 7. Pokud chce své tokeny nabídnout obchodní síti (PreSale) nebo burze (Sale), musí projít IPCO procesem a získat pro své tokeny IPCO Standard.

 8. V prvním kole PreSale musí být definovány všechny náležitosti s projektem související a ověřeny nezávislým ratingem. Následně musí být proškolena obchodní síť a nastaveny obchodní podmínky.

 9. Chce-li firma své tokeny uvést na burzu, musí projít druhým kolem, které je zjednodušenou verzí IPO.

Jak vidíme všude kolem sebe, trh blockchainu nyní vstupuje do mainstreamu. Firmy budou postupně nuceny vstoupit na blockchain podobně, jako kdysi musely na internet. IPCO Standard je parametr, který jim umožňuje na blockchain vstoupit bezpečně, v souladu se zákony a za dozoru tradičních autorit, protože třeba náš Blockchain Genesis funguje na základě protokolu Proof Of Authority (transakce validuje 50 tradičních autorit – firmy, banky, autority).

Je to věta o dedukci

Proto je Token OIO navržen jako blockchainový fond, který může jako úplně první vstoupit obchodně do nákupní pozice jakékoliv firmy, jež emitovala tokeny do IPCO platformy. Token OIO tak může získat Tokeny firem za nejnižší, startovací ceny. Zásadní výhoda však spočívá v možnosti držené tokeny firem zmonetizovat dříve, než se dostanou na burzu. Token OIO tak realizuje výkonnostní zisk, kterého dosáhne za konzervativních podmínek. Jelikož Token OIO je určen pouze a výhradně pro občany České a Slovenské republiky, realizují tento zisk Češi a Slováci. 3 miliardy Tokenů OIO, vázané k 750 milionů EUR, tak přinesou za konzervativních podmínek výkonnostní zisk vázaný k trendu růstu blockchainu, pro 1,8 milionu Čechů a Slováků.

Pod střední prioritu spojenou s investičně – obchodní linií, však ještě patří také komunikace a kampaň. Kampaň vždy zesílí tlaky, díky kterým se ukážou místa, jímž je vhodné ve vývoji věnovat více pozornosti. XIXOIO spustilo svou celonárodní kampaň na prodej Tokenu XIX dne 24.10.2021 s cílem vyvolat reakci trhu a získat tím důležitou zpětnou vazbu. Kampaň tak uzavírá první kolo investičně – obchodní linie. Po jejím vyhodnocení, v lednu 2022, budou známa konkrétní čísla a data, na jejichž základě bude dál probíhat vývoj. Uvedení Tokenu OIO na trh bude plánováno až v souladu s dotčenými autoritami, bankami, potažmo státem.

Závěr bodu 2)

XIXOIO během 4 let svého fungování na českém trhu v praxi ověřilo, že jakákoliv firma, která bude tokenizována, může úspěšně nabídnout své digitální tokeny kvalifikovaným investorům i retailu, přičemž obě zmíněné skupiny jsou ochotny digitální token koupit. Prodej podpořilo národní kampaní, aby získalo relevantní čísla a data, i reakci trhu (firmy, autority, obchodní sítě, zákazníci). XIXOIO tím získává přesná čísla o prodejích, praktické poznatky i zpětnou vazbu z trhu, aby na jejím základě mohla efektivně postoupit k realizaci nižší priority, kterou je výstavba dalších produktů a technologie Blockchain Bankovního Ekosystému.

Kampaň: Věříme v budoucnost

Ad 3) Vývoj produktů respektujících 1) legislativně – regulatorní rámec i 2) investičně – obchodní parametry, je tak logicky nejnižší prioritou, protože technologický svět centralizovaných (CeFi) i decentralizovaných financí (DeFi), je zásadně vpřed oproti světu tradičnímu a je proto možné si produktová řešení koupit a integrovat je, případně se jimi inspirovat a při výrobě poznatky získané z praxe efektivně využít. To, co dnes již běžně funguje na veřejných i privátních blockchainech, burzách, směnárnách či obchodních aplikacích, lze tak zasadit do regulatorně-obchodního konceptu, který XIXOIO vytvořilo na základě čtyřletého výzkumu založeného na poznatcích vycházejících z primárních i sekundárních dat.

Právě proto XIXOIO vyvinulo jako první produkt obchodní aplikaci, jež umí obchodovat digitální tokeny standardu IPCO ve FIAT měně, a to tradičním způsobem. Cílem bylo maximálně se přiblížit tradičním firmám proto, aby se mohly připojit a participovat tak na růstu trhu spojeného s přechodem firem na blockchainy.

