Mýty a fakta o XIXOIO

9. 11. 2021

Po spuštění naší celostátní kampaně se na internetu a v médiích objevuje kromě jiných reakcí i spousta komentářů, ve kterých o XIXOIO zaznívají nepřesné nebo nesmyslné informace. Tak jsme se rozhodli, že je sepíšeme na jedno místo i s našimi odpověďmi. Tak, aby si každý mohl všechno pročíst a dostat taky odpovědi na otázky, které může třeba mít. O naší firmě, ekosystému XIXOIO, tokenizaci firem, Tokenu XIX nebo o čemkoliv jiném.

Otazníky, mýty a fakta

"Je to letadlo."

Nepravdivý výrok. XIXOIO pochopitelně nevyužívá prostředky pozdějších nabyvatelů Tokenu XIX k vyplácení těch dřívějších, všechny prostředky investujeme do budování ekosystému XIXOIO.

"Je to scam."

Nepravdivý výrok. Jsme česká firma, postavená na české koruně, sídlíme u nás v České republice a zaměstnáváme desítky lidí. Náš obchodní model vychází mimo jiné z odpovědí, které XIXOIO obdrželo od České národní banky v návaznosti na podání kvalifikovaných dotazů ze dne 10. 9. 2018 a 25. 10. 2018.

Dlouhodobě a transparentně komunikujeme. I proto jsme v těchto měsících spustili kampaň, ve které představujeme XIXOIO jak v outdooru, tak v online prostředí, abychom zvýšili povědomí o naší vizi široké veřejnosti v České republice. Neskrýváme se. Nesídlíme v žádném daňovém ráji, stojí za námi čeští občané, jako například Richard Watzke, kteří s XIXOIO spojují své jméno, které budovali dlouhá desetiletí, a svou reputaci.

"Token XIX nemá žádnou hodnotu a nebude možné ho nikdy prodat."

Nepravdivý výrok. Hodnota Tokenu XIX roste v závislosti na plnění milníků projektu, plnění výstavby celého ekosystému a na nárůstu příjmů získaných prostředků s tím, že celkové množství Tokenů XIX je omezené na 1 miliardu a výstavba ekosystému je naplánována na 7 let. Tady si můžete přečíst víc o tom, jak se vyvíjí cena Tokenů XIX:
https://www.xixoio.com/blog/predikce-vyvoje-ceny-tokenu-xix-od-zari-do-unora-2022

Prodat Tokeny XIX bude možné na takzvaném sekundárním trhu. A k tomu na jaro 2022 připravujeme integrovat také vnitřní burzu. Protože vždy jdeme řádně cestou komunikace s autoritami, zaslalo XIXOIO na ČNB dne 13. září 2021 další z řady Kvalifikovaných dotazů, kde žádáme ČNB o potvrzení s návrhem XIXOIO souvisejícím s tím, jak tuto interní burzu správně vystavět a následně umožnit držitelům obchodovat Token XIX na sekundárním trhu.

Nejsme založeni na spekulaci, ale na dlouhodobém rozvoji naší firmy s pevnou vizí a strategií, která navazuje na celosvětový trend podporovaný také Evropskou komisí. Jakmile získáme stanovisko ČNB týkající se sekundárního trhu interní burzy, může nastat situace, že obchodování bude držitelům Tokenu XIX umožněno již na jaře 2022.

"Minimální částka, za kterou si můžu Tokeny XIX nakoupit je 10 tisíc. Tím je celý projekt nevěrohodný."

Nesouhlasíme. Minimální částka 10 000 Kč je pro každého z nás jinak veliká. Pro někoho je toto málo a pro jiného zase moc. Každý to může vnímat jinak. My jsme se rozhodli ji nastavit na 10 tisíc korun právě z toho důvodu, aby než se člověk rozhodne peníze do projektu XIXOIO vložit, tak aby se opravdu o celý projekt zajímal dopředu a řádně pořízení Tokenu XIX a podporu projektu zvážil.

"XIXOIO funguje bez dohledu, nespadá pod regulaci České národní banky."

Nepřesný a zavádějící výrok. Kryptoaktiva jsou v současnosti regulována pouze pravidly z pohledu AML zákona. Vývoj Tokenu XIX je však komunikován s ČNB a současně jej připravujeme na regulaci projednávanou na půdě EU institucí. Naší ambicí je být součástí procesu formulování národní regulace pro virtuální aktiva. XIXOIO pravidelně komunikuje s orgánem dohledu nad finančním trhem, kterým je ČNB. XIXOIO s ČNB konzultuje podstatné aspekty obchodní činnosti formou kvalifikovaných dotazů.

Podoba Tokenu XIX vychází mimo jiné z odpovědí, které XIXOIO obdrželo od ČNB v minulosti od roku 2018. Kvalifikované dotazy se týkaly posouzení digitálních tokenů z pohledu právní úpravy platebního styku, podnikání na kapitálovém trhu a kolektivního investování.

"Podle vašich obchodních podmínek říkáte, že nic není garantované a pokud se vám zachce, nic vyplácet nemusíte a tokeny můžou ztratit veškerou hodnotu a vy za nic nenesete odpovědnost."

Nepřesný a zavádějící výrok. Pokud byste si chtěli přečíst ve smluvní dokumentaci XIXOIO garantovaný zisk 30, 40, 50 % p.a., nedočte se to. Jsme zcela transparentní a zakládáme si na profesionální a korektní smluvní dokumentaci. Náš obchodní model byl konzultován a potvrzen v komunikaci s ČNB prostřednictvím odpovědí na několik kvalifikovaných dotazů. XIXOIO se proto musí striktně držet vytyčených zákonných mantinelů. Můžeme tedy slíbit pouze to, co odpovídá právnímu rámci, ve kterém se XIXOIO pohybuje. Stejně tak jsme do smluvní dokumentace zanesli právo na podíl ve výši 40 % ze zisku ekosystému XIXOIO. V neposlední řadě intenzivně pracujeme na konceptu sekundárního trhu umožňujícího likviditu tokenů. Dne 13.9.2021 zaslala společnost XIXOIO České národní bance odborný kvalifikovaný dotaz k integraci Tržiště, Burzy a funkcí Peněženky. Jakmile obdržíme stanovisko, budeme připravovat odpovídající řešení.

"Provize, které svým obchodníkům XIXOIO vyplácí, dosahují až 10 % investované částky. To jsou podezřele vysoké provize."

Nepřesný výrok. Provize a hodnota 10 % je ve spojitosti s XIXOIO zavádějící informace. Provizní schéma pro obchodní zástupce XIXOIO je velmi strukturované a začíná v pásmu 3 %.

Zároveň je provizní schéma nastaveno tak, že pro přesun obchodního zástupce do vyššího provizního pásma nezáleží pouze na objemu zprostředkovaných obchodů, ale obchodní zástupce je nucen se také vzdělávat, a to v několika stupních. Po absolvování každého vzdělávacího stupně obdrží obchodní zástupce certifikát.

Tedy výše provize se odvíjí od několika faktorů, mimo jiné objemu zprostředkovaných obchodů, ale také například na základě profesionalizace obchodních zástupců díky systému vzdělávání a certifikátů.