Peníze: Predikce vývoje ceny Tokenu XIX od září do února 2022

23. 7. 2021

Tokenu XIX je limitované množství. Jeho výjimečnost podporuje fakt, že je vázán na výkon Krypto Bankovního Ekosystému XIXOIO, který je od roku 2017 vyvíjen v České republice. Protože je digitalizace celosvětovým trendem, přináší XIXOIO ve spojení s transparentním a unikátním Blockchainem Genesis naší zemi perspektivní budoucnost.

Velká Británie představuje Britcoin

Token XIX je vlastněn českou akciovou společností, má historii a jeho produktový vývoj je transparentně komunikován směrem k regulátorům, partnerům i široké veřejnosti. Díky celosvětovému dění sílí také lokální trend, který je spojen s digitalizací a potřebou převést hodnoty osob a firem do nesmazatelného digitálního prostředí. Růst trendu digitalizace proto významně ovlivňuje i cenu řešení, která tuto potřebu uspokojují. Česká republika díky těmto řešením získává významnou výhodu, která náš národ posouvá v žebříčku digitální transformace Evropy na přední místo mezi technologické lídry.

Vědět je více než věřit

Sílící trend a rostoucí poptávka po těchto řešeních logicky vyvolává zájem nových uživatelů. Znát predikci vývoje tokenu se hodí, protože právě z predikce zjistíme, jak si token vedl historicky a jaké jsou předpoklady, že se mu povede i nadále. V této predikci si řekneme něco o produktech Krypto Bankovního Ekosystému XIXOIO, a to konkrétně o Blockchainu Genesis a Tokenu XIX. Dozvíme se o souvislostech spojených s růstem jejich hodnoty, důvodech, které tento růst ovlivňují a ceně, která s tím jde logicky ruku v ruce.

Nárůst hodnoty o 466%

První index Tokenu XIX byl vydán k 1. 12. 2018 a nárůst jeho hodnoty k dnešnímu dni činí 466%. Hodnota Tokenu XIX roste díky plnění dílčích cílů souvisejících s vývojem produktů, postupujícím trendem a zvyšujícím se počtem uživatelů.

K dnešnímu dni XIXOIO eviduje 3859 uživatelů, kteří společně s akcionáři vložili do vývoje Krypto Bankovního Ekosystému částku 443 miliónů Korun. Prostředky získané prodejem Tokenu XIX jdou transparentně na bankovní účty do českých bank. Každý konkrétní produkt, jenž XIXOIO za získaný kapitál vytváří, je nejprve diskutován prostřednictvím kvalifikovaného dotazu s lokálním regulátorem a až následně je uveden na trh.

Tradiční autority validují transakce

Nejdůležitějším produktem moderního ekosystému je jeho uložiště a metrika, která respektuje procesy související s využíváním nových technologií. V našem případě se jedná o komplexní infrastrukturu moderního blockchainu. Aby fungoval ve spolupráci s tradičními autoritami, jakými jsou stát, regulátoři, banky či velké instituce, musí umět fungovat nejen v tradičním, ale i v novém tržním prostředí. Z tohoto důvodu vytvořilo XIXOIO vlastní, světově unikátní řešení, které je plně kompatibilní s technologií Hyperledger od IBM i s otevřeným blockchainem Ethereum.

Zjednodušeně řečeno XIXOIO sloučilo výhody bezpečného a autoritami respektovaného decentralizovaného prostředí od IBM s otevřeným a veřejným uložištěm smartcontractů Etherea. Proč?

Predikce XIX

Evoluce - od centrální databáze přes cloud až po decentralizovaný blockchain nám připomíná, že každá velká změna přichází postupně a pozvolna. Nereagování na rostoucí trend, odmítání nových trhů i moderních technologií však v historii už zanechalo na podnikových hřbitovech mnoho i mimořádně ve své době významných značek, korporací, systémů i bank.