XIXOIO tak současně získalo relevantní data. Z nich již nyní můžeme dále predikovat, jak se bude pravděpodobně vyvíjet prodej tokenů, jež XIXOIO v budoucnu vytvoří dalším firmám. Aby aplikace generovala čísla, bylo nutné vytvořit Blockchain Genesis, který všechny transakce řádně a transparentně eviduje. Bylo nutné edukovat obchodníky a vytvořit kurzy. Proto byla, jako další z důležitých produktů, vytvořena Kryptoakademie.cz, první vzdělávací platforma v České republice zaměřená na vzdělávání související s kryptoaktivy, blockchainem, IPCO, tokenizací a Blockchain Bankovním Ekosystémem.

V současné době XIXOIO dokončuje vývoj Komunikačního modulu, který funguje podobně jako sociální síť LinkedIn, přičemž vybraná data jsou ukládána na Blockchain Genesis. Mezi další produkty, jež jsou vyvíjeny, patří decentralizovaná identita BlockID (v souladu s regulatorním rámcem eIDAS), IPCO Platforma (v souladu s regulatorním rámcem MiCA) a interní burza (XIXOIO zaslalo ČNB Kvalifikovaný dotaz dne 13.9.2021 v souvislosti s žádostí o stanovisko s postupem realizace burzy kryptoaktiv).

Závěr bodu 3)

XIXOIO postupuje u vývoje produktů striktně dle priorit a s nimi souvisejících primárních a sekundárních dat. Na základě výzkumu získává informace nutné pro diskusi s autoritami. Na základě zpětné vazby od autorit ověřuje informace v obchodní síti a teprve poté, co je poptávka po těchto službách ověřena trhem, je zadává do výroby. To probíhá tak, že je nejprve provedena selekce u dodavatelů a zjištěn fakticky stav nabídky. Existuje-li komplexní řešení, XIXOIO provede analýzu využitelnosti a v případě, že odpovídá poptávce, řešení integruje. Podobným způsobem integrovalo například ZenID od společnosti Trask nebo CRM řešení od mezinárodního dodavatele, společnosti CREATIO. V následujících měsících XIXOIO plánuje integraci Komunikačního modulu, decentralizované peněženky BlockID, IPCO platformy a základů interní burzy. Tato produktová škála reprezentuje MVP XIXOIO, které je schopné tokenizovat první firmy již v průběhu jara roku 2022.

Integrujeme nebo vyrobíme

Kde tedy XIXOIO vytváří zisk?

XIXOIO provozuje moduly, jež jsou reprezentovány sadou vzájemně propojených produktů. Každý tento produkt funguje také samostatně. Například decentralizovanou peněženku BlockID s IPCO Standardem mohou uživatelé využívat samostatně, aniž by museli využívat další služby Blockchain Bankovního Ekosystému XIXOIO. Jednotlivé produkty mají své ceníky služeb. Ceny za služby jsou započítávány v coinu GEN, který funguje uvnitř Blockchainu Genesis (Coin GEN a Blockchain Genesis byl vystavěn na základě souhlasného stanoviska ČNB, více zde Zelená pro Blockchain Genesis od XIXOIO). Každý uživatel tak hradí poplatky a současně, pakliže je držitelem Tokenu XIX nebo Tokenu OIO, také na poplatcích participuje (znovu odkazujeme na článek Pavla Kysilky a definice prosumerů).

XIXOIO současně participuje na tokenizaci firem tak, že si nárokuje 30 % emitovaných IPCO tokenů firmy jako success fee. Firma na svých 70 % IPCO Tokenů váže 100 % kapitálu nutného pro realizaci projektu. XIXOIO je tak motivováno, aby celý proces fungoval co nejlépe a mohlo tak na úspěšném konci projektu exitovat díky drženým IPCO tokenům se ziskem, který je následně vyplácen formou výnosu tokenholderům (držitelům Tokenu XIX). Současně Token OIO vytváří přímý zisk z výkonů IPCO Tokenů, jež Blockchainový fond při primárním úpisu, získal. Pokud jste držitelem Tokenu XIX i Tokenu OIO, participujete jak na poplatcích ekosystému, tak na výkonu fondu. První poplatky začalo XIXOIO účtovat v srpnu 2021.

První transparentní tokenizace

Tokenizace Artstaqu

Tak, a jak jsem už říkal na začátku, jako první firmu budeme tokenizovat Artstaq. Firmu, kterou asi znáte, jeden z nejvýraznějších českých startupů na trhu s uměním a NFT.

Proč právě Artstaq? Logicky. Jako první musí být tokenizována firma, jež je pod přímou kontrolou XIXOIO. Firma, kterou je možné přímo dozorovat a jejíž reputace není závislá na jiných majitelích. Musí to být firma v trendu, a to s globální ambicí. Současně musí mít předpoklady pro to, aby snesla výkonnostní parametry, které současný trend tokenizace podtrhuje, a to proto, aby mohla budoucím tokenholderům přinést očekávané výnosy.

Tokenizaci firem v Blockchain Bankovním Ekosystému musí odstartovat projekt, který pod kontrolou XIXOIO a spolupracujících autorit, projde celou tokenizací od A do Z. Jedině tímto způsobem bude možné odchytat všechny možné chyby a napravit je bez toho, aniž by jakkoliv utrpěla číkoliv reputace.

Takovou firmou Artstaq po naší akvizici je.

Artstaq samozřejmě přímo navazuje na růstový potenciál trhu s NFT. V dnešní době je technologie NFT blockchainu jedním z nejdůležitějších trendů, kterému je celosvětově věnována obrovská pozornost. Je to zejména tím, že umožňuje vázat unikátní předměty či jednotky k obrovskému množství dat a jejich vlastnictví naprosto transparentně a nezaměnitelně identifikovat v decentralizovaně ukládaných databázích.

Tato inovace je natolik zásadní, že dokonce přesahuje změnu, jakou do společnosti přinesl internet. Internet nám přinesl možnost spravovat a distribuovat informační toky digitálně, a to napříč trhem. Blockchain nám přináší prakticky totéž, jen napříč trhem distribuuje nejen informace, nýbrž skutečné a reálné hodnoty. Jde o zásadní změnu toho, jak fungujeme.

Mimořádným počinem souvisejícím s touto změnou jsou transformace související se systémy, které správu hodnot doposud zajišťovaly. Předtím, než byl vynalezen blockchain, k tomu sloužily centrální databáze, které musely provozovat důvěryhodné autority, jakými jsou například banky, úřady, významné společnosti, a samozřejmě státy. Tyto firmy tak reprezentovaly autority, kterým lidé svěřovali své hodnoty a záznamy o nich, protože věřili, že jsou tak v bezpečí a je s nimi nakládáno dle bezpečných pravidel.

Firma Artstaq umožní po napojení na Blockchain Genesis tokenizovat nejen aktiva, ale také produkty. Jedná se tedy jak o umělecké předměty, tak cokoliv, co má jistý stupeň unikátnosti. Můžeme sem tedy zařadit nejen umění, ale také vína, doutníky, speciální edice výrobků, jakými jsou například auta, výjimečné technologické produkty, patenty nebo například jídlo, léky či plyn a elektřinu. Autenticita, originalita a ověřená kvalita jakéhokoliv výrobku dnes nabývá na důležitosti, protože v záplavě všeho, co se dnes prodává, zákazník vlastně ani příliš neví, co to všechno znamená, obsahuje a zdali se vůbec jedná o originál.

Pokud však výrobce prokazatelně získá pro své produkty rating a ten ověří validátoři, může si je zákazník nakoupit s jistou dávkou jistoty, že získává skutečně ověřenou kvalitu. Velmi podobně můžeme „předkupovat“ také tokeny, ke kterým je vázána elektrická energie, plyn či jiné důležité suroviny. Toto vše nese svým tokenholderům Artstaq a tím splňuje tři podmínky ze tří pro první tokenizovanou firmu:

 1. První tokenizovaná firma musí být vlastněna XIXOIO, aby mohla interagovat a ladit případné chyby přímo s vývojáři XIXOIO tak, aby firmy, jež budou tokenizovány po Artstaqu, měly jistotu, že je tokenizační software bezpečný a otestovaný.
 2. První tokenizovaná firma musí být v aktuálním trendu, a to s globální ambicí, a musí nést svým tokenholderům vysokou přidanou hodnotu, která přímo reaguje na výkonnostní trh související s NFT Blockchainy.
 3. První tokenizovaná firma musí tokenholderům XIXOIO přinést 30 % emitovaných tokenů ve formě success fee, čili výnosu, a současně doplnit XIXOIO o možnost tokenizovat konkrétní předměty, unikátní komodity, patenty, smlouvy i budoucí poptávku s nabídkou tak, aby o tyto služby rozšířila možnosti samotného Blockchain Bankovního Ekosystému.

V tomto článku jsme si řekli, jak XIXOIO funguje, kde vytváří zisk a proč tokenizuje jako první právě Artstaq. Ukázali jsme si jak jsou propojeny tokeny XIX a OIO a proč je jejich propojení tak důležité, a taky výhody a příležitosti, které díky svému spojení na nový trh blockchainu nesou. Taky už víme, kde a jak XIXOIO vytváří zisk a že je v souladu se všemi stávajícími i připravovanými regulacemi, a to v součinnosti s tradičními autoritami i regulátory. Ukázali jsme si příležitosti, jež XIXOIO i svým budoucím tokenholderům, mimo jiné také díky rostoucímu trendu NFT blockchainu, vlastně nese.

Dík, že jste to dočetli až sem.

Chcete víc? Samozřejmě. Víc o současném XIXOIO a právě probíhající kampani se dozvíte tady: Roadmapa na rok 2022

Díky,

Richard Watzke