Nový produkt od XIXOIO. Komunikační modul, který spustíme na Štědrý den

21. 11. 2021
 Přehrát audiostopu

Zatímco jedeme naši největší kampaň, na kterou už reagoval snad celý trh a všichni nás na full-time řeší, tak se nám povedla věc, kterou miluju. Chci do toho všeho oznámit nový produkt, který spustíme na Štědrý den. Pokud jste si právě koupili Token XIX, tak vás chceme překvapit a možná nadchnout. A všechny jeho držitele taky.

XIXOUT - Komunikuj s reputací

Určitě víte, že uživatelé, kteří si pořídili tokeny, mohou během jednotlivých fází pomáhat projektu na mnoha úrovních podle svých kompetencí a znalostí. Dochází tak k něčemu, čemu rád říkám „systémová symbióza“. Díky ní využíváme skutečný přínos lidí, jež se na projektu podílejí exekutivně i finančně.

Každá firma, která vytváří dlouhodobý projekt se totiž může dostat do situace, kdy může být atakována zvenčí. Konkurence, nedůvěra, podezřívání či neznalost. Všechny tyto typy ataků jsou na trhu zcela běžné a v určitých fázích vývoje projektů tak logicky přicházejí. Podíváme-li se napříč trhem, tak podobné situace nastaly snad u každého významného projektu, jehož vývoj má faktický dopad na trh.

Namátkou třeba vysoce inovativní baterie HE3DA o kterých ještě na začátku léta některé ekonomické tituly psaly nepříliš povzbudivé články. Bylo to samozřejmě v době, kdy továrna již úspěšně vyráběla. V době, kdy bylo jasné, že výroba baterií běží vstříc trendu, jež je spojen s celosvětovou potřebou akumulace energie a jejím uchováváním. V době, kdy nejen automobilky začínají řešit energetickou transformaci. Ať je to jak chce, podstatné je, že nejen na začátku projektu musí každý majitel čelit mnoha tlakům, jež vždy vyvolává vstup na trh s novým produktem či službou. Tlaku o to širšímu, o co větší je potenciál jejich růstu.

Komunkace centralistická/ decentralizovaná s podporou komunity
Obrázek a) komunikace centralistická/ decentralizovaná s podporou komunity

Přestože jistá míra kritiky je ve společnosti vnímána vlastně jako něco pozitivního, a možná tomu tak i může být, je taková situace pro projekty stresující. Z jedné strany tak čelí přirozeným komplikacím souvisejících s vývojem a z druhé pak stupňujícím se očekávání trhu a možné ztrátě důvěry. Každá taková informace v médiích pak vyvolává zbytečné komplikace, jež jsou v drtivé většině založené spíše na domněnkách.

Aby se tomuto externímu tlaku dalo efektivně předcházet, vyvinula společnost XIXOIO Komunikační modul. Nazvali jsme ho XIXOUT.COM. Je to komunitní sociální síť pro firmy, která reaguje na potřebu sdružovat u projektů exekutivu i tokenholdery. Exekutiva, to jsou týmy lidí, jež projekty vyvíjejí, a tokenholdeři jsou samozřejmě uživatelé, kteří za své peníze získávají tokeny projektů, na jejichž růstu se spolupodílí. Vznikají tak komunity propojené tématem i penězi.

Obrázek b) rizika u tradiční, centralistické a tokenizované firmy komunikující reputačně
Obrázek b) rizika u tradiční, centralistické a tokenizované firmy komunikující reputačně

A teď, doufám, že snad máte rádi můj poměrně dost exaktní styl psaní, kterému kolegové říkají „technokratický“ (ale mým kamarádům z bank se moc líbí), vás tím vším provedu.

Tím podstatným totiž není jen způsob komunikace, jež je více než Facebooku podobný sociální síti Linkedin. Tím, co náš XIXOUT.COM radikálně odděluje od běžných sociálních sítí je fakt, že identity, jež síť využívají, jsou decentralizované a pracují s ratingem i financemi. Decentralizované identity jsou privátní i firemní a jmenují se BlockID. Obecně zde platí jednoduchá metrika: Firemní BlockID sdružuje privátní BlockID lidí, jež ve firmě pracují.

Obrázek c) tradiční/ blockchain fundament vs. krize, růst a příležitost
Obrázek c) tradiční/ blockchain fundament vs. krize, růst a příležitost

BlockID je decentralizovaná identita zapsaná na našem Blockchainu Genesis. Výhodou této identity je nejen její nezávislost na centralizovaných systémech, ale také schopnost získávat rating (důvěryhodnost identity) od různých providerů (například BankID). Současně s tím se lze touto identitou prokazovat při „vstupu“ do prostředí, kterého tokeny toto konkrétní BlockID vlastní. Jinými slovy: nemusíte se prokazovat jménem a příjmením. Plně stačí BlockID.

Nejde tedy o prostředí anonymní, nýbrž o prostředí pseudonymní a ověřené ratingem.