Česká republika je market maker

Základní hodnotou každého zdravého ekosystému jsou uživatelé a jejich konání (data), která jsou motivována potřebami, jež ekosystém uspokojuje. Primární potřebou každého uživatele Krypto Bankovního Ekosystému XIXOIO je transparentní a nefalzifikovatelná správa hodnot, jež uživatelé vlastní. V nové a moderní ekonomice jsou hodnoty uchovávány i spravovány decentralizovaně. Centralizované systémy jsou málo bezpečné, a proto jsou v současné době cloudová řešení postupně, a v souladu s evolučním vývojem, nahrazována blockchainem.

Blockchain lze rozdělit na dvě základní kategorie, a to na privátní a veřejný. Zatímco privátní blockchain nám přináší výhody související s krytím rizik (například technologie HyperLedger od IBM vytvořená pro tradiční instituce, státy a banky), veřejný blockchain má trh (například Ethereum). Protože XIXOIO jde cestou respektující budoucí regulaci tak, aby zároveň podpořilo trend a trh, musí tak zohledňovat jak výhody privátního, tak i veřejného blockchainu. Vlastní blockchainové řešení se XIXOIO rozhodlo vytvořit poté, co zjistilo, že na světě neexistuje žádné řešení, které by těmto požadavkům vyhovovalo. XIXOIO tak vytvořilo Blockchain Genesis, který pracuje s protokolem Proof Of Authority (validování a poplatky za validaci získává stát, banky, regulátoři a jiné významné autority), je ekologické a transakce vyrovnává v coinech GEN.

Celé řešení bylo prostřednictvím kvalifikovaného dotazu úspěšně validováno u ČNB, která odpověděla na žádost XIXOIO ve všech oblastech vyjádřením: „lze souhlasit“ (článek o této skutečnosti naleznete ZDE).

Predikce XIX

Výjimečnost a světovou unikátnost algoritmického konsensu Proof Of Authority zaměřeného na validaci transakcí podporující demografické zvyklosti související zejména s procesy využívanými tradičními autoritami jsou vytvořené výhradně pro Blockchain Genesis od XIXOIO. Unikátnost potvrzuje také fakt, že jej nenajdeme mezi běžně používanými a rozšířenými protokoly.

Pokud je jakékoliv digitální řešení- transparentně vyvíjené v naší zemi, kde vývojářská společnost sídlí a řádně zaměstnává lidi, odvádí daně, atd., a na ně navázané digitální aktivum obchodované za měnu své země, kdy autor řešení aktivně komunikuje s dotčenými autoritami i přestože nespadá do zákonem předepsané regulace- ve svém snažení úspěšné, jedná se o systémový trend, jenž má indikace k tomu, aby změnil všechny doposud využívané obchodní modely napříč celou ekonomikou. Proto je vhodné v tento moment zbystřit a zajímat se o důvody..

Proč zrovna Češi?

První čipy začaly vznikat před více než 70-ti lety. Jejich výroba urychlila technologický vývoj natolik, že jistý chemik a spoluzakladatel firmy Intel, pan Gordon Moore, napsal v roce 1950 do vědeckého časopisu tuto dnes již legendární větu: „počet tranzistorů, které mohou být umístěny na integrovaný obvod, se při zachování stejné ceny zhruba každých 18 měsíců zdvojnásobí.“

Tento výrok se postupem času stal zákonem, přestože rychlost růstu se časem zpomalila a počet tranzistorů se zdvojnásobuje jednou za dva roky. Jen pro zajímavost, platnost zákona naráží pouze na limity miniaturizace dané velikostí tranzistorů blížících se dnes velikosti atomů (proto mimochodem, čipy lze dnes „píchnout“ injekční stříkačkou společně s tekutinou například zvířeti např. z důvodu monitoringu).

Zatímco však, podle Moorova zákona, roste systematicky výkon digitálních zařízení, náš lidský operační výkon nutný pro vývoj aplikací, které komunikují se zařízeními, zůstává pochopitelně limitován. Jsme lidi a máme svá omezení daná limity našich schopností. Nicméně není člověk jako člověk. Existují lidé, kteří vidí věci rychleji než ostatní, a mají potřebné vzdělání, které jim umožňuje dojít k určitým závěrům výrazně dříve.

Z tohoto důvodu dokáží někteří inženýři vytvořit schémata systémů, které výrazně předběhnou svou dobu. Jsou-li v trendu, tak stačí jen vyčkat, kdy tato řešení objeví trh (všichni ostatní). Nejprve se přidají nejchytřejší, pak chytří, pak méně chytří až po ty běžné, kteří vyvolají lavinu. Proto tomu říkáme „býčí trh“. V jednotě je síla a u síly jde spíše než o chytrost o výkon a velikost stáda.

Proto je vhodné pochopit, že vždy, a to ať už se jedná o zcela nový systém nebo jen o jeho malou část v podobě trendy modulu, je nutné vytvářet od začátku jednoduše pochopitelná řešení, která umožňují v novém prostředí obsluhovat stáda, a zároveň jsou dimenzována na velký výkon (např. jako první herní level).

Proto ze začátku může být systém malý (dokonce je vhodné, aby byl – jak si za chvilku řekneme), nicméně musí fungovat ve velkém, musí fungovat rychle a pokud možno bezpečně (nebo alespoň transparentně, aby případnému výpadku či chybě rozumělo i stádo a dokázalo tuto chybu pochopit). Tím, že je systém na začátku malý, umožňuje jeho uživatelům zvykat si postupně na jeho další růst. Uživatelé se pak v novém systému dobře orientují a rostou v něm postupně, a to úměrně svým schopnostem.

Vzniká kompetence, kterou je možné dále poskytovat těm, kdo do systému přichází jako noví, například dalším uživatelům, firmám nebo celým komunitám a zemím. Takto vzniká nový trh a z něj pramenící výhoda pro zemi, která jej vytváří.

Aby bylo možné něco podobného adaptovat na co největší stádo, a to s maximální efektivitou, je nutné zacílit na teritorium, které má jednotné demografické zvyklosti a zároveň funkční regulace umožňující úspěšně rostoucí býčí trh dále rozšiřovat na teritoria další. Současně je nutné, aby býčí trh rostl přirozeně tak, že bude motivován k tomu rozvoj a růst systému intenzivně sledovat. To se týká jak běžných uživatelů, tak autorit. Dále je vhodné, aby teritorium, jež má ambici stát se market makerem, mělo přirozenou motivaci takový růst nového systému podporovat. Typicky jde o státní správu, její systémy a zastaralé procesy, které s ní souvisí. Ty musí být v takovém stavu, aby bylo jasné, že jejich upgrade je spíše vyloučen a proto vyžaduje kompletní architektonickou změnu.

Vyvážené motivace soustředěné na jednotně organizovaném teritoriu konkrétní země, která je členem Evropské Unie, má svůj vlastní jazyk a je tedy i s ohledem na finanční regulace snadno marketovatelná, vytváří očekávané synergie, jež je možné využít pro vytvoření býčího trhu a jeho obsluhu v moderním prostředí.

Česká republika splňuje veškeré parametry nutné pro absorbci a testování nového systému, jeho části či dokonce produktu, který má ambici posouvat se dále na zahraniční trh. Je tak ideálním teritoriem pro uvedení jakékoliv nové inovace do provozu s cílem tuto inovaci po otestování její funkčnosti dále rozvíjet napříč celou Evropskou Unií.

Dokazuje to i Louis Vuitton

Značku není nutné nikterak představovat. Jedná se o manufakturu obchodující s luxusním zbožím, která je zaměřena na klientelu s vyššími příjmy. Na konci devadesátých let vstoupila i na Český trh. V té době byla společnost řízena částečně jako franšíza s 355 obchody po celém světě. Během času však vedení zjistilo, že tento model nedokáže udržet očekávanou kvalitu služeb. Proto se vrátila k původnímu řízení, v rámci kterého značka všechny obchody vlastní, provozuje a kontroluje sama.

Díky zpětné vazbě a adaptabilitě jednotlivých produktů na různých trzích může společnost detailně evidovat požadavky zákazníků, které také pedantně zaznamenává a na jejich základě vytváří nové i limitované kolekce. Kolekce poté distribuuje na obchodní místa, na nichž sleduje, jak se produkty prodávají. Díky této jednoduché metrice dokáže značka zjistit, kde jsou nejvhodnější místa pro testování nových produktů. Možná to některé z nás překvapí, nicméně Praha se ukázala jako nejlépe „konvertující“ obchod.

Na první pohled by se mohlo zdát, že Louis Vuitton v Pařížské ulici funguje nejvíce na cizince. Opak je pravdou. Pražská pobočka má velkou lokální základnu. Jak je známo, Češi jsou sice konzervativní, ale zároveň liberální, mají velký rozhled s citem pro soulad, což má přesah do nákupního chování. Značka za celá léta vysledovala, že věci, které se dobře a opakovaně dobře prodávají v Čechách, se poté dobře a opakovaně dobře prodávají prakticky po celém světě. Praha se tak stala inovativním tržištěm tradičních i nových produktů této značky.

Inovace pod kontrolou

Český trh je tedy ideálním prostředím pro testování inovací. Jako takový ho vnímá i skutečně velmi konzervativní obor, jakým je jedna z nejznámějších oděvních značek na světě. Každý konzervativní hráč této velikosti také dobře ví, že než přijme jakoukoliv zásadní inovaci, musí nejprve důsledně zvažovat. Zde, více než jinde, platí: dvakrát měř, jednou řež. Kontrola u společností, jakými je zmíněný Louis Vuitton, je však i s ohledem na výše uvedené tradičně centralistická, což sice umožňuje efektivně dozorovat kvalitu poskytovaných služeb, ale zároveň všechny procesy prodražuje a současně se soustřeďuje na jedno rizikové místo. Na značku.

Blockchain však umožňuje tyto procesy zjednodušit, zpřehlednit a transparentně prezentovat tak, že vznikají nové obchodní modely, přičemž rizika efektivně rozkládá.

Díky výhodám technologie blockchainu se posouvá hranice mezi poskytovatelem a uživatelem služeb. Z poskytovatele (producer) a uživatele (consumer) se stává nový ekonomický typ, který nazýváme prosumer.

Prosumer je výrobcem služby a zároveň je i jejím spotřebitelem.

Pavel Kysilka, v minulosti dlouholetý generální ředitel největší komerční banky ve státě, České Spořitelny, napsal v roce 2017 o novém ekonomickém typu Prosumer na webu 6dhub.cz:

„Aplikace typu Uber nabízejí v podstatě každému, aby si na vlastní kůži vyzkoušel taxikaření, Airbnb hoteliérství. Sociální média a sdílení osobních dat umožňují zakládat pojistné kluby.

Crowdfundingové platformy umožňují stát se finančníkem. Instagram nám nabízí roli fotografa, YouTube roli scénaristy, režiséra, kameramana nebo nové celebrity – youtubera.

Už brzy nabídne technologie blockchainu možnost každému z nás dodávat energii ze solárních panelů na střeše vlastního domu do lokální sítě, směňovat jakékoliv věci, používat měnu, která není z dílny centrálních bank.

3D aplikace a tiskárny nám umožňují přenést výrobu domácích potřeb, hraček, zdravotních pomůcek, jídla, stavebnin, oblečení, náhradních dílů či dekoračních a užitkových předmětů z výrobních fabrik do obýváku – a navíc tohle všechno podle individuálních parametrů, přání a designu.

Děje se to, aniž bychom museli být zaměstnanci taxislužby, hotelu, encyklopedického týmu, školy, ateliéru, pojišťovny, banky, výrobní firmy, elektrárny...

Digitální věk nám nabízí neuvěřitelnou škálu rolí, díky kterým si můžeme všechno snadno vyzkoušet, rozvíjet se a nabízet veřejnosti své vlohy a talent.

Digitalizace do toho všeho velmi efektivně šetří čas a energii, kterou mohou miliony lidí uplatnit produktivně při tvorbě, distribuci a užívání bohatství.“

Predikce XIX

Využití blockchainu postupně ovlivňuje všechny podnikové oblasti ve kterých mění doposud využívané obchodní modely. Tyto změny mají zásadní dopad na všechny okolní systémy, které se budou těmto modelům muset přizpůsobit, protože jsou podřízeny jejich přirozenému finančnímu a trendovému flow.

Regulace Prosumerů na dosah

Zejména v dnešní době, kdy je ekonomika na celém světě těžce atakována řadou omezení, přichází řeč na témata spojená s nacházením odpovědí, které souvisejí zejména s tím, co budeme dělat dál.

Obchodně-systémová politika, tak jak byla doposud provozována, dává v novém digitálním světě čím dál menší smysl, protože náklady na provoz v modelu majitel/ uživatel jsou příliš velké a výkon i transparentnost příliš malá.

Budování, provozování a udržování digitálních systémů v podobě, na jakou jsme byli dodnes zvyklí, nahrazují nová aplikačně-systémová řešení, která spoluvlastní ti, kteří je užívají, spravují i doporučují.

Adaptaci nových Prosumer aplikací do momentálně fungujícího a tradičního systémového prostředí umožňují plynule integrovat nové moduly služeb, které přímo souvisejí s digitalizací státu.

Díky provázanosti státní správy, bank a soukromého sektoru tak dochází k dokonalé systémové symbióze přesně v momentě, kdy to národy postižené pandemií skutečně potřebují.

Evropská komise plánuje nejpozději v roce 2024 celé nově vznikající krypto-technologické odvětví Prosumer aplikací zaštítit efektivním regulatorním rámcem. Evropská centrální banka zahájila spolupráci s Centrální bankou ve Španělsku, což znamená první krok k oficiální regulaci trhu s kryptoměnami v Evropě.

Evropská centrální banka pověřila Španělskou národní banku a místního regulátora trhu s cennými papíry CNMW (Comsión nacional del Mercado de Valores), aby dohlížely nad trhem s kryptoaktivy. V praxi to znamená pilotní projekt implementace panevropské regulace MiCA (Markets in Crypto – Assets), který by měl zajistit licenční systém pro firmy podnikající v krypto odvětví. Měl by být spuštěn už koncem roku 2021 nebo začátkem roku příštího.

Logicky dnes tedy roste poptávka po systémech, jejichž rozvoj je financován kapitálem „z lidu“ a spravován na blockchainu ve formátu kryptoaktiv. Přirozeně se pak v moderním prostředí a v nové a aktivní roli uživatelů/spolupodílníků (Prosumerů) potkává stát i „jeho lidé“. Těm, společně s vývojem systému, roste i kompetence související s jeho využíváním i obsluhou.

Protože...

Výkon klientského vzorku, který je vyjádřen růstem objemu prodeje tokenů, vytváří transparentně ověřitelná podkladová aktiva. Držitelé tokenů jsou totiž zároveň uživateli vlastního řešení, jež je díky regulaci dozorován státem.

Z propočtu, který hodnotí růst výkonu, se dá poměrně přesně predikovat, jak poroste hodnota tokenu. Jakmile z tohoto propočtu vyřadíme peníze, tedy to, co celý proces poměrně komplikuje, zjistíme, že směna hodnoty za hodnotu je tím, co určuje konkrétní predikci růstu firmy v moderním, digitálním a decentralizovaném prostředí. Každý uživatel vstupující do systému, který má zájem stát se Prosumerem, musí projít sadou produktů, jejichž průchodnost je měřitelná konverzně. Stává se tak leadem, jenž je v procesu neustále marketován. Úspěšnost konkrétního řešení pak přímo souvisí s rychlostí a konverzní prostupností, jež je jednoduše ověřitelná přímo na blockchainu.

Predikce XIX

Smartkontrakty umožňují rychle vyhodnocovat výsledky vycházející z propočtů složitých matric, kterých předmětem je například hospodaření firem i definice rizik a regulace, jež je následně znázorněna v predikcí růstu či poklesu hodnoty u jejich tokenů. Blockchain je otevřená účetní kniha ve které je možné číst a k tokenům na účetnictví navázaných, přiřazovat relevantní informace.

BankID je jen začátek

První produkty, které umožní osobám a firmám vstoupit do nového moderního Prosumer prostředí jsou krátce před spuštěním a navazují na ty, které stát a banky připravily pro firmy. Již 1. 8. 2021 představí XIXOIO první řadu produktů, jejichž cílem je umožnit fyzickým osobám a firmám získat v novém Prosumer prostředí vlastní, decentralizovaný, transparentní a nefalzifikovatelným ratingem ověřitelný profil/ peněženku, která umí registrovat Token standardu IPCO na vlastním Blockchainu Genesis. BankID je prvním produktem, kterým se tradiční prostředí a moderní obchodní systémy na blockchainu propojují s bankami u nás v České republice.

Jelikož je Blockchain Genesis plně kompatibilní s privátním blockchainem Hyperledger od IBM a současně s veřejným blockchainem Ethereum, přínáší ve spojení s tradičním finančním systémem, který reprezentují banky, své zemi moderní inovativní nástroj budoucnosti. Aktiva, jakými jsou dnes uživatelé identifikovaní přes BankID, jsou v systému obchodována výměnou za motivaci vlastnit Token XIX. Konkrétní lead je tak marketován a při konverzi zapsán na Blockchain Genesis pod vlastní ID, jež může být současně spárována s BankID. Dochází tak k přirozené systémové transformaci a směně, kdy jsou na jedné straně transparentně zapsány transakce na blockchainu a na straně druhé transparentně převedené peníze v CZK do českých bank.

Za konverzní lead každého klienta pak XIXOIO hradí poplatky akciové společnosti Bankovní identita, přičemž může dojít k účetní migraci dat souvisejících s identifikací každého konkrétního uživatele. Konkrétní banka, jež lead přivedla, pak může získat identifikátor obchodníka, díky čemuž má v novém prostředí se svým klientem uzavřen smartcontract. Jakákoliv další transakce tohoto klienta pak konvertuje poplatek, který tak banka automaticky získává. Dochází k elegantní provázanosti demografické zvyklosti klientů s oblíbenou značkou, na kterou banka může navázat svými produkty. Token XIX se tak stává prvním společným produktem, který klienty/ leady efektivně a bezpečně převádí do nového prostředí. Tam je společně s validátory dále obsluhován.

Co na to říká regulátor?

Lidé jsou zodpovědní sami za sebe. Pořád máme kapitalismus, nemůžeme lidi vodit za ručičku a říkat jim, do čeho mají investovat a do čeho ne. Je to jejich zodpovědnost. Totéž ostatně jsou například kryptoaktiva. My je na rozdíl od jiných centrálních bankéřů nijak nehaníme, nekritizujeme, nezakazujeme, ale zároveň každému říkáme, že to je riziko každého investora, pokud do toho chce jít.

A oficiálního přijetí krypta?

My jsme v tomto velmi liberální, tady lze bitcoiny platit, máte tu bankomaty. My jen trváme na tom, že všude, kde se něco prodává, musí dotyčný přijímat i platbu korunami, tedy bankovkami a mincemi, protože to je u nás legální platidlo. Jsou tu podniky, kde se snaží to obejít, ale my jim opakujeme, že hotovost prostě přijímat musejí. Jestli k tomu chtějí přijímat jako platidlo třeba putny uhlí, klidně mohou.

Z čeho mají centrální banky na světě strach, ale není bitcoin. Bojí se spíš takzvaného Diemu, což je ta původní facebooková Libra (takzvaný stablecoin, tedy kryptoaktivum navázané na oficiální měnu – pozn. red.). Ten potenciální problém pro centrální banky je, že by lidé začali počítat v Diemech a původní měny, třeba koruna, by se jim již zcela vykouřily z hlav.

Predikce XIX

Rozumně liberální přístup tradičních autorit podporuje růst nových technologií v konkrétních zemích. Země, které pochopí, že podpora a následná efektivní regulace vyvíjená ve spolupráci s firmami jež mají praktickou zkušenost s CeDeFi segmentem díky řešení, která uvádějí do praxe, přinese svému národu perspektivu budoucnosti a mimořádnou výhodu v rámci celé EU.

Made in Czechoslovakia

Tokenu XIX je přesně definované a limitované množství. Jeho výjimečnost podtrhuje fakt, že je vázán na výkon Krypto Bankovního Ekosystému XIXOIO, který je čtvrtým rokem vyvíjen u nás v České republice. Token XIX je vlastněn českou akciovou společností, má tříletou historii, je transparentně komunikován veřejnosti a je obchodován ve FIATu.

Podoba Tokenu XIX a obchodního modelu vychází mimo jiné z odpovědí, které XIXOIO obdrželo od České národní banky v návaznosti na podání kvalifikovaných dotazů ze dne 10. 9. 2018 a 25. 10. 2018. Kvalifikované dotazy se týkaly posouzení digitálních tokenů z pohledu právní úpravy podnikání na kapitálovém trhu a kolektivního investování.

Díky tomu, co se v dnešní době na celém světě děje, sílí trend, který je spojen s digitalizací a potřebou převést hodnoty osob a firem do nesmazatelného digitálního prostředí.

Růst trendu pak významně ovlivňuje i cenu řešení, která tuto potřebu uspokojují. Sílící trend a rostoucí poptávka po těchto řešeních tak logicky vyvolává zájem u nových investorů.

Každý držitel Tokenu XIX je spolupodílníkem Krypto Bankovního Ekosystému XIXOIO a participuje nejen na růstu hodnoty tokenu, ale i na rozvoji služeb poskytovaných novému a mezinárodnímu Prosumer trhu. Zároveň se stává Prosumerem, který vytváří a současně využívá možnosti pracovních příležitostí na novém trhu.

Perspektiva budoucnosti

Do vývoje ekosystému bylo k dnešnímu dni investováno 443 MIO CZK. Jen za poslední čtyři měsíce vzrostl počet uživatelů z 2111 na 3859, a to bez větší komunikační podpory. Systematicky roste také průměrná cena i četnost frekvence nákupu Tokenu XIX.

Tým se rozrůstá o nové dodavatele i spolupracovníky. Systematicky roste také obchodní síť, která je edukována profesionálním školením s certifikací, zaměřeným na nové technologie, blockchain a tokenizaci. Token XIX má historii, kredibilní růstovou křivku, je validován českým trhem a je vystavěn na základě komunikace s lokálním regulátorem. Majitelé jsou transparentní a akciová společnost připravuje národní kampaň, jejíž cílem je představit XIXOIO, Blockchain Genesis a Token XIX co nejširšímu vzorku českého trhu již na podzim tohoto roku.

Seriózně je nutno uvést, že hodnota Tokenu XIX setrvale roste, a to za celou dobu od jeho vydání, tzn. od 1. 12. 2018. Prokazatelně se proto dá tvrdit, že ten, kdo si pořídil Token XIX před dvěma lety, své portfolio znásobil.

Predikce XIX

Tradiční autority jako jsou banky musí být k přijetí nových produktů rezervované, protože primárně vyhodnocují rizika s novinkami spojená. Zavádění krypta mezi běžné služby se potvrzuje celosvětově sílící trend, který postupně přerůstá do všech běžně obsluhovaných segmentů. Krypto Bankovní Ekosystémy CeDeFi připravené na regulaci tak hodnotově porostou exponenciálně.

Závěr

Protože Prosumer trh řeší rekvalifikaci pracovních míst tím, že z uživatelů systému tvoří jeho spolupodílníky, přímo tak navazuje na trend i doporučení Evropské komise. To vše v souladu se závěry zprávy Evropského světového fóra. Vytváření pracovních míst je tak v souladu s nastupující digitalizací a v souladu s příležitostí získávat vzdělání ve využívání nových moderních digitálních ekosystémů.

Nastává doba, ve které bude nutné začít intenzivně řešit fakta související se stanovením jasné vize, bude nutné deklarovat strategii a najít řešení, která tuto vizi naplní tak, aby mohly státy postižené pandemií nastartovat svůj růst.

Token XIX má historii, vizi a strategii, kterou realizuje zcela ve smyslu vyjádření Evropské komise i závěrů zprávy Světového ekonomického fóra. Má hotové první produkty, kterými jsou funkční obchodní aplikace schopná obchodovat s technologickými sekuritními tokeny ve FIAT měnách, blockchain Genesis využívající technologii Hyperledger od IBM a Ethereum a Token XIX ve standardu IPCO.

Predikce XIX

XIXOIO je CeDeFi a zájem o tento segment byl v roce 2020 u profesionálních investorů nejvyšší, přičemž řešení fungujících na Proof Of Authority použité u blockchainu Genesis, a s ohledem na propojení se s tradičními autoritami, je jako šafránu. XIXOIO zatím neumožnila odkup tokenů žádnému z fondů či technologických hráčů, což se s uvedením svých prvních produktů na trh mění.

Cena vyroste minimálně o 81%

XIXOIO vystavělo vlastní Blockchain Genesis, který je plně kompatibilní z jedné strany s technologií od IBM, jež je regulatorně ready pro tradiční autority a z druhé strany s Ethereem, takže má přístup na otevřený trh. XIXOIO vlastní unikátní obchodní aplikaci, která umí obchodovat se sekurity tokeny a hradit provize obchodníkům transparentně, a to na denní bázi. S významnými odborníky z vysokých škol vytvořila sérii školení, která se tématicky orientují na kryptotechnologie a slouží obchodníkům k získání certifikace tak, aby obchod s digitálními aktivy proběhl maximálně profesionálně.

Celé řešení XIXOIO je světově unikátní, protože respektuje tradiční autority, kterým pomáhá vstoupit do nového prostředí, orientovat se v něm a současně z nich vytváří validátory.

Tradiční autority, jako jsou banky, stát, regulátoři či firmy, získávají za validaci transakcí uvnitř Blockchainu Genesis, poplatky. Motivace využitých procesů se dá přirovnat ke Kupónové privatizaci, nyní však realizovanou v digitálních tokenech.

Neorganizuje ji stát, nýbrž soukromý subjekt a nedochází k transformaci ze státního na soukromý majetek, nýbrž k transformaci z centralizovaných systémů spravujících majetek, na systémy decentralizované.

Trvalo 4 roky než XIXOIO vše spočítalo, vyjednalo záměr s dotčenými autoritami, vytvořilo významná partnerství s dodavateli, navázalo vztahy s inovačními týmy v bankách, auditorských společnostech, právních kancelářích, naprogramovalo základy a postavilo vlastní blockchain. Prošlo krok po kroku cestu od prodeje prvního akciového podílu kvalifikovaným investorů přes emisi tokenu, prodej kvalifikované síti až po retail. Celý proces již funguje a prodej Tokenu XIX generuje na jedné straně finanční flow a na druhé straně nové uživatele systému. Nyní XIXOIO funguje v MVP tak, jak potřebuje, aby fungoval systém pro každou firmu, která potřebuje vstoupit na nové trhy s cílem získat na nich totéž:

Chytrý kapitál na Blockchainu potřebuje každá moderní firma proto, aby provozovala svou činnost v digitálním prostředí, ve kterém získá nové uživatele a trh. Na Blockchainu Genesis své uživatele obslouží zcela transparentně, ve FIAT měnách, například v České Koruně, tedy v souladu s představou regulátorů.

Po volbách toto řešení XIXOIO komunikuje napříč Českou republikou celonárodní kampaní v celostátních médiích, která potrvá 4 měsíce. Díky požadavkům Evropské komise a celosvětovému tlaku na digitalizaci, transparentnost, bezpečnost a nefalzifikovatelnost počítáme, že se v průběhu měsíců přidá stát i banky. Žádný podobný systém v Evropě není provozován, přičemž převod tradičně fungujících firem na decentralizovaná uložiště je nastupující trend. Statisticky je trh reprezentován jak uživateli cloudových služeb, tak každým, kdo provozuje jakoukoliv online/ digitální službu.

Predikujeme, že jakmile se trh o těchto faktech dozví, vyroste hodnota Tokenu XIX do února 2022 minimálně o 81%.

Token XIX koupíte ZDE.