Pokud vaše privátní BlockID drží tokeny, jež jste získali nákupem spolupodílnictví konkrétního projektu, máte díky nim přístup na sociální síť XIXOUT.COM, a to přímo do komunitního prostoru ve kterém tento projekt komunikuje. Dostáváte se tak k informacím přímo a máte jistotu, že se k nim dostávají jen ti, kteří tokeny tohoto projektu skutečně drží. Aby však interakce mezi projekty a tokenholdery fungovala správně, jeden druhému poskytují rating.

Obrázek d) tokenizační software (XIXOIO) + komunitní síť (XIXOUT) = reputace v otevřené účetní knize (blockchain)
Obrázek d) tokenizační software (XIXOIO) + komunitní síť (XIXOUT) = reputace v otevřené účetní knize (blockchain)

Projekt má samozřejmě také BlockID (firemní), jehož rating, podobně jako vašemu privátnímu BlockID, poskytují jiná BlockID (privátní i firemní). Jednoduše řečeno: pokud projekt plní co slíbí, dobře komunikuje, správně vysvětluje a interaguje, poskytují mu tokenholdeři pozitivní rating, na základě kterého se šiří důvěra ve vyvíjený projekt. Pokud je tomu však naopak, rating projektu klesá a s tím i důvěra v jeho firemní BlockID.

Aby bylo možné předcházet externím atakům od lidí, firem či jiných komunit, například poškozením projektu nekalosoutěžním jednáním, rozlišuje komunitní sociální síť pro firmy XIXOUT.COM tzv. ratingovou kompetenci. Ratingová kompetence roste či klesá v závislosti na tom, jaké tokeny toto BlockID vlastní, jak dlouho je vlastní, jak často do komunitního prostoru, jehož tokeny vlastní, přistupuje a jak dlouho se v něm pohybuje.

Jinými slovy. Názor či příspěvek s názorem souvisejícím, uveřejněný na XIXOUT.COM má relevantnost definovanou ratingovou kompetenci. Ratingová kompetence určuje, jak moc toto privátní BlockID může fakticky ovlivnit rating firemního BlockID, se kterým komunikuje. Jednoduše řečeno. Pokud se kdokoliv veřejně a například hanlivě vyjádří k některému projektu (firemnímu BlockID), je okamžitě vidět, zdali k tomu má kompetenci či nikoliv.

Obrázek e) decentralizovaná identita BlockID ověřená reputačními providery, např. BankID
Obrázek e) decentralizovaná identita BlockID ověřená reputačními providery, např. BankID

Totéž se děje i v případě pozitivním. Pokud se například firemní BlockID skládá z vysoce kompetentních BlockID privátních (významná BlockID v představenstvu, dozorčí radě, exekutivě, mezi partnery, dodavateli, uživateli či tokenholdery), roste přirozeně také ratingová kompetence a rating projektu. Silný rating firemního BlockID pak přímo ovlivňuje důvěru v projekt a informace, jež na XIXOUT.COM šiří.

Pokud má velkou kompetenci, ovlivní jeho názor hodnotu ratingu firemního BlockID významně. Pokud je jeho kompetence malá, jeho názor ovlivní hodnotu firemního BlockID nevýznamně. Dochází tak k přirozené autoregulaci. Jelikož jsou decentralizované identity BlockID využívané na sociální síti XIXOUT.COM provozované v transparentní a nesmazatelné otevřené účetní knize (Blockchain Genesis), je s konkrétní identitou spojená reputace.

Obrázek f) digitální tokenomika a reputonika projektu i komunikace
Obrázek f) digitální tokenomika a reputonika projektu i komunikace

Podobně jako v běžném životě, tak XIXOUT.COM ve spojení s XIXOIO, BlockID a Blockchainem Genesis, vnáší do digitálního sociálního prostředí reputaci a s ním související reputační riziko. XIXOUT.COM je tak první komunitní sociální sítí pro firmy na světě, která pracuje s decentralizovanou identitou BlockID vázanou k ratingu i reputaci. A jak je v reálném světě jistě známo, tak reputaci trvá vytvořit dlouho. Ztratit ji můžeme za chvilku.

První verzi XIXOUT.COM představí společnost XIXOIO na Štědrý den 24.12.2021.

A ještě doplním, pokud mě někdo čte poprvé, že tokenizace firem na Blockchainu Genesis je transparentní krok, kterým firmy převádí své projekty z centralizovaného účetnictví do decentralizované, transparentní a otevřené účetní knihy. Současně získávají chytrý kapitál. Chytrý kapitál jsou finanční zdroje a uživatelé. Uživatelé, kteří do projektů vkládají kapitál tak vidí v otevřené účetní knize, jak projekty firem hospodaří a současně se mohou na růstu fakticky podílet.

Více o tom, jak XIXOIO funguje a kde vytváří zisk se dočtete ZDE:
https://www.xixoio.com/blog/jak-xixoio-funguje-kde-vytvari-zisk-a-proc-tokenizujeme-artstaq